Microsoft Defender for Endpoint perehdytysongelmien vianmääritys

Koskee seuraavia:

Haluatko kokeilla Defender for Endpointia? Rekisteröidy maksuttomaan kokeiluversioon.

Sinun on ehkä tehtävä Microsoft Defender for Endpoint perehdytysprosessin vianmääritys, jos kohtaat ongelmia. Tällä sivulla on yksityiskohtaisia ohjeita käyttöönotto-ongelmien vianmääritykseen, jotka saattavat ilmetä käyttöönoton aikana jollakin käyttöönottotyökalulla, ja yleisiä virheitä, joita saattaa ilmetä laitteissa.

Ennen kuin aloitat perehdytystyökalujen vianmäärityksen, on tärkeää tarkistaa, täyttyvätkö laitteiden käyttöönoton vähimmäisvaatimukset palveluihin. Lue lisätietoja käyttöoikeuksista, laitteistoista ja ohjelmistovaatimuksista, jotka koskevat laitteiden liittämispalvelua.

Perehdyttämistyökaluihin liittyvien ongelmien vianmääritys

Jos olet suorittanut perehdytysprosessin etkä näe laitteita Laitteet-luettelossa tunnin kuluttua, se voi olla merkki käyttöönotto- tai yhteysongelmasta.

Käyttöönoton vianmääritys ryhmäkäytäntö

Käyttöönotto ryhmäkäytäntö kanssa tehdään suorittamalla käyttöönottokomentosarja laitteissa. ryhmäkäytäntö konsoli ei ilmaise, onko käyttöönotto onnistunut vai ei.

Jos olet suorittanut perehdytysprosessin etkä näe laitteita Laitteet-luettelossa tunnin kuluttua, voit tarkistaa komentosarjan tuloksen laitteissa. Lisätietoja on artikkelissa Käyttöönoton vianmääritys komentosarjaa käytettäessä.

Jos komentosarjan suorittaminen onnistuu, katso laitteiden käyttöönotto-ongelmien vianmääritys lisävirheiden varalta.

Käyttöönoton perehdyttämisongelmien vianmääritys Microsoft-päätepisteen Configuration Manager

Kun laitteiden käyttöönotossa käytetään seuraavia Configuration Manager versioita:

 • Microsoft Endpoint Configuration Manager
 • System Center 2012 Configuration Manager
 • System Center 2012 R2 Configuration Manager

Käyttöönotto yllä mainituilla Configuration Manager versioilla tehdään suorittamalla käyttöönottokomentosarja laitteissa. Voit seurata käyttöönottoa Configuration Manager konsolissa.

Jos käyttöönotto epäonnistuu, voit tarkistaa komentosarjan tulosteen laitteissa.

Jos perehdytys onnistui, mutta laitteet eivät näy Laitteet-luettelossa tunnin kuluttua, katso laitteen käyttöönotto-ongelmien vianmääritys lisävirheitä, joita saattaa ilmetä.

Käyttöönoton vianmääritys komentosarjaa käytettäessä

Tarkista laitteen komentosarjan tulos:

 1. Napsauta Aloitus, kirjoita Tapahtumienvalvonta ja paina Enter.

 2. Siirry kohtaan Windows logs>-sovellus.

 3. Etsi tapahtuma WDATPOnboarding-tapahtumalähteestä .

Jos komentosarja epäonnistuu ja tapahtuma on virhe, voit tarkistaa tapahtuman tunnuksen seuraavasta taulukosta ongelman vianmäärityksen helpottamiseksi.

Huomautus

Seuraavat tapahtumatunnukset koskevat vain käyttöönottokomentosarjaa.Tapahtuman tunnus Virhetyyppi Ratkaisuvaiheet
5 Perehdytystietoja löytyi, mutta niitä ei voitu poistaa Tarkista rekisterin käyttöoikeudet, erityisesti

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Advanced Threat Protection.

