Jaa


Määritä ja siirrä siirtotilaustapahtumia Intrastat-raporttia varten

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012

Aseta ja sisällytä tämän ohjeaiheen avulla Intrastat-tapahtumat Euroopan unionin (EU) yrityksen sisäisten siirtojen nimikkeille Intrastat-raportissa.

Luokka

Edellytys

Liittyvät asetustehtävät

Määritä Intrastat-raportointi. Lisätietoja on kohdassa Tietoja Intrastatista.

Määritä siirtotilausten parametrit. Lisätietoja on kohdassa Siirtotilauksen parametrien määrittäminen.

1. Määritä tapahtumakoodi siirtotilauksille

Luo tapahtumakoodi siirtotilauksille Tapahtumakoodit -lomakkeella.

Määritä tapahtumakoodi siirtotilauksille seuraavien ohjeiden avulla:

 1. Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Ulkomaankauppa > Tapahtumakoodit.

 2. Valitse Tapahtumakoodi -kenttään tapahtumakoodin tunnus. Tätä tunnuskoodia käytetään Intrastat-raportointiin.

 3. Nimi -kentässä määritä tapahtumakoodin nimi.

 4. Valitse Laskun summa -valintaruutu estääksesi laskutussumman tulostuksen esitäytettyyn lomakkeeseen.

 5. Määritä Laskutettu summa -kenttään menetelmä, jolla lasketaan laskutettu summa siirtoa varten. Seuraavan taulukon avulla voit päättää siirtotilauksissa käytettävän menetelmän.

  Vaihtoehto

  Huomioon otettavia seikkoja

  Tyhjä

  Valitse tämä vaihtoehto, jos Intrastat-arvosta otetaan laskutettu summa pois.

  Rahoituksellinen kustannus

  Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi taloushallinnon kustannussumman varastotapahtumaa, jotta voit laskea laskutetun summan.

  Kokonaiskustannukset

  Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi taloushallinnon kokonaiskustannussumman varastotapahtumaa, jotta voit laskea laskutetun summan.

  Manuaalinen

  Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi siirtotilausrivin laskutetun summan.

 6. Määritä Tilastollinen arvo -kenttään menetelmä, jolla lasketaan tilastollinen arvo siirtoa varten. Seuraavan taulukon avulla voit päättää siirtotilauksissa käytettävän menetelmän.

  Vaihtoehto

  Huomioon otettavia seikkoja

  Tyhjä

  Valitse tämä vaihtoehto, jos Intrastat-arvosta otetaan tilastoarvo pois.

  Rahoituksellinen kustannus

  Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi taloushallinnon kustannussumman varastotapahtumaa, jotta voit laskea tilastollisen arvon.

  Kokonaiskustannukset

  Valitse tämä vaihtoehto käyttääksesi kokonaiskustannussumman varastotapahtumaa, jotta voit laskea tilastollisen arvon.

  Manuaalinen

  Valitse tämä vaihtoehto määrittääksesi siirtotilausrivin tilastollisen arvon.

2. Määritä siirtotilauksien ulkomaankaupan parametri.

Määritä tapahtumakoodi siirtotilauksille ja Intrastat-raportoinnin pakkaustiedoille Ulkomaankaupan parametrit -lomakkeella

Määritä ulkomaankaupan parametrit siirtotilauksille seuraavien ohjeiden avulla:

 1. Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Asetukset > Ulkomaankauppa > Ulkomaankaupan parametrit.

 2. Valitse Siirtotilaus -kentästä luomasi siirtotilausten tapahtumakoodi. Lisätietoja on kohdassa 1. Set up a transaction code for transfer orders.

 3. Valitsemalla Tapahtumien summaus voit avata Intrastatin tiivistys-lomakkeen, jossa voit määrittää Intrastat-raportoinnin pakkaustiedot. Lisätietoja on kohdassa Intrastatin tiivistys (lomake).

3. Luoda ja lähetä siirtotilaus EU-yritykselle

Luo siirtotilaus Siirtotilaukset -lomakkeella määrittelemällä tiedot Intrastatiin. Lähetä sitten siirtotilaus Lähetys -lomakkeen avulla.

Intrastat-luontiprosessin toiminta perustuu maihin, jotka on määritetty Varastosta- ja Varastoon-kentissä Siirtotilaukset-lomakkeella. Prosessi huomioi myös saapuvien hävikkimäärän.

Luo ja lähetä siirtotilaus EU-yritykselle noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Napsauta kohdetta Inventoinnin- ja varastonhallinta > Kausittainen > Siirtotilaukset.

