Yhteistyöhön perustuva vianmääritys seurannan avulla

Seuranta sisältää kaksi ominaisuutta, joiden avulla voi tehdä yhteistyötä ja tehdä ongelmien vianmäärityksen Power Appsissa:

 • Kutsu-toiminnon avulla tekijät voivat jakaa seurantaistunnon kutsumalla saman organisaation muita jäseniä samaan Seuranta-istuntoon. Tekijä voi esimerkiksi tehdä Power Apps -suorituskykyongelman vianmäärityksen, kun hän voi kutsua teknisen tukitiimin jäsenen katselemaan samanaikaisesti kaikkia saman vianmäärityksen Seuranta-istunnon aikana tapahtuvia tapahtumia.
 • Yhdistä käyttäjä -toiminnon avulla tekijät ja tukiryhmät voivat jakaa linkin käyttäjien kanssa ja avata julkaistun sovelluksen ja yhdistää sen Seuranta-istuntoon, jotta tukitiimit voivat seurata käyttäjän vuorovaikutuksen luomia tapahtumia.

Käyttäjän kutsuminen

Tekijät voivat jakaa reaaliaikaisen Seuranta-istunnon muiden käyttäjien, kuten teknikkojen, kanssa ongelmien tutkimista varten. Kun kutsut muita käyttäjiä Seuranta-istuntoon, voit tehdä yhteistyötä ja tehdä virheenkorjauksen yhdessä ilman näytön jakamista. Kun kutsut muita osallistumaan istuntoon, he näkevät samat sovellustapahtumat omassa selaimessaan avaamatta sovellusta tai toistamatta virheenetsintäskenaariota. Sinä ja muut osallistujat voitte selata, tarkastella ja tarkastaa sovelluksen tapahtumia itsenäisesti häiritsemättä toisiaan tai tarvitsematta siirtää hallintaa edestakaisin ongelman tunnistamiseksi.

Kutsu käyttäjä -prosessin työnkulku.

Kun käytät julkaistun sovelluksen Kutsu-toimintoa:

 1. Käyttäjä A toistaa julkaistua sovellusta Power Appsista.
 2. Käyttäjä A kutsuu käyttäjän B Seuranta-istuntoon.
 3. Käyttäjä B liittyy Seuranta-istuntoon käyttäjän A lähettämällä linkillä.
 4. Käyttäjä A käyttää sovellusta.
 5. Käyttäjä B katselee käyttäjän A vuorovaikutuksesta sovelluksen kanssa luomia tapahtumia omassa Seuranta-ikkunassaan.

Huomautus

Voit kutsua minkä tahansa organisaatioon kuuluvan käyttäjän seurantaistuntoon. Istuntoon liittyvät käyttäjät näkevät kaikki sovelluksen luomat tapahtumat sekä tiedot.

Käyttäjän kutsuminen tarkkailemaan seurantaistuntoa

 1. Valitse komentopalkissa  Kutsu .

  Kutsu Seurannan komentopalkissa.

 2. Kirjoita sen käyttäjän Azure Active Directory -käyttäjänimi tai alias, jonka haluat kutsua Seuranta-istuntoon.

  Käyttäjän kutsuminen.

 3. Valitse käyttäjä, jolle haluat luoda linkin nykyiseen Seuranta-istuntoon.

  Huomautus

  Linkki on ainutkertainen jokaiselle käyttäjälle. Sitä ei voi jakaa muiden käyttäjien kanssa. Linkki vanhenee 60 minuutin kuluttua.

 4. Kopioi istuntolinkki valitsemalla linkkikuvake ja lähetä se istuntoon kutsutulle käyttäjälle.

  Kutsu käyttäjä – kopioi linkki.

Toista vaiheet 2–4 jokaisen kutsuttavan käyttäjän kohdalla.

Käyttäjät, jotka ovat vastaanottaneet linkin, voivat sen avulla avata näytön ja muodostaa yhteyden Seuranta-istuntoon.

Yhdistä käyttäjä (vain julkaistut kaaviosovellukset)

Yhdistä käyttäjä -toiminnon avulla tekijä voi sallia julkaistun pohjasovelluksen avaamisen ja yhteyden muodostamisen Seuranta-istunnon avulla. Voit seurata käyttäjien sovelluksessa luomia tapahtumia sekä auttaa ongelmantutkinnassa.

Yhdistä käyttäjä -prosessin työnkulku.

Huomautus

 • Yhdistä käyttäjä -toiminnon avulla tekijät ja tukiryhmät voivat jakaa linkin käyttäjien kanssa ja avata julkaistun sovelluksen ja yhdistää sen Seuranta-istuntoon, jotta tukitiimit voivat seurata käyttäjän sovellusvuorovaikutuksen luomia tapahtumia.
 • Yhditä käyttäjä -toiminto edellyttää, että sovellus julkaistaan Power Apps -versiolla 3.20042 tai uudemmalla versiolla. Jos haluat tämän ominaisuuden olevan käytettävissä aiemmissa versioissa, julkaise sovellus uudelleen.

Kun käytät kaaviosovelluksen Yhdistä käyttäjä-toimintoa:

 1. Käyttäjä A valitsee sovelluksen seurattavaksi ja avaa seurannan.
 2. Käyttäjä A valitsee Yhdistä käyttäjä ja jakaa luodun istuntolinkin käyttäjän B kanssa.
 3. Käyttäjä B toistaa julkaistun pohjasovelluksen valitsemalla linkin, jonka käyttäjä A on jakanut.
 4. Käyttäjä A seuraa seurantaistuntoa, kun käyttäjä B on vuorovaikutuksessa sovelluksen kanssa.

Käyttäjän yhdistäminen seurantaistuntoon

 1. Avaa julkaistun sovelluksen Seuranta.

 2. Valitse Yhdistä käyttäjä.

  Yhdistä käyttäjä Seurannan komentopalkissa.

 3. Etsi ja valitse käytäjä, jonka haluat yhdistää.

  Yhdistä käyttäjä – etsi ja valitse.

 4. Kopioi linkki ja jaa se käyttäjälle, jotta hän voi toistaa sovelluksen.

  Yhdistä käyttäjä – kopioi linkki.

 5. Kun olet jakanut linkin, käyttäjä valitsee sen avatakseen sovelluksen ja saa ilmoituksen liittymisestä Seuranta-istuntoon. Sovellus voidaan avata Power Apps -mobiilisovelluksen valvotussa istunnossa käyttämällä samaa linkkiä.

  Yhdistä käyttäjä – liity.

Käyttäjä voi nyt olla vuorovaikutuksessa sovelluksen kanssa, ja Seuranta näyttää tämän vuorovaikutuksen tapahtumat.

Seuraavat vaiheet

Seurannan lisäasetukset

Katso myös

Mallipohjaisten sovellusten lomake-ongelmiin liittyvien ongelmien etsintä
Pohjaan perustuvien sovellusten vianmääritys Seurannan avulla
Mallipohjaisten sovellusten vianmääritys Seurannan avulla

Huomautus

Voitko kertoa meille dokumentaatiota koskevan kielimäärityksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn. (Huomaa, että tämä kysely on englanninkielinen.)

Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä (tietosuojatiedot).