10 Perehdyttämistietoja ei voitu kirjoittaa rekisteriin Tarkista rekisterin käyttöoikeudet, erityisesti

HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Advanced Threat Protection.

Varmista, että komentosarja on tehty järjestelmänvalvojana.

15 SENSE-palvelun käynnistäminen epäonnistui Tarkista palvelun kunto (sc query sense komento). Varmista, että se ei ole välitilassa (Pending_Stopped, Pending_Running) ja yritä suorittaa komentosarja uudelleen (järjestelmänvalvojan oikeuksilla).

Jos laite on käynnissä Windows 10 versiossa 1607 ja komentoa sc query sense suoritetaan, START_PENDINGkäynnistä laite uudelleen. Jos laitteen uudelleenkäynnistys ei korjaa ongelmaa, päivitä KB4015217 ja yritä perehdyttämistä uudelleen.

15 SENSE-palvelun käynnistäminen epäonnistui Jos virhesanoma on: Järjestelmävirhe 577 tai virhe 1058 on ilmennyt, sinun on otettava käyttöön Microsoft Defender virustentorjunnan ELAM-ohjain. Katso ohjeet ohjeartikkelista Varmista, että käytäntö ei poista Microsoft Defender virustentorjuntaa käytöstä.
30 Komentosarja ei voinut odottaa palvelun suorituksen alkamista Palvelun käynnistys on voinut kestää enemmän tai käynnistyksen aikana on ilmennyt virheitä. Lisätietoja SENSE-funktioon liittyvistä tapahtumista ja virheistä on kohdassa Tapahtumienvalvontaa käyttävien tapahtumien ja virheiden tarkasteleminen.
35 Komentosarja ei löytänyt tarvittavaa perehdyttämisen tilarekisteriarvoa Kun SENSE-palvelu käynnistyy ensimmäistä kertaa, se kirjoittaa perehdytystilan rekisterisijaintiin

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows Advanced Threat Protection\Status.

Komentosarja ei löytänyt sitä muutaman sekunnin kuluttua. Voit testata sen manuaalisesti ja tarkistaa, onko se siellä. Lisätietoja SENSE-funktioon liittyvistä tapahtumista ja virheistä on kohdassa Tapahtumienvalvontaa käyttävien tapahtumien ja virheiden tarkasteleminen.

40 SENSE-palvelun perehdytystilaksi ei ole määritetty 1 SENSE-palvelun käyttöönotto epäonnistui. Lisätietoja SENSE-funktioon liittyvistä tapahtumista ja virheistä on kohdassa Tapahtumienvalvontaa käyttävien tapahtumien ja virheiden tarkasteleminen.
65 Oikeudet eivät riitä Suorita komentosarja uudelleen järjestelmänvalvojan oikeuksilla.
70 Käytöstä poistamisen komentosarja on tarkoitettu eri organisaatiolle Perehdytyskomentosarja oikeaan organisaatioon, johon SENSE-palvelu on otettu käyttöön.

Perehdyttämisongelmien vianmääritys Microsoft Intune avulla

Microsoft Intune avulla voit tarkistaa virhekoodit ja yrittää ongelman syyn vianmääritystä.

Jos olet määrittänyt käytäntöjä Intune eikä niitä levitetä laitteisiin, sinun on ehkä määritettävä automaattinen MDM-rekisteröinti.

Seuraavien taulukoiden avulla voit selvittää käyttöönoton aikana ilmenneiden ongelmien mahdolliset syyt:

 • Microsoft Intune virhekoodit ja OMA-URIs taulukko
 • Yhteensopivuustaulukon tunnetut ongelmat
 • Mobiililaitteiden Laitteiden hallinta (MDM) -tapahtumalokien taulukko

Jos mikään tapahtumalokeista ja vianmääritysvaiheista ei toimi, lataa Paikallinen komentosarja portaalin Laitehallinta-osasta ja suorita se järjestelmänvalvojan oikeellisena komentokehotteena.

