Muuttujatunnisteet

Huomautus

Power Apps -portaaleja kutsutaan 12. lokakuuta 2022 alkaen nimellä Power Pages. Lisätietoja: Microsoft Power Pages on nyt yleisesti saatavilla (blogi)
Siirrämme ja yhdistämme Power Apps -portaalien dokumentaation pian Power Pagesin dokumentaatioon.

Muuttujan tunnisteita käytetään uusien Liquid-muuttujien luomiseen.

delegoida

Luo uuden muuttujan. Delegoinneissa voidaan käyttää arvon muokkaamisessa myös suodattimia.

Koodi

{% assign is_valid = true %}

{% if is_valid %}

It is valid.

{% endif %}

{% assign name = dave bowman' | upcase %}

{{ name }}

Tuloste

It is valid.

DAVE BOWMAN

sieppaus

Sieppaa sisällön lohkosta ja delegoi sen muuttujalle. Tämän sisällön voi hahmontaa myöhemmin tuotoksen tunnisteiden avulla.

Koodi

{% capture hello %}Hello, {{ user.fullname }}.{% endcapture %}

{{ hello }}

{{ hello }}

Tuloste

Hello, DAVE BOWMAN.

Hello, DAVE BOWMAN.

Katso myös

Toiminnonkulun tunnisteet
Iterointitunnisteita
Template tags
Dataverse -entiteettien tunnisteet

Huomautus

Voitko kertoa meille dokumentaatiota koskevan kielimäärityksesi? Vastaa lyhyeen kyselyyn. (Huomaa, että tämä kysely on englanninkielinen.)

Kyselyyn vastaaminen kestää noin seitsemän minuuttia. Henkilökohtaisia tietoja ei kerätä (tietosuojatiedot).