Testien automatisoiminen Azure Pipelinesin avulla perinteisessä editorissa

Tässä artikkelissa on tietoja siitä, miten voit määrittää ja suorittaa Test Studiolla rakennetut kaaviosovellustestit käyttämällä Azure Pipelinesin perinteistä editoria Azure DevOps -palveluissa.

Voit käyttää julkista projektia GitHubista: Microsoft/PowerAppsTestAutomation seuraavasti:

 • Automatisoi sovelluksen kirjautumistoiminnot.
 • Avaa luontiagentin selain ja suorita testitapauksien ja -pakettien joukko.
 • Tarkastele testisuorituksen tilaa Azure DevOps -putkessa.

Edellytykset

Ennen aloittamista sinun on suoritettava seuraavat vaiheet:

Vaihe 1 – Suorita fork PowerAppsTestAutomation-projektille

Fork on arkiston kopio. Suorittamalla fork-komennon arkistolle voit tehdä siihen muutoksia vaikuttamatta alkuperäiseen projektiin.

 1. Kirjaudu sisään GitHubiin.

 2. Siirry microsoft/PowerAppsTestAutomation-säilöön. Voit myös hakea sanalla microsoft/PowerAppsTestAutomation ja valita sitten arkiston:

  Haku GitHubissa.

 3. Valitse Fork:

  Valitse Fork.

 4. Valitse mihin haluat fork-haaran:

  Valitse fork-asiakas.

Fork-säilö on nyt käytettävissä.

Vaihe 2 – Luo Test URL .json -tiedosto

Test URL .json -tiedostossa on sovelluksen tarkistuksen testipaketin ja testitapauksien URL-osoitteet. Sovelluksen testipaketin ja testitapauksien URL-osoitteet voi noutaa valitsemalla Kopioi toistolinkki Test Studiossa.

Voit etsiä mallitiedoston Samples/TestAutomationURLs.json aiemmin luodussa säilössä.

 1. Luo uusi TestURLs.json -tiedosto säilössäsi tai käytä jotakin muuta tiedostonimeä.
  Tiedostonimi ja -sijainti yhdistetään putken muuttujiin myöhemmin ohjeessa.

 2. Kopioi muoto Samples/TestAutomationURLs.json -tiedostosta.

 3. Päivitä testi-URL-osa testeillä, jotka haluat tarkistaa sovelluksessasi.

 4. Toimita (commit) arkistoon tekemäsi muutokset:

  JSON päivitetty.

Putken luominen

 1. Kirjaudu sisään Azure DevOps -ilmentymään.

 2. Valitse olemassa oleva projekti tai luo uusi projekti.

 3. Valitse vasemmasta valikosta Putket.

 4. Valitse Luo putki:

  Luotu putki.

 5. Valitse Käytä perinteistä editoria:

  Perinteinen editori.

 6. Valitse lähteeksi GitHub.

 7. Valtuuta tarvittaessa GitHub-yhteytesi käyttämällä OAuthia tai käyttämällä henkilökohtaista käyttöoikeustietuetta:

  Putki GitHubissa.

 8. Muokkaa tarvittaessa yhteyden nimeä.

 9. Valitse ... (kolme pistettä) Säilö-syötteen oikeasta reunasta.

 10. Kirjoita GitHub-projektisi nimi ja Valitse sitten se:

  Valitse tietovarasto.

 11. Valitse Jatka.

 12. Valitse Valitse malli -näytössä Tyhjä työ:

  Valitse tyhjä työ.

 13. Tallenna putki.

Tehtävien lisääminen putkeen

Nyt voit lisätä uusia työtehtäviä ja määrittää tehtävät, jotka suorittavat putken testit tässä järjestyksessä:

 1. Määritä näytön tarkkuus käyttämällä PowerShelliä.

 2. Palauta NuGetin PowerAppsTestAutomation-ratkaisun paketit.

 3. Luo PowerAppsTestAutomation-ratkaisu.

 4. Lisää Visual Studio -testejä Google Chromelle.

 5. Lisää Mozilla Firefoxin Visual Studio -testit.

Vaihe 1 – Määritä näytön tarkkuus käyttämällä PowerShelliä

 1. Valitse + kohdassa Agenttityö 1.

 2. Hae sanalla PowerShell.

 3. Lisää PowerShell-tehtävä työhön valitsemalla Lisää:

  PowerShellin lisääminen.