Microsoft Intune virhekoodit ja OMA-URIsVirhekoodin heksa Virhekoodi, joulu Virheen kuvaus OMA-URI Mahdolliset syy- ja vianmääritysvaiheet
0x87D1FDE8 -2016281112 Korjaus epäonnistui Perehdytys

Käytöstä poistaminen

Mahdollinen syy: Käyttöönotto tai käyttöönotto epäonnistui väärässä blob-objektissa: väärä allekirjoitus tai PreviousOrgIds-kentät puuttuvat.

Vianmääritysohjeita:

Tarkista tapahtumatunnukset Näytä agentin perehdytysvirheet laitteen tapahtumalokin osassa.

Tarkista seuraavan taulukon MDM-tapahtumalokit tai noudata ohjeita artikkelissa MDM-virheiden vianmääritys Windowsissa.

Perehdytys

Käytöstä poistaminen

Mallien jakaminen

Mahdollinen syy: Microsoft Defender for Endpoint Käytännön rekisteriavainta ei ole olemassa tai OMA DM -asiakasohjelmalla ei ole oikeutta kirjoittaa siihen.

Vianmääritysohjeita: Varmista, että seuraava rekisteriavain on olemassa: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Advanced Threat Protection

Jos sitä ei ole olemassa, avaa laajennettu komento ja lisää avain.

SenseIsRunning

OnboardingState

OrgId

Mahdollinen syy: Yritys korjata vain luku -ominaisuudella. Perehdytys epäonnistui.

Vianmääritysohjeita: Tarkista vianmääritysohjeet kohdasta Laitteen käyttöönotto-ongelmien vianmääritys.

Tarkista seuraavan taulukon MDM-tapahtumalokit tai noudata ohjeita artikkelissa MDM-virheiden vianmääritys Windowsissa.

Kaikki Mahdollinen syy: Yritys ottaa käyttöön Microsoft Defender for Endpoint ei-tuetussa SKU:ssa/alustassa, erityisesti Holographic SKU:ssa.

Tällä hetkellä tuetut ympäristöt:

Enterprise, Education ja Professional.

Palvelinta ei tueta.

0x87D101A9 -2016345687 SyncML(425): Pyydetty komento epäonnistui, koska lähettäjällä ei ole riittäviä käyttöoikeuksia (ACL) vastaanottajaan. Kaikki Mahdollinen syy: Yritys ottaa käyttöön Microsoft Defender for Endpoint ei-tuetussa SKU:ssa/alustassa, erityisesti Holographic SKU:ssa.

Tällä hetkellä tuetut ympäristöt:

Enterprise, Education ja Professional.

Yhteensopivuuteen liittyvät tunnetut ongelmat

Seuraavassa taulukossa on tietoja yhteensopivuuteen liittyvistä ongelmista ja siitä, miten voit ratkaista ongelmat.Tapauksessa Oireet Mahdolliset syy- ja vianmääritysvaiheet
1 Laite on SenseIsRunning OMA-URI -yhteensopiva. OrgId, Onboarding ja OnboardingState OMA-URI eivät kuitenkaan täytä vaatimuksia. Mahdollinen syy: Tarkista, että käyttäjä läpäisi OOBE:n Windowsin asennuksen tai päivityksen jälkeen. OOBE-perehdytys ei onnistunut, mutta SENSE on jo käynnissä.

Vianmääritysohjeita: Odota, että OOBE on valmis.

2 Laite on yhteensopiva OrgId:n, Perehdyttämisen ja OnboardingState OMA-URI:iden kanssa, mutta se ei ole SenseIsRunningIN OMA-URI-vaatimusten mukainen. Mahdollinen syy: Palvelu käynnistystyypiksi määritetään "Viivästetty aloitus". Joskus tämä aiheuttaa sen, että Microsoft Intune palvelin ilmoittaa laitteen SenseIsRunningin yhteensopimattomaksi, kun DM-istunto tapahtuu järjestelmän käynnistyessä.