 2. Luo siirtotilaus. Lisätietoja on kohdassa Siirtotilaukset (lomake).

 3. Määritä siirtotilauksen Intrastat-tiedot Ulkomaankauppa-välilehden ylemmässä ruudussa.

  Kenttä

  Kuvaus

  Tapahtumakoodi

  Valitse tai päivitä siirtotilauksen tapahtumakoodi. Oletusarvon mukaan tämä kenttä päivittyy tapahtumakoodilla, jonka olet määrittänyt Siirtotilaus kentässä Ulkomaankaupan parametrit välilehdessä lomakkeessa.

  Kuljetus

  Valitse siirtotilauksen nimikkeiden kuljetustapa.

  Portti

  Valitse tai päivitä portin tunnistuskoodi, jossa siirtotilauksen nimikkeet ladataan.

  Tilastomenettely

  Valitse käytettävän tilastomenettelyn tunnistuskoodi, jossa siirtotilausrivin nimikkeet ladataan.

 4. Luo alemmassa ruudussa siirtotilausrivi. Lisätietoja on kohdassa Siirtotilausrivien määrittäminen.

 5. Määritä siirtotilausrivin Intrastat-tiedot Ulkomaankauppa-välilehdellä.

  Kenttä

  Kuvaus

  Tapahtumakoodi

  Valitse tai päivitä siirtotilausrivin tapahtumakoodi. Oletusarvon mukaan tämä kenttä päivittyy tapahtumakoodilla, jonka olet määrittänyt Tapahtumakoodi kentässä Ulkomaankauppa välilehdessä Siirtotilaukset lomakkeessa.

  Kuljetus

  Valitse tai päivitä siirtotilausrivin nimikkeiden kuljetustapa. Oletusarvon mukaan tämä kenttä päivittyy kuljetusmuodon koodilla, jonka olet määrittänyt Kuljetus kentässä Ulkomaankauppa välilehdessä Siirtotilaukset lomakkeessa.

  Portti

  Valitse tai päivitä portin tunnistuskoodi, jossa siirtotilausrivin nimikkeet ladataan. Oletusarvon mukaan tämä kenttä päivittyy portin koodilla, jonka olet määrittänyt Portti kentässä Ulkomaankauppa välilehdessä Siirtotilaukset lomakkeessa.

  Tilastomenettely

  Valitse tai päivitä käytettävän tilastomenettelyn tunnistuskoodi, jossa siirtotilausrivin nimikkeet ladataan. Oletusarvon mukaan tämä kenttä päivittyy koodilla, jonka olet määrittänyt tilastomenettelyn koodiksi Tilastomenettely kentän Ulkomaankauppa välilehden Siirtotilaukset lomakkeessa.

  Kauppatavara

  Valitse tai päivitä tuotemallin koodi Intrastat-raportoinnissa. Lisätietoja on kohdassa Intrastat (lomake). Oletusarvon mukaan tämä kenttä päivittyy tuotteen tullinimikekoodilla, jonka olet määrittänyt Kauppatavara kentässä Ulkomaankauppa pikavälilehdessä Vapautetun tuotteen tiedot lomakkeessa.

  Maa/alue

  Valitse tai päivitä tuotteen maa/alue. Oletusarvon mukaan tämä kenttä päivittyy tuotteen maalla tai alkuperämaalla, jonka olet määrittänyt Maa/alue kentässä Ulkomaankauppa pikavälilehdessä Vapautetun tuotteen tiedot lomakkeessa.

  Osavaltio tai provinssi

  Valitse tai päivitä tuotteen osavaltio tai provinssi. Oletusarvon mukaan tämä kenttä päivittyy tuotteen alkuperäosavaltiolla tai -provinssilla, jonka olet määrittänyt Osavaltio tai provinssi kentässä Ulkomaankauppa pikavälilehdessä Vapautetun tuotteen tiedot lomakkeessa.

  Laskutettu summa

  Jos valitset tapahtumakoodin Tapahtumakoodi -kentässä, jonka valitsit Manuaalinen -asetuksessa Laskutettu summa -kentässä Tapahtumakoodit -lomakkeessa, lisää tapahtumasumma tapahtumavaluuttana.

  Tilastollinen arvo

  Jos valitset tapahtumakoodin Tapahtumakoodi -kentässä, jonka valitsit Manuaalinen -asetuksessa Tilastollinen arvo -kentässä Tapahtumakoodit -lomakkeessa, lisää tapahtuman tilastoarvo.

 6. Valitse Kirjaus, ja valitse sitten Lähetyksen siirtotilaus avataksesi Lähetys-lomake, jossa voit lähettää siirtotilauksen. Lisätietoja on kohdassa Siirtotilauksen lähetys (lomake).

4. Ota vastaan siirtotilaus EU-yritykselle

Määritä tai päivitä siirtotilauksen Intrastat-tiedot Siirtotilaukset -lomakkeella ja vastaanota sitten siirtotilaus Vastaanotto -lomakkeella.