 4. Valitse tehtävä.
  Voit myös päivittää näyttönimeksi esimerkiksi Määritä agentin näyttötarkkuudeksi 1920 x 1080 tai vastaava.

 5. Valitse komentosarjatyypiksi Inline ja kirjoita komentosarjaikkunaan seuraava:

  # Set agent screen resolution to 1920x1080 to avoid sizing issues with Portal 
  Set-DisplayResolution -Width 1920 -Height 1080 -Force
  # Wait 10 seconds 
  Start-Sleep -s 10
  # Verify Screen Resolution is set to 1920x1080 
  Get-DisplayResolution
  

  Komentosarjaesimerkki.

Vaihe 2 – NuGet-pakettien palautus

 1. Valitse + kohdassa Agenttityö 1.

 2. Hae sanalla NuGet.

 3. Lisää NuGet-tehtävä työhön valitsemalla Lisää.

 4. Valitse tehtävä.
  Voit myös päivittää näyttönimeksi Palauta NuGet-paketit tai vastaava.

 5. Valitse (kolme pistettä) Ratkaisun polku, packages.config tai project.json -määrityskentässä.

 6. Valitse PowerAppsTestAutomation.sln-ratkaisutiedosto.

 7. Valitse OK:

  NuGet-paketti.

Vaihe 3 – Luo PowerAppsTestAutomation-ratkaisu

 1. Valitse + kohdassa Agenttityö 1.

 2. Hae sanalla Visual Studio build.

 3. Lisää Visual Studio build -tehtävä työhön valitsemalla Lisää.

 4. Valitse tehtävä.
  Voit myös päivittää näyttönimeksi Luo Power Apps -testiautomaatioratkaisu tai vastaava.

 5. Valitse (kolme pistettä) Ratkaisu-määrityskentässä.

 6. Valitse PowerAppsTestAutomation.sln-ratkaisutiedosto.

 7. Valitse OK.

vaihe 4 – Lisää Visual Studio -testejä Google Chromelle

 1. Valitse + kohdassa Agenttityö 1.

 2. Hae sanalla Visual Studio Test.

 3. Lisää Visual Studio test -tehtävä työhön valitsemalla Lisää.

 4. Valitse tehtävä.
  Voit myös päivittää näyttönimeksi Suorita Power Apps -testiautomaation testit käyttäen tietoa $(BrowserTypeChrome) tai vastaava.

 5. Poista Testitiedostot-tekstikentän oletusarvot ja lisää seuraavat tiedot:

  **\Microsoft.PowerApps.TestAutomation.Tests\bin\\Debug\Microsoft.PowerApps.TestAutomation.Tests.dll

 6. Kirjoita TestCategory=PowerAppsTestAutomation Testisuodatusehdot-kenttään.

 7. Valitse Testiyhdistelmä sisältää käyttöliittymätestejä.

  Testikooste sisältää käyttöliittymätestejä.

 8. Valitse (kolme pistettä) Asetustiedosto-kentässä.

 9. Laajenna Microsoft.PowerApps.TestAutomation.Tests, valitse patestautomation.runsettings-tiedosto ja sitten OK:

  Suoritusasetukset.

 10. Kopioi seuraava Ohita testisuorituksen parametrit -kenttään.

  -OnlineUsername "$(OnlineUsername)" -OnlinePassword "$(OnlinePassword)" -BrowserType "$(BrowserTypeChrome)" -OnlineUrl "$(OnlineUrl)" -UsePrivateMode "$(UsePrivateMode)" -TestAutomationURLFilePath "$(TestAutomationURLFilePath)" -DriversPath "$(ChromeWebDriver)"
  

  Huomautus

  Putken muuttujat määritetään tässä kohdassa, esitetty yllä muodossa $(VariableName).

 11. Kirjoita Suorita Power Apps -testiautomaation testit käyttäen tietoa $(BrowserTypeChrome) tai vastaavaa Testisuorituksen otsikko -kenttään.

  Testisuoritus.