Vianmääritysohjeita: Ongelma korjataan automaattisesti 24 tunnin kuluessa.

3 Laite ei ole yhteensopiva Vianmääritysohjeita: Varmista, että käyttöönotto- ja käytöstä poistokäytännöt eivät ole käytössä samassa laitteessa samanaikaisesti.

Mobiililaitteiden Laitteiden hallinta (MDM) tapahtumalokit

Tarkastele MDM-tapahtumalokeja käyttöönoton aikana mahdollisesti ilmenevien ongelmien vianmääritykseen:

Lokin nimi: Microsoft\Windows\DeviceManagement-EnterpriseDiagnostics-Provider

Kanavan nimi: HallintaID Vakavuus Tapahtuman kuvaus Vianmääritysvaiheet
1819 Error Microsoft Defender for Endpoint CSP: Solmun arvon määrittäminen epäonnistui. NodeId: (%1), TokenName: (%2), Tulos: (%3). Lataa Windows 10, 1607, kumulatiivinen päivitys.

Laitteen käyttöönotto-ongelmien vianmääritys

Jos käytössä olevat käyttöönottotyökalut eivät ilmaise käyttöönottoprosessin virhettä, mutta laitteet eivät vieläkään näy laiteluettelossa tunnin kuluessa, käy läpi seuraavat tarkistusaiheet ja tarkista, onko Microsoft Defender for Endpoint agentissa ilmennyt virhe.

Näytä agentin perehdytysvirheet laitteen tapahtumalokissa

 1. Napsauta Aloitus, kirjoita Tapahtumienvalvonta ja paina Enter.

 2. Laajenna Tapahtumienvalvonta (paikallinen) -ruudussa Sovellukset ja palvelut -lokit>Microsoft>Windows>SENSE .

  Huomautus

  SENSE on sisäinen nimi, jota käytetään viittaamaan Microsoft Defender for Endpoint käyttävään käyttäytymistunnistimeen.

 3. Lataa loki valitsemalla Toiminta .

 4. Valitse Toiminto-ruudussaSuodata nykyinen loki.

 5. Valitse Suodatin-välilehdenTapahtumataso-kohdastaKriittinen, Varoitus ja Virhe ja valitse OK.

  Tapahtumienvalvontatoiminnon lokisuodatin

 6. Tapahtumat, jotka voivat osoittaa, että ongelmat näkyvät Toiminta-ruudussa. Voit yrittää niiden vianmääritystä seuraavan taulukon ratkaisujen perusteella:Tapahtuman tunnus Viesti Ratkaisuvaiheet
5 Microsoft Defender for Endpoint palvelu ei pystynyt muodostamaan yhteyttä palvelimeen muuttujan avulla Varmista, että laitteessa on Internet-yhteys.
6 Microsoft Defender for Endpoint palvelua ei ole otettu käyttöön eikä perehdytysparametreja löytynyt. Virhekoodi: muuttuja Suorita käyttöönottokomentosarja uudelleen.
7 Microsoft Defender for Endpoint palvelu ei voinut lukea perehdytysparametreja. Virhekoodi: muuttuja Varmista, että laitteessa on Internet-yhteys, ja suorita sitten koko perehdytysprosessi uudelleen.
9 Microsoft Defender for Endpoint palvelu ei voinut muuttaa sen aloitustyyppiä. Virhekoodi: muuttuja Jos tapahtuma tapahtui perehdyttämisen aikana, käynnistä uudelleen ja yritä suorittaa käyttöönottokomentosarja uudelleen. Lisätietoja on artikkelissa Käyttöönottokomentosarjan suorittaminen uudelleen.

