use-offline

Älä käytä kohdetta Xrm.Mobile.offline. Käytä sen sijaan kohdetta Xrm.WebApi.offline.

Suositus

Jos haluat kattavan luettelon vanhentumisista ja korvaamisista, siirry kohtaan Client API -vanhentumiset.