Vaihe 5 – Lisää Mozilla Firefoxin Visual Studio -testit

 1. Napsauta hiiren kakkospainikkeella Lisää Visual Studio -testejä Chromelle -tehtävää ja valitse Kloonaa tehtävä(t).

 2. Valitse tehtävä ja päivitä seuraavat alueet:

  1. Otsikko: suorita Power Apps -testiautomaation testit käyttäen tietoa $(BrowserTypeFirefox)

  2. Ohita testisuorituksen parametrit

   -OnlineUsername "$(OnlineUsername)" -OnlinePassword "$(OnlinePassword)" -BrowserType "$(BrowserTypeFirefox)" -OnlineUrl "$(OnlineUrl)" -UsePrivateMode "$(UsePrivateMode)" -TestAutomationURLFilePath "$(TestAutomationURLFilePath)" -DriversPath "$(GeckoWebDriver)"
   
  3. Testisuorituksen otsikko: Suorita Power Apps -testiautomaation testit käyttäen tietoa $(BrowserTypeFirefox)

Määritä putken muuttujat

Nyt määritetään aiemmin lisäämiesi tehtävien putken muuttujat.

 1. Valitse Muuttujat-välilehti.

 2. Valitsemalla Lisää ja toistamalla tämän vaiheen voit määrittää seuraavat muuttujat:

Muuttujan nimi Muuttujan arvo
BrowserTypeChrome Chrome
BrowserTypeFirefox Firefox
OnlineUrl https://make.powerapps.com
TestAutomationURLFilePath $(Build.SourcesDirectory)\<test URL file>.json
Huomautus: Tämä on aiemmin luomasi Test URLs .json -tiedosto.
UsePrivateMode true
OnlineUsername Kirjoita sen Azure Active Directory -käyttäjäkontekstin sähköpostiosoite, joka kirjautuu sovellukseen. Testit suoritetaan tämän käyttäjätilin kontekstissa. Varmista, että tämä käyttäjä voi suorittaa sovelluksen ja muodostaa yhteyden mihin tahansa tietolähteeseen, johon sovellus voi muodostaa yhteyden.
 1. Valitse Lisää ja kirjoita muuttujan nimeen OnlinePassword.

 2. Varmista, että tämä muuttuja on salainen, tarkistamalla lukituskuva.

  Tee muuttujalle salainen koodi.

 3. Tallenna putken määritykset.

Testien suorittaminen ja analysoiminen

Jos haluat tarkistaa, että testien suorittaminen onnistuu, valitse Jono ja valitse sitten Suorita. Työ käynnistyy.

Suorita työ.

Kun työ suoritetaan, valitse työ, jos haluat nähdä kunkin tehtävän yksityiskohtaisen tilan:

Työn tiedot.

Kun työ on valmis, voit tarkastella ylätason työyhteenvetoa sekä mahdollisia virheitä tai varoituksia. Valitsemalla Testit-välilehden voit tarkastella yksityiskohtaisia tietoja suoritetuista testitapauksista.

Seuraava esimerkki osoittaa, että ainakin yksi testitapauksista on epäonnistunut suoritettaessa testejä Chrome-selaimen avulla:

Chrome – epäonnistunut.

Valitse RunTestAutomation -testi, kun haluat porautua tietoihin siitä, miksi testitapaus on epäonnistunut. Liitteet-välilehdessä voit tarkastella testisuorituksen yhteenvetoa ja sitä, mitkä testipaketin testitapaukset ovat epäonnistuneet tai läpäisseet:

Liitteet-välilehti.

Huomautus

Jos suoritat testipaketin, näkyviin tulee yhteenveto läpäisseistä ja epäonnistuneista testitapauksista. Jos suoritat testitapauksen, näet tarkat tiedot mahdollisista jäljitystiedoista, jos ne ovat käytettävissä.

Tunnetut rajoitukset

 • Monen tekijän todennusta ei tueta.

 • Testiyhteenveto ilmoittaa yhden testituloksen selainta kohti. Testitulos sisältää yhden tai useamman testitapauksen tai testipaketin tulokset.

 • Mikä tahansa muu todennusprosessi kuin Azure Active Directory -kirjautumistyönkulku edellyttää, että kirjautumisprosessi on mukautettu PowerAppsTestAutomation-ratkaisussa.

Katso myös

Huomautus

Voitko kertoa meille dokumentaatiota koskevan kielimäärityksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn. (Huomaa, että tämä kysely on englanninkielinen.)

Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä (tietosuojatiedot).