Jos tapahtuma tapahtui perehdyttämisen aikana, ota yhteyttä tukeen.
10 Microsoft Defender for Endpoint palvelu ei voinut jatkaa perehdytystietoja. Virhekoodi: muuttuja Jos tapahtuma tapahtui perehdyttämisen aikana, yritä suorittaa käyttöönottokomentosarja uudelleen. Lisätietoja on artikkelissa Käyttöönottokomentosarjan suorittaminen uudelleen.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukeen.
15 Microsoft Defender for Endpoint ei voi käynnistää komentokanavaa, jonka URL-osoite on muuttuja Varmista, että laitteessa on Internet-yhteys.
17 Microsoft Defender for Endpoint palvelu ei voinut muuttaa yhdistetty käyttökokemus ja telemetria -palvelun sijaintia. Virhekoodi: muuttuja Suorita käyttöönottokomentosarja uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukeen.
25 Microsoft Defender for Endpoint palvelu ei voinut palauttaa rekisterin kuntotilaa. Virhekoodi: muuttuja Ota yhteyttä tukeen.
27 Microsoft Defender for Endpoint-tilan ottaminen käyttöön Windows Defender epäonnistui. Perehdyttämisprosessi epäonnistui. Virhekoodi: muuttuja Ota yhteyttä tukeen.
29 Käyttöönoton parametrien lukeminen epäonnistui. Virhetyyppi: %1, virhekoodi: %2, kuvaus: %3 Varmista, että laitteessa on Internet-yhteys, ja suorita sitten koko käyttöönottoprosessi uudelleen.
30 $(build.sense.productDisplayName)-tilan poistaminen käytöstä Microsoft Defender for Endpoint epäonnistui. Virhekoodi: %1 Ota yhteyttä tukeen.
32 $(build.sense.productDisplayName)-palvelu ei voinut pyytää itsensä pysäyttämistä käytöstä poistamisen jälkeen. Virhekoodi: %1 Varmista, että palvelun käynnistystyyppi on manuaalinen, ja käynnistä laite uudelleen.
55 Suojatun ETW-automaattisen määrityksen luominen epäonnistui. Virhekoodi: %1 Käynnistä laite uudelleen.
63 Päivitetään ulkoisen palvelun aloitustyyppiä. Nimi: %1, todellinen aloitustyyppi: %2, odotettu aloitustyyppi: %3, lopetuskoodi: %4 Selvitä, mikä aiheuttaa muutoksia mainitun palvelun käynnistystyypissä. Jos lopetuskoodi ei ole 0, korjaa aloitustyyppi manuaalisesti odotettuun aloitustyyppiin.
64 Käynnistetään pysäytetty ulkoinen palvelu. Nimi: %1, lopetuskoodi: %2 Ota yhteyttä tukeen, jos tapahtuma toistuu.
68 Palvelun aloitustyyppi on odottamaton. Palvelun nimi: %1, todellinen alkamistyyppi: %2, odotettu aloitustyyppi: %3 Selvitä, mikä aiheuttaa muutoksia aloitustyypissä. Korjattu mainittu palvelun aloitustyyppi.
69 Palvelu on pysäytetty. Palvelun nimi: %1 Käynnistä mainittu palvelu. Ota yhteyttä tukeen, jos ongelma jatkuu.

Laitteessa on muita osia, jotka Microsoft Defender for Endpoint agentti vaatii toimiakseen oikein. Jos Microsoft Defender for Endpoint agentin tapahtumalokissa ei ole perehdytykseen liittyviä virheitä, varmista seuraavien vaiheiden avulla, että lisäosat on määritetty oikein.

Varmista, että diagnostiikkatietopalvelu on käytössä

Huomautus

Windows 10 koontiversiossa 1809 ja sitä uudemmissa versioissa Defender for Endpoint EDR -palvelulla ei ole enää suoraa riippuvuutta DiagTrack-palvelussa. EDR-kybertodisteita voidaan edelleen ladata, jos tämä palvelu ei ole käynnissä.

Jos laitteet eivät raportoi oikein, sinun on ehkä tarkistettava, että Windowsin diagnostiikkatietopalvelu on määritetty käynnistymään automaattisesti ja että se on käynnissä laitteessa. Muut ohjelmat tai käyttäjän määrityksen muutokset ovat saattaneet poistaa palvelun käytöstä.

