Share via


Vuorovaikutteiset ja taustatoiminnot

Power BI jakaa toiminnot kahteen tyyppiin, eli vuorovaikutteiseen ja taustaan. Tässä artikkelissa luetellaan nämä toiminnot ja selitetään niiden väliset erot

Vuorovaikutteiset toiminnot

Pyydettäessä pyynnöt ja toiminnot, jotka voidaan käynnistää käyttäjän käyttöliittymän avulla toimimalla, kuten raportin visualisointien luomat tietomallikyselyt, luokitellaan vuorovaikutteisiksi toiminnoiksi. Ne käynnistetään yleensä käyttöliittymän käyttäjien vuorovaikutuksilla. Esimerkiksi vuorovaikutteinen toiminto käynnistyy, kun käyttäjä avaa raportin tai napsauttaa osittajaa Power BI -raportissa. Vuorovaikutteisia toimintoja voidaan käynnistää myös ilman käyttöliittymän käyttöä, esimerkiksi käytettäessä SQL Server Management Studiota (SSMS) tai mukautettua sovellusta DAX-kyselyn suorittamiseen.

Taustatoiminnot

Pidemmät käynnissä olevat toiminnot, kuten semanttinen malli tai tietovuon päivitykset, luokitellaan taustatoiminnoiksi. Käyttäjä voi käynnistää ne manuaalisesti tai automaattisesti ilman käyttäjän toimia. Taustatoimintoja ovat ajoitetut päivitykset, vuorovaikutteiset päivitykset, REST-pohjaiset päivitykset, XMLA-pohjaiset päivitystoiminnot ja raporttien tilaukset. Käyttäjien ei odoteta odottavan, että nämä toiminnot on suoritettu loppuun. Sen sijaan he saattavat palata myöhemmin tarkistamaan toimintojen tilan.

Toimintoluettelo

Alla olevassa taulukossa on luettelo Power BI -toiminnoista. Se tarjoaa lyhyen kuvauksen kustakin toiminnosta ja määrittää toiminnon tyypin.

Toiminto kuvaus Työmäärä Tyyppi
Tekoäly Tekoälyfunktion arviointi Tekoäly Tausta
Taustakysely Kyselyt ruutujen päivittämistä varten Semanttiset mallit Tausta
Tietovuon DirectQuery Näyttöyhteys suoraan tietovuohon ilman, että tietoja tarvitsee tuoda semanttiseen malliin Tietovuot Vuorovaikutteinen
Tietovuon päivitys Palvelun tai REST-ohjelmointirajapintojen suorittama pyydettäessä suoritettava tai ajoitettu taustatietovuon päivitys Tietovuot Tausta
Semanttinen mallin pyydettäessä suoritettava päivitys Käyttäjän aloittama semanttinen taustamallipäivitys palvelun, REST-ohjelmointirajapintojen tai julkisten XMLA-päätepisteiden avulla Semanttiset mallit Tausta
Semanttisen mallin ajoitettu päivitys Ajoitettu semanttinen taustamallin päivitys, jonka suorittaa palvelu, REST-ohjelmointirajapinnat tai julkiset XMLA-päätepisteet Semanttiset mallit Tausta
Koko raportin sähköpostitilaus Pdf- tai PowerPoint-kopio koko Power BI -raportista, joka on liitetty sähköpostitilaukseen Raportti Vuorovaikutteinen
Vuorovaikutteinen kysely Käyttäjän pyynnöstä saadulla tietopyynnöllä aloitetut kyselyt. Esimerkkejä ovat mallin lataaminen raportin avaamisen yhteydessä, käyttäjän vuorovaikutus raportin kanssa tai Power BI -raportin tilannevedokset. Semanttiset mallit Vuorovaikutteinen
PublicApiVie Power BI -raportti, joka on viety Raportin vieminen tiedostoon REST-ohjelmointirajapinnan kanssa Raportti Tausta
Hahmonnus Sivutettu Power BI -raportti, joka on viety Vie sivutettu raportti tiedostoon REST-ohjelmointirajapintaan Sivutettu raportti Tausta
Hahmonnus Power BI:n sivutettua raporttia tarkastellaan Power BI -palvelu Sivutettu raportti Vuorovaikutteinen
Lue verkkomallinnuksen luku Tietomallin lukutoiminto semanttisen mallin verkkomallinnuksen käyttökokemuksessa Semanttiset mallit Vuorovaikutteinen
Web-mallinnuksen kirjoitus Tietomallin kirjoitustoiminto semanttisen mallin verkkomallinnuksen käyttökokemuksessa Semanttiset mallit Vuorovaikutteinen
VNet-tietoyhdyskäytävän käyttöaika Kysely suoritetaan näennäisverkon tietoyhdyskäytävän kautta
  • Tietovuot Gen2
  • sivuerotellut raportit
  • Semanttiset mallit
  • Vuorovaikutteinen
  • Tausta
  • XMLA:n luku KÄYTTÄJÄN aloittamat XMLA-lukutoiminnot kyselyille ja löydöille Semanttiset mallit Vuorovaikutteinen
    XMLA-kirjoitus Taustan XMLA-kirjoitustoiminto, joka muuttaa mallia Semanttiset mallit Tausta