Data-analyytikko oppimishakemisto

Käytätkö Power BI:tä organisaatiossasi tietojen analysointiin sekä raporttien ja koontinäyttöjen luomiseen?

Seuraava hakemisto on järjestetty perustiedoista toimialuekohtaisiin tietoihin ja perustasosta kehittyneimpään tasoon. Jos sisältöä on useissa muodoissa, se on mainittu, jotta voit valita tarpeitasi parhaiten vastaavan koulutusmuodon.

Aloittaminen

Sisältö Kuvaus Muoto Pituus
Microsoftin tietoanalytiikan käytön aloittaminen Yritykset tarvitsevat entistä enemmän tietojen analysointia. Tässä oppimispolussa saat tietoja tietoanalyytikoista, heidän taidoistaan ja tehtävistään sekä prosesseista, joiden avulla he voivat kertoa tarinan tietojen avulla, jotta luotettavien liiketoimintapäätösten tekeminen on mahdollista. Opit, miten tietoanalyytikko käyttää Power BI -työkalujen ja -palvelujen ohjelmistopakettia kiinnostavan tarinan kertomisessa raporttien ja koontinäyttöjen avulla, sekä oikeat bi-tiedot. Maksuton online-oppimispolku itseopiskeluun 1 h 10 min
Tietojen valmisteleminen analysointia varten Tutustut Power Queryyn oppiessasi poimimaan tietoja eri tietolähteistä ja valitsemaan tallennustilan ja yhteystyypin. Opit profiloimaan, puhdistamaan ja lataamaan tietoja Power BI:hin valmisteltaessa tietojesi mallinnusta. Maksuton online-oppimispolku itseopiskeluun 3 h 26 min
Mallitiedot Power BI:ssä Power BI:llä onnistuminen alkaa hyvästä tietomallista. Tässä moduulissa opit suunnittelemaan intuitiivisen, suorituskykyisen ja helposti ylläpidettävän tietomallin. Opit luomaan mittareita DAX-ohjelmointikielellä. Näiden mittarien avulla voit luoda erilaisia analyysiratkaisuja. Lisäksi opit parantamaan suorituskykyä Power Queryn tietojen noutotehtävien avulla. Maksuton online-oppimispolku itseopiskeluun 5 h 31 min
Tietojen visualisointi Power BI:ssä Power BI sisältää erinomaisia visualisointeja, joita voidaan käyttää Power BI:n raporteissa ja koontinäytöissä. Tässä moduulissa opitaan, milloin kutakin visualisointia voi käyttää tietyn ongelman ratkaisemiseen. Moduulissa annetaan myös lisätietoa raportin suunnittelusta ja raportin muotoilusta. Lisäksi moduulissa kuvaillaan, miten raportissa siirtymistä käytetään vakuuttavan, aineistoperäisen tarinan kertomiseen Power BI:ssä. Koontinäytöt auttavat käyttäjiä kohdistamaan raportin visualisoinnit omiin erityistarpeisiin. Sivutettujen raporttien avulla voit luoda tulostettavia raporttikohteita, kuten myyntilaskuja, ostotilauksia, potilastietoja, tapahtumaotteita ja paljon muuta. Maksuton online-oppimispolku itseopiskeluun 5 h 5 min
Tietojen analysointi Power BI:ssä Raporttien tekijät voivat lisäominaisuuksien avulla parantaa raporttejaan tiedoissa olevia analyyttisia merkityksellisiä tietoja varten käyttämällä esimerkiksi Q&A:a ja vientiä. Tässä moduulissa tarkastellaan tietoja ja Power BI:n raportteja yksityiskohtaisesti ja poimitaan syvällisemmän analyysin sisältävä arvo. Lisäksi opitaan, miten tiedot lajitellaan ja miten raportti esitetään yhtenäisellä tavalla. Tässä opitaan, miten tiedoista saadaan tilastoyhteenveto ja miten tiedot viedään Power BI:stä. Raportissa voi myös käyttää tarkennettua analyysia tarkkojen ja erityisen merkityksellisten tietojen saamiseksi. Maksuton online-oppimispolku itseopiskeluun 1 h 52 min