Tarkista ensin, että palvelu on määritetty käynnistymään automaattisesti, kun Windows käynnistyy, ja tarkista sitten, että palvelu on käynnissä (ja käynnistä se, jos se ei ole).

Varmista, että palvelu on asetettu käynnistymään

Tarkista Windowsin diagnostiikkatietopalvelun käynnistystyyppi komentorivin avulla:

 1. Avaa laajennetun komentorivikehotteen laitteessa:

  a. Valitse Käynnistä, kirjoita cmd ja paina Enter.

  b. Napsauta komentoriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana.

 2. Kirjoita seuraava komento ja paina Enter-näppäintä:

  sc qc diagtrack
  

  Jos palvelu on käytössä, tuloksen pitäisi näyttää samalta kuin seuraavassa näyttökuvassa:

  Diagtrackin sc-kyselykomennon tulos

  Jos asetuksena START_TYPEAUTO_STARTei ole , sinun on määritettävä palvelu käynnistymään automaattisesti.

Määritä Windowsin diagnostiikkatietopalvelu käynnistymään automaattisesti komentorivin avulla:

 1. Avaa laajennetun komentorivikehotteen laitteessa:

  a. Valitse Käynnistä, kirjoita cmd ja paina Enter.

  b. Napsauta komentoriviä hiiren kakkospainikkeella ja valitse Suorita järjestelmänvalvojana.

 2. Kirjoita seuraava komento ja paina Enter-näppäintä:

  sc config diagtrack start=auto
  
 3. Näkyviin tulee onnistumisilmoitus. Tarkista muutos antamalla seuraava komento ja paina Enter-näppäintä:

  sc qc diagtrack
  
 4. Käynnistä palvelu. Kirjoita komentokehotteeseen seuraava komento ja paina Enter-näppäintä:

  sc start diagtrack
  

Varmista, että laitteessa on Internet-yhteys

Microsoft Defender for Endpoint tunnistin edellyttää, että Microsoft Windows HTTP (WinHTTP) raportoi tunnistimen tiedot ja viestii Microsoft Defender for Endpoint palvelun kanssa.

WinHTTP on riippumaton Internet-selausvälityspalvelimen asetuksista ja muista käyttäjäkontekstisovelluksista, ja sen on pystyttävä tunnistamaan ympäristössäsi käytettävissä olevat välityspalvelimet.

Voit varmistaa, että tunnistimella on palvelun yhteys, noudattamalla ohjeaiheessa Asiakkaan yhteyden tarkistaminen Microsoft Defender for Endpoint palvelun URL-osoitteisiin kuvattuja ohjeita.

Jos tarkistus epäonnistuu ja ympäristösi käyttää välityspalvelinta Internet-yhteyden muodostamiseen, noudata ohjeita aiheessa Välityspalvelimen ja Internet-yhteyden asetusten määrittäminen .

Varmista, että käytäntö ei ole poistanut Microsoft Defender virustentorjuntaa käytöstä

Tärkeää

Seuraava koskee vain laitteita, jotka eivät ole vielä vastaanottaneet elokuun 2020 (versio 4.18.2007.8) päivitystä Microsoft Defender Virustentorjuntaan.

Päivitys varmistaa, että Microsoft Defender virustentorjuntaa ei voi poistaa käytöstä asiakaslaitteissa järjestelmäkäytännön avulla.

Ongelma: Microsoft Defender for Endpoint palvelu ei käynnisty perehdyttämisen jälkeen.

Oire: Perehdytys onnistui, mutta näet virheen 577 tai virheen 1058, kun yrität käynnistää palvelua.

Ratkaisu: Jos laitteissasi on kolmannen osapuolen haittaohjelmien torjuntaohjelma, Microsoft Defender for Endpoint-agentti tarvitsee aikaisen käynnistyksen haittaohjelmien torjunnan (ELAM) ohjaimen käyttöön. Varmista, että järjestelmäkäytäntö ei poista sitä käytöstä.