Intrastat-luontiprosessin toiminta perustuu maihin, jotka on määritetty Varastosta- ja Varastoon-kentissä Siirtotilaukset-lomakkeella. Prosessi huomioi myös saapuvien hävikkimäärän.

Vastaanota siirtotilaus EU-yritykselle noudattamalla seuraavia ohjeita:

 1. Napsauta kohdetta Inventoinnin- ja varastonhallinta > Kausittainen > Siirtotilaukset.

 2. Valitse vastaanotettava siirtotilaus. Voit vastaanottaa siirtotilauksen, jonka tila on Lähetetty.

 3. Määritä tai päivitä siirtotilauksen Intrastat-tiedot Ulkomaankauppa-välilehden ylemmässä ruudussa.

  Kenttä

  Kuvaus

  Tapahtumakoodi

  Valitse tai päivitä siirtotilauksen tapahtumakoodi.

  Kuljetus

  Valitse tai päivitä siirtotilauksen nimikkeiden kuljetustapa.

  Portti

  Valitse tai päivitä portin tunnistuskoodi, jossa siirtotilauksen nimikkeet ladataan.

  Tilastomenettely

  Valitse tai päivitä käytettävän tilastomenettelyn tunnistuskoodi, jossa siirtotilausrivin nimikkeet ladataan.

 4. Valitse tai luo siirtotilausrivi alemmassa ruudussa.

 5. Määritä tai päivitä siirtotilausrivin Intrastat-tiedot Ulkomaankauppa-välilehdellä.

  Kenttä

  Kuvaus

  Tapahtumakoodi

  Valitse tai päivitä siirtotilausrivin tapahtumakoodi.

  Kuljetus

  Valitse tai päivitä siirtotilausrivin nimikkeiden kuljetustapa.

  Portti

  Valitse tai päivitä portin tunnistuskoodi, jossa siirtotilausrivin nimikkeet ladataan.

  Tilastomenettely

  Valitse tai päivitä käytettävän tilastomenettelyn tunnistuskoodi, jossa siirtotilausrivin nimikkeet ladataan.

  Kauppatavara

  Valitse tai päivitä tuotemallin koodi Intrastat-raportoinnissa.

  Maa/alue

  Valitse tai päivitä tuotteen maa/alue.

  Osavaltio tai provinssi

  Valitse tai päivitä tuotteen osavaltio tai provinssi.

  Laskutettu summa

  Jos valitset tapahtumakoodin Tapahtumakoodi -kentässä, jonka valitsit Manuaalinen -asetuksessa Laskutettu summa -kentässä Tapahtumakoodit -lomakkeessa, lisää tai päivitä tapahtumasumma tapahtumavaluuttana.

  Tilastollinen arvo

  Jos valitset tapahtumakoodin Tapahtumakoodi -kentässä, jonka valitsit Manuaalinen -asetuksessa Tilastollinen arvo -kentässä Tapahtumakoodit -lomakkeessa, lisää tai päivitä tapahtuman tilastoarvo.

 6. Valitse Kirjaus, ja valitse sitten Vastaanotto avataksesi Vastaanotto-lomake, jossa voit vastaanottaa siirtotilauksen. Lisätietoja on kohdissa Vastaanota siirtotilaukset ja Vastaanotto (lomake).

5. Siirrä siirtotilaustapahtumia ja luo Intrastat-raportti

Voit siirtää EU-yrityksen nimikkeiden sisäisen siirron Intrastat-tapahtumat Intrastat-lomakkeelle ja luoda Intrastat-raportin.

Jos haluat sisällyttää siirtotilaustapahtumat Intrastat-raporttiin, suorita seuraavat toimet:

 1. Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Kausittainen > Ulkomaankauppa > Intrastat.

 2. Valitse Siirto. Intrastat-tapahtumat siirretään Intrastat -lomakkeeseen.

  Tämän painikkeen nimi sisältää sen maan tai alueen maakoodin, jossa yritys sijaitsee. Tämä painike on näkyvissä vain, jos yrityksen ensisijainen osoite on EU-maassa tai -alueella.

 3. Valitse Siirtotilaus -valintaruutu siirtotilaustapahtumille, jos haluat siirtää ne Intrastat lomakkeeseen. Voit myös valita toiset tapahtumat siirrettäväksi.

 4. Valitse Intrastat -lomakkeessa Tulosta ja valitse sitten Levyke. Tämän painikkeen nimi sisältää yrityksen ensisijaisen osoitteen maakoodin.

 5. Määritä tiedot raportin luomiseksi ja napsauta sitten OK luodaksesi Intrastat-raportin, joka sisältää siirtotilaukset.

Siirtotilaustapahtumat Intrastat-raportointia varten

Intrastat-tapahtumaraportti (IntrastatFormLetter)

Intrastat-tapahtumaraportti (IntrastatList)

Tietoja siirtotilauksista