Työtilojen ja tietojoukkojen hallinta Power BI:ssä Kun Power BI:n tietojoukot ja raportit on luotu, ne kannattaa ottaa käyttöön, jotta käyttäjät voivat hyödyntää niitä mahdollisimman tehokkaasti. Tässä oppimispolussa opit luomaan työtiloja Power BI -palvelu. Power BI -kohteet otetaan käyttöön täällä ja ne jaetaan käyttäjille. Moduulissa opitaan myös yhdistämään Power BI -raportit paikallisiin tietolähteisiin. Käyttäjät arvostavat uusimpien tietojen näkemistä raporteissa, joten Power BI -tietojoukkoihin voidaan määrittää automaattinen päivitys. Tietuetason suojauksen avulla voidaan luoda yksi raportti, mutta tietyn käyttäjän näkyville voidaan rajata vain tiedot, jotka koskevat juuri häntä. Tämä kohdistaa tiedot käyttäjiin ilman, että tarvitsee luoda useita raportteja. Maksuton online-oppimispolku itseopiskeluun 1 h 2 min
Yhdeksän massadatan tulevaisuutta muovaavat trendit Rekisteröidy tähän verkkoseminaariin, niin saat tietojohtajilta ja muilta IT-johtajilta tietoja yhdeksästä tärkeästä massadatan käytön trendistä ja haasteista. Heidän tietojensa avulla voit parantaa organisaatiosi massadatan ongelmia. Ratkaisut
Microsoft Power BI:n YouTube-kanava YouTube-kanava, jossa on Microsoftin Power BI -tuotetiimin sisältöä Videot
How to Become an Insights-Driven Business On tärkeää, että suuryritykset ja suuret organisaatiot analysoivat tietojaan ja luovat toiminnallisia merkityksellisiä tietoja niiden avulla. Forrester Researchin mukaan nämä ominaisuudet ovat avainasemassa merkityksellisiin tietoihin perustuvassa liiketoiminnassa. Katso tämä verkkoseminaari, niin saat lisätietoja siitä, miksi liiketoiminnan tulosten tulisi johtua merkityksellisistä tiedoista. Ratkaisut
Kolme tapaa, joilla tekoäly muuttaa BI:tä Analyytikkojen on tärkeää tutkia ja visualisoida tietoja, joiden avulla niiden sidosryhmät löytävät merkitykselliset tiedot nopeasti ja tehokkaasti. Liiketoiminnan vaatimukset ovat muuttuneet. Johtajat kysyivät, mitä tapahtui ja milloin. He kysyvät, miksi tapahtui ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Rekisteröidy tähän verkkoseminaariin, niin saat tietoja kolmesta mahdollisuudesta saada merkityksellisiä tietoja, jotka yhdistävät tekoälyn liiketoimintatietoihin. Ratkaisut
Power BI sekä modernin ja yritys-BI:n tulevaisuus Katso tämä verkkoseminaari, niin saat tietoja Power BI:n uusimmista ominaisuuksista. Power BI Engineeringin pääjohtaja Arun Ulagaratchagan ja Power BI:n teknologiajohtaja Amir Netz esittelevät nämä ominaisuudet ja keskustelevat siitä, mitä seuraavaksi tulee. Opit myös Power BI:n näkemyksestä nykyaikaisten suuryritysten liiketoimintatietojen yhtenäistämiseen ja massadatan liiketoimintatietojen laajenevaan itsepalveluun. Tutustu siihen, miten voit Power BI:n avulla luoda organisaatiossasi tietokulttuurin antamalla analyytikoille välineet ja ottamalla käyttöön joustavat suuryrityksen liiketoimintatiedot. Ratkaisut
DAX:n käyttö Power BI Desktopissa Tässä oppimispolussa esitellään Data Analysis Expressions (DAX) ja annetaan perustaidot, jotka tarvitaan tietomallien parantelemiseen laskutoimituksilla. Maksuton online-oppimispolku itseopiskeluun 4 h 30 min