 • Käytäntöjen toteuttamiseen käytetyn työkalun mukaan sinun on varmistettava, että seuraavat Windows Defender käytännöt on tyhjennys:

  • DisableAntiSpyware
  • DisableAntiVirus

  Esimerkiksi ryhmäkäytäntö ei saa olla seuraavia arvoja:

  • <Key Path="SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender"><KeyValue Value="0" ValueKind="DWord" Name="DisableAntiSpyware"/></Key>
  • <Key Path="SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender"><KeyValue Value="0" ValueKind="DWord" Name="DisableAntiVirus"/></Key>

Tärkeää

Asetus disableAntiSpyware on poistettu käytöstä, ja se ohitetaan kaikissa Windows 10 laitteissa Microsoft Defender virustentorjuntaohjelman elokuun 2020 päivityksestä 4.18.2007.8 alkaen.

 • Kun olet poistanut käytännön, suorita käyttöönottovaiheet uudelleen.

 • Voit myös tarkistaa aiemmat rekisteriavainarvot ja varmistaa, että käytäntö on poistettu käytöstä, avaamalla rekisteriavaimen HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender.

  Microsoft Defender virustentorjunnan rekisteriavain

  Huomautus

  Kaikkien Windows Defender palvelujen (wdboot, wdfilter, wdnisdrv, wdnissvc ja windefend) on oltava oletustilassaan. Näiden palveluiden käynnistyksen muuttamista ei tueta, ja se voi pakottaa sinut käyttämään järjestelmääsi uudelleen.

  Esimerkkejä WdBoot- ja WdFilter-oletusmäärityksistä:

  • <Key Path="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WdBoot"><KeyValue Value="0" ValueKind="DWord" Name="Start"/></Key>
  • <Key Path="SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WdFilter"><KeyValue Value="0" ValueKind="DWord" Name="Start"/></Key>

Käyttöönotto-ongelmien vianmääritys

Huomautus

Seuraavat vianmääritysohjeet koskevat vain Windows Server 2016:ta ja alempia versioita.

Jos kohtaat ongelmia palvelinta perehdyttäessäsi, suorita seuraavat vahvistusvaiheet mahdollisten ongelmien korjaamiseksi.

Saatat myös joutua tarkistamaan seuraavat asiat:

 • Tarkista, että TehtävienhallinnanProsessit-välilehdessä on käynnissä Microsoft Defender for Endpoint-palvelu. Esimerkki:

  Prosessinäkymä, jossa Microsoft Defender for Endpoint palvelu on käynnissä

 • Tarkista Tapahtumienvalvontasovellukset>ja -palvelutLokit>Operation Manager ja tarkista, onko virheitä.

 • Tarkista Palveluissa, onko Microsoftin valvonta-agentti käynnissä palvelimessa. Esimerkiksi,

  Palvelut

 • Tarkista Microsoftin valvonta-agentin>Azure Log Analyticsissa (OMS) työtilat ja varmista, että tila on käynnissä.

  Microsoftin valvonta-agentin ominaisuudet

 • Tarkista, että laitteet näkyvät portaalin Laitteet-luettelossa .

Vahvistetaan uusien laitteiden käyttöönotto

Käyttöönotossa saattaa olla esiintymiä juuri luodussa laitteessa, mutta niitä ei suoriteta loppuun.

