Taulukkosuhteiden yleiskatsaus

Taulukkosuhteet määrittävät, miten taulukkorivit voidaan liittää riveihin muista taulukoista tai samasta taulukosta. Taulukkosuhteilla on kaksi tyyppiä.

  • Yksi moneen -suhteet. Yksi moneen -taulukkosuhteessa useat viittaavat (liittyvät) taulukkorivit voidaan liittää yhteen viitattuun (ensisijaiseen) taulukkoriviin. Viitattua taulukkoriviä kutsutaan joskus päätietueeksi ja viittaavaa taulukkoriviä alitietueeksi. Monta yhteen -suhde on monta moneen -suhteen alitason näkökulma.
  • Monta moneen -suhteet. Monta moneen -taulukkosuhteessa voidaan liittää useita taulukkorivejä useisiin muihin taulukkoriveihin. Monta moneen -suhteita käyttävät liittyvät rivit ovat samanarvoisia ja suhde on kaksisuuntainen.

Katso myös

Määritä suhde taulukoiden välillä
Monta-moneen-taulukkosuhteiden luominen Microsoft Dataversessa Power Apps -portaalin avulla

Huomautus

Voitko kertoa meille dokumentaatiota koskevan kielimäärityksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn. (Huomaa, että tämä kysely on englanninkielinen.)

Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä (tietosuojatiedot).