Parhaat käytännöt

Sisältö Kuvaus Muoto Pituus
Kehitä tietomallinnustaitojasi Power BI:n avulla Rekisteröidy tähän verkkoseminaariin, jonka avulla viet Power BI -mallintamiskykysi uudelle tasolle. Lue lisätietoja Power BI:n muistissa olevan analytiikan moduulista, tietojen välisten suhteiden luomisen ja hallinnan strategioista ja siitä, miten Data Analysis Expressions (DAX) -suodatinkontekstia käytetään. Selvitä, miten voit suorittaa minkä tahansa mallinnushaasteen Power BI:n tai Azure Analysis Servicesin avulla. Ratkaisut
Raportin muuttaminen hyvästä erinomaiseksi Hyvin suunnitellun Power BI -raportin toimittamisen puute on ehkä yleisin raportoinnin ongelma. Mitä hyötyä on laadukkaista tiedoista, jos niitä ei esitetä merkityksellisellä ja helposti ymmärrettävällä tavalla? Jos henkilöllä ei ole aiempaa tietoa, hänen pitäisi pystyä nopeasti ymmärtämään raporttia selityksittä ja perehtymään nopeasti keskeisiin elementteihin, joita haluat hänen tarkastelevan. Tässä verkkoseminaarissa käydään läpi Power BI -raportoinnin yleiset dos and dons -toiminnot käyttämällä helposti opi olevia tekniikoita, jotka herättävät tiedot henkiin. Ratkaisut
Tehotemppuja, Vinkit ja työkaluja PowerBI.Vinkit omistajilta Tässä erityisessä käyttäjäryhmäkokouksessa Power BI:n omistajat. Vinkit ja Power BI:n KANSANEDUSTAJAt Seth Bauer ja Mike Carlo kertovat sinulle huikeasta tehovinkkinsä, Vinkit ja työkaluista, joita he ovat julkaisseet http://PowerBI.Tips osoitteessa viime 18 kuukauden aikana. YouTube-video 1 h 7 min 40 s
Tehotemppuja, Vinkit ja työkaluja PowerBI.Vinkit omistajilta Tehotemppuja, Vinkit ja työkaluja PowerBI.Vinkit omistajilta Tässä erityisessä käyttäjäryhmäkokouksessa Power BI:n omistajat. Vinkit ja Power BI:n KANSANEDUSTAJAt Seth Baur ja Mike Carlo kertovat sinulle huikeasta valikoimasta tehovinkkejä, Vinkit ja työkaluja, joita he ovat julkaisseet http://PowerBI.Tips osoitteessa viime 18 kuukauden aikana. Esittelyt sisältävät heidän teemageneraattorinsa, tietotyyppien lisäämisen kyselyeditoriin ja heidän uusimmat Power BI -asettelunsa (sekä heidän uusimman "Cool Blue" -asettelunsa esittelyn). Ratkaisut 1 h 7 min 40 s

Tapaustutkimuksia

Sisältö Kuvaus Muoto Pituus
Microsoft Runs on Power BI: Financial Planning & Analysis Made Easy Rekisteröidy tähän verkkoseminaariin, niin opit, miten Power BI auttaa hallitsemaan taloussuunnittelua ja analysointia entistä helpommin ja tehokkaammin. Näyttöyhteys tietojasi nopeasti, hallitse niitä ja mukauta niitä yleisöllesi räätälöidyn sisällön avulla – kaikki tämä ilman koodausta. Ratkaisut
Microsoft Runs on Power BI: Using Power BI in Modern Treasury, Rekisteröidy tähän verkkoseminaariin, niin saat tietoja siitä, miten Microsoft Treasury -ryhmä on muuttanut tapaansa analysoida liiketoimintaansa, jossa se hallitsee 150 miljardin dollarin omaisuutta ja tukee toimintoja yli 190 maassa tai alueella siirtämällä sovelluksensa pilvipalveluun ja käyttämällä Power BI:tä analytiikkaan ja visualisointiin. Ratkaisut
Win-Win for Consumer Packaged Goods Manufacturers and Retailers -voiton saavuttaminen Tietomäärien kasvaessa eksponentiaalisesti teknologia auttaa ratkaisevasti valmistajia ymmärtämään kuluttajien tarpeita ja reagoimaan niihin. Se myös auttaa heitä luomaan entistä tehokkaampia suhteita heidän asiakkaisiinsa, eli jälleenmyyjiin ja jakelijoihin. Rekisteröidy tähän verkkoseminaariin, jossa esiintyy liiketoimintatietoihin ja analytiikkaan erikoistunut konsultointiyritys Thorogood. Lue, miten yritys on yhdessä globaalien valmistajien kanssa kehittänyt Power BI -pohjaisen ratkaisun, joka hyödyntää tietoja strategisten päätösten parantamisessa. Ratkaisut
Asiakastietojen muuntaminen jälleenmyynnin menestykseksi Rekisteröidy tähän verkkoseminaariin ja aseta analytiikka töihin. Hitachi Solutionsin suuryritysarkkitehti Angad Soni esittelee jälleenmyyntiasiakkaiden tapaa käyttää analytiikkaa sekä lopputuloksen että asiakaskokemuksen parantamiseen. Tutustu siihen, miten voit parantaa hinnoittelustrategiaasi, varaston optimointia ja sosiaalisten tietojen käyttöä. Ratkaisut
Verkkoseminaari tarinankerronnasta tietojen avulla: öljy- ja kaasuteollisuuden tarinan kertominen Power BI:n avulla Tärkeitä tarinoita monimutkaisista teollisuudenaloista, kuten öljykaasusta & , voi olla vaikea sanoa. Onneksi niihin liittyy usein myös hyvin paljon tietoja, joiden avulla tarinaa voidaan havainnollistaa lukijoille vuorovaikutteisesti, mikä tekee siitä kiinnostavamman ja merkityksellisemmän. Tule kuuntelemaan, miten tietojen visualisoinnin ja teollisuuden asiantuntija Dallas Salazar ja Power BI:n MVP Greg Deckler ovat äskettäin käyttäneet tietoja ja Power BI:tä houkutellakseen lukijoita monimutkaiseen tarinaan ja jättääkseen heidän haluamaan lisää. Ratkaisut 37 min 20 s
Power BI:n aikatiedot vähittäis- ja tukkukaupalle, esittäjä Matt Allington Tässä keskitytään siihen, miten aikatietoja voidaan käyttää analysointiin näillä toimialoilla. Ratkaisut 59 min

Koontinäyttöjen

Sisältö Kuvaus Muoto Pituus
Kehittäminen Power BI:ssä virtautettavien tietojoukkojen ja reaaliaikaisten koontinäyttöjen avulla Tässä verkkoseminaarissa, jonka esittäjänä on Power BI:n MVP Ted Pattison, käsitellään kolmea erityyppistä reaaliaikaista tietojoukkoa, kuten virtautettavia tietojoukkoja, push-tietojoukkoja ja hybriditietojoukkoja. Siinä kerrotaan, miten voit luoda kaikki kolme reaaliaikaista tietojoukkoa Power BI -palvelun ohjelmointirajapinnan avulla ja suunnitella reaaliaikaisia koontinäyttöjä virtautettavien tietoruutujen avulla. Tässä verkkoseminaarissa käydään läpi myös Azure-tapahtumatoiminnon ja virtautettavan Azure-analytiikan luominen ja niiden määrittäminen rivien työntämiseen Power BI:n sovellustyötilassa olevaan hybriditietojoukkoon. Ratkaisut 1 h 14 s
Nollasta koontinäyttöön tunnissa Tämän istunnon aikana käydään läpi tietomallin luominen Power BI Desktopissa ja sen julkaiseminen Power BI -palveluun ja SharePoint Onlineen. Ratkaisut 1 h 20 min 11 s

Visualisointeja

Sisältö Kuvaus Muoto Pituus
Yksinkertaisesti kiinnostava – Vinkit visualisointien parempaan suunnitteluun Ihmisen näköjärjestelmällä on omat sääntönsä. Näemme helposti tietyllä tavalla esitetyt kuviot, jotka toisella tavalla esitettyinä ovat meille huomaamattomia. Siksi voimme soveltaa tietojen näyttämiseen sääntöjä, jotta tärkeät ja informatiiviset mallit erottuvat muista. Tässä istunnossa käydään läpi useita ennen ja jälkeen -tapaustutkimuksia ja opetetaan, miten voit visuaalisen käsityksen avulla vaikuttaa yleisön huomion kiinnittämiseen tietojen visualisoinnin suunnittelussa. Ratkaisut
Visualisoi Power BI -tietosi: peruskaaviotyypit ja niiden käyttö Kaaviotyyppi on yksi visualisointianalytiikan peruselementistä. Kaavioiden oikean käytön avulla voimme luoda oikean kuvion ja selkeyden sekä antaa käyttäjillemme oikeat vastaukset. Ratkaisut
Visualisoi julkisia tai yksityisiä tietojoukkoja uuden Power BI- ja data.world-liittimen avulla Microsoft on julkaissut yhdessä data.world kanssa uuden tietoliittimen, jonka avulla voit tuoda data.world tietojoukkoja Power BI Desktopiin. Yhdessä data.world kanssa voimme iloksemme auttaa tietofanreja keräämään, hallitsemaan, tutkimaan, visualisoimaan ja jakamaan merkityksellisiä tietoja muiden kanssa. Ratkaisut
Hanki toiminnallisia merkityksellisiä tietoja aitojen visualisointien avulla Power BI -koontinäytössäsi Liity Charles Sterlingin ja Shakun Groverin seuraan, kun he käyvät läpi todellisia visualisointeja Power BI -koontinäytössä. Microsoft Visio tarjoaa täydellisen pohjan tietojen visuaaliseen esittämiseen ja prosessityönkulkujen kuvaamiseen. Uuden Power BI:n Visio-visualisoinnin avulla voit helposti tuoda eloa Vision tehokkaisiin visualisointiominaisuuksiin suoraan Power BI -koontinäytöissäsi ja edistää merkityksellisiä tietoja ja toimia. Ratkaisut 34 min 19 s