Seuraavissa vaiheissa annetaan ohjeita seuraavaan skenaarioon:

 • Perehdytyspaketti otetaan käyttöön uusissa laitteissa
 • Tunnistin ei käynnisty, koska OOBE-toimintoa tai ensimmäistä kirjautumista ei ole suoritettu loppuun
 • Laite on poistettu käytöstä tai käynnistetty uudelleen, ennen kuin käyttäjä suorittaa ensimmäisen kirjautumisen
 • Tässä skenaariossa SENSE-palvelu ei käynnisty automaattisesti, vaikka perehdytyspaketti on otettu käyttöön

Huomautus

Käyttäjän kirjautumista OOBE:n jälkeen ei enää tarvita, jotta SENSE-palvelu käynnistyy seuraavissa tai uudemmissa Windows-versioissa: Windows 10, versio 1809 tai Windows Server 2019 tai Windows Server 2022 huhtikuun 22. 2021 päivityskoonnilla. Windows 10, versio 1909 ja huhtikuun 2021 päivityskokoelma. Windows 10, versio 2004/20H2 ja 28.4.2021 päivityskokoelma.

Huomautus

Seuraavat vaiheet ovat olennaisia vain, kun käytät Microsoft-päätepistettä Configuration Manager. Lisätietoja perehdyttämisestä Microsoft-päätepisteen Configuration Manager avulla on artikkelissa Microsoft Defender for Endpoint.

 1. Luo sovellus Microsoft-Configuration Manager.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-1

 2. Valitse Määritä sovellustiedot manuaalisesti.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-2

 3. Määritä sovelluksen tiedot ja valitse sitten Seuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-3

 4. Määritä tiedot ohjelmistokeskuksesta ja valitse sitten Seuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-4

 5. Valitse Käyttöönottotyypit-kohdassaLisää.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-5

 6. Valitse Määritä käyttöönottotyypin tiedot manuaalisesti ja valitse sitten Seuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-6

 7. Määritä käyttöönottotyypin tiedot ja valitse sitten Seuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-7

 8. Määritä Sisällön>asennus -ohjelmassa komento: net start sense.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-8

 9. Valitse TunnistusmenetelmässäMääritä säännöt tämän käyttöönottotyypin esiintymisen havaitsemiseksi ja valitse sitten Lisää lause.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-9

 10. Määritä seuraavat tunnistussäännön tiedot ja valitse sitten OK:

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-10

 11. Valitse Tunnistamismenetelmä-kohdassaSeuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-11

 12. Määritä Käyttökokemus-kohdassa seuraavat tiedot ja valitse sitten Seuraava:

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-12

 13. Valitse Vaatimukset-kohdassaSeuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-13

 14. Valitse Riippuvuudet-kohdassaSeuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-14

 15. Valitse Yhteenveto-kohdassaSeuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-15

 16. Valitse Valmistumis-kohdassaSulje.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-16

 17. Valitse Käyttöönottotyypit-kohdassaSeuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-17

 18. Valitse Yhteenveto-kohdassaSeuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-18

  Tila näytetään sitten: Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-19

 19. Valitse Valmistumis-kohdassaSulje.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-20

 20. Voit nyt ottaa sovelluksen käyttöön napsauttamalla sovellusta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Ota käyttöön.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-21

 21. Valitse Yleiset-kohdassa Jaa sisältö automaattisesti riippuvuuksille ja Selaa.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-22

 22. Valitse Sisältö-kohdassaSeuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-23

 23. Valitse Käyttöönottoasetukset-kohdassaSeuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-24

 24. Valitse Ajoitus-kohdassaMahdollisimman pian käytettävissä olevan ajan jälkeen ja valitse sitten Seuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-25

 25. Valitse KäyttökokemuksessaVahvista muutokset määräaikaan mennessä tai ylläpitoikkunan aikana (edellyttää uudelleenkäynnistystä) ja valitse sitten Seuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-26

 26. Valitse Ilmoitukset-kohdassaSeuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-27

 27. Valitse Yhteenveto-kohdassaSeuraava.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-28

  Tila näytetään sitten Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-29

 28. Valitse Valmistumis-kohdassaSulje.

  Microsoftin päätepiste Configuration Manager configuration-30

Vihje

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä Microsoft security -yhteisöön teknisessä yhteisössämme: Microsoft Defender for Endpoint Tech Community.