Hallinto ja käyttöönotto

Sisältö Kuvaus Muoto Pituus
Skenaarioanalyysimallit Power BI:ssä DAXin avulla – ilmainen koulutustyöpaja Tarkastelemme useita, erityisesti Power BI:n skenaarioanalyysiin koskevia tekniikoita. Power BI ei ole pelkkä visualisointityökalu, mutta se on tehokas analyysimoduuli, joka voi tuottaa uskomattomia merkityksellisiä tietoja esimerkiksi suorittamalla mukautettuja skenaarioita raakatiedoilla. Ratkaisut 42 min 34 s
Power BI:n käyttöönoton viitekehys -verkkoseminaari, osa 1: Aineistopohjaisen kulttuurin omaksuminen Muuta organisaatiosi ajattelutapa aineistopohjaiseksi kulttuuriksi ja rekisteröidy verkkoseminaarisarjaan, joka sisältää käyttöönoton viitekehyksen Microsoft Power BI:tä varten. Omatoimisen liiketoimintatietojen hallinnan (BI) käyttöönotto on haastavaa ja työkalut ovat vasta matkan ensimmäinen vaihe. Onnistunut käyttöönotto edellyttää muutosta ihmisissä, prosesseissa ja teknologiassa. Tämä verkkoseminaari on ensimmäinen osa viisiosaista sarjaa, jossa Power BI:n teho poistetaan organisaatiosi käyttöön. Osassa 1 kerrotaan, miten voit luoda jäsennetyn lähestymistavan Power BI:n omaksumisen edistämiseksi ja tietopohjaiseen malliin siirtymiseen organisaatiossasi. Ratkaisut
Power BI:n käyttöönoton viitekehys -verkkoseminaari, osa 2: Hallinto Aloita omatoiminen liiketoimintatietojen (BI, Business Intelligence) käyttöönotto Microsoft Power BI:n avulla. Osallistu verkkoseminaariin, jossa esitellään hallinnon rooli Power BI:n omaksumisessa. Tutustu erityyppisten BI-ratkaisujen eri hallintotapoihin sekä rooleihin ja vastuisiin, joita tarvitaan tehokkaaseen BI-omatoimikäytäntöön. Ratkaisut
Power BI:n käyttöönoton viitekehys -verkkoseminaari, osa 3: Palvelujen hallinta Suunnittele organisaatiollesi Power BI:n tehokas käyttöönotto ja tutki tehokkaiden ohjelmisto palveluna -ratkaisujen (SaaS) hallinnan vivahteita. Tämä verkkoseminaari on kolmas osa viisiosaista sarjaa, jossa Power BI:n teho otetaan käyttöön organisaatiossasi. Osassa 3 opit hallitsemaan vuokraajan hallinnan ja yhdyskäytävän hallinnan elementtejä sekä suunnittelemaan Power BI:n sujuvan ja onnistuneen käyttöönoton. Ratkaisut
Edistynyt tietojen valmistelu Power BI:n tietovoiden avulla Liity Charles Sterlingin ja Anton Fritzin seuraan, kun he käyvät läpi Power BI:n tietovuon, jonka julkinen esikatseluvaihe on juuri alkajaa. Tässä istunnossa tuotetiimi esittelee sinulle Power BI:n uudet ja edistyneet tietojenvalmistelutoiminnot. Ratkaisut 56 min 2 s

Integraatio

Sisältö Kuvaus Muoto Pituus
Automatisoi päivittäisiä liiketoimintaprosesseja Power BI:n, PowerAppsin ja Microsoft Flow'n avulla Power BI:n avulla miljoonat ihmiset voivat muuntaa tietoja arvokkaiksi liiketoiminnan merkityksellisiksi tiedoiksi muutamassa minuutissa. Rekisteröidy tähän verkkoseminaariin, niin opit, miten Power BI yhdistää Microsoftin Power-ympäristön muut osat, eli PowerAppsin ja Microsoft Flow'n, ja auttaa sinua tekemään entistä enemmän. Tutustu siihen, miten voit luoda omia yrityssovelluksiasi ja automatisoida päivittäisiä liiketoimintaprosessejasi ja siten tehostaa liiketoimintaasi ja vauhdittaa innovointia. Ratkaisut
Power BI:n käyttö Dynamics 365 Finance and Operationsin kanssa Rekisteröidy tähän verkkoseminaariin, niin opit, miten Power BI -raportointiratkaisut voidaan upottaa ja miten niitä voidaan hallita Dynamics 365 Finance and Operationsissa Azure Data Laken avulla. Tutustu siihen, miten voit tuottaa nopeasti ja palvelukatkoitta toiminnallisia merkityksellisiä tietoja ja jakaa analyyttisia ratkaisuja suuryritykselle Power BI:n avulla. Ratkaisut
Power BI, Excel ja Microsoft 365: yrityksen tietojen optimointi Tässä monipuolisessa esittelyistunnossa opit käyttämään Microsoft Excelin ainutlaatuista vahvuutta Power BI:ssä liiketoiminta-analytiikan ja merkityksellisten tietojen parantamiseen. Ratkaisut
Paremmat yhdessä: 5 Excel-käyttäjien Power BI:n käytöstä saatavaa etua Excel on yksi maailman suosituimmista ohjelmista. Miljoonat yksityishenkilöt ja yritykset käyttävät sitä kaikkeen yksinkertaisesta tietojen syöttämistä ja kirjanpidosta kehittyneempään tilasto- ja tietoanalytiikkaan. Monet käyttäjät eivät kuitenkaan ymmärrä, että he voivat merkittävästi laajentaa Excelin toiminnallisuutta sekä säästää aikaa ja lisätä tehokkuuttaan, kun he yhdistävät sen toiseen Microsoft-ohjelmaan, Power BI:hin. Tarkastelemme viittä eri syytä siihen, miksi sinä ja yrityksesi voitte hyötyä Excelin ja Power BI:n käyttämisestä yhdessä. Lopuksi sinulla pitäisi olla kaikki tiedot, joiden avulla organisaatiosi voi päästä tietojesi analysoinnin, tulkitsemisen ja hyödyntämisen aloittamiseen. Ratkaisut
Laskentataulukkoa pidemmälle Huomio kaikki Excelin käyttäjät ja analyytikot: työskentele entistä älykkäämmin, tuota enemmän arvoa ja keskity olennampaan. Opi tekemään kauniita raportteja, joita ihmiset haluavat käyttää, jaa tietoja visuaalisesti niin, että työtoverit voivat ymmärtää ne selityksittä, ja tuo merkitykselliset tiedot kaikkien niiden saataville, joiden on ymmärrettävä tiedot – olivatpa he missä tahansa. Katso Microsoft Power BI toiminnassa tässä verkkoistunnossa. Ratkaisut
Hanki oikeat merkitykselliset tiedot Power BI:n ja Vision avulla Liity seuraamme tähän verkkoseminaariin ja opi yhdistämään Power BI -koontinäyttöjä ja Microsoft Visio -kaavioita ja luomaan tehokkaita visuaalisia merkityksellisiä tietoja. Visio ja Power BI ovat erittäin visuaalisia ja luonnollisesti toisiaan täydentäviä. Vision avulla voit luoda kaavioita, kuten toisiinsa liittyviä työnkulkuja ja reaalimaailman asetteluja. Power BI:n avulla voit luoda intuitiivisia koontinäyttöjä kaavioiden ja karttojen avulla suorituskykyilmaisimien mittaamiseksi ja tavoitteiden seuraamiseksi. Ratkaisut
Kehittynyt analytiikka Excelissä ja Power BI:ssä Liity seuraamme tähän verkkoseminaariin, niin saat tietoja siitä, miten Microsoft Excel ja Power BI tuovat edistyneen analytiikan päivittäiseen liiketoimintapäätösten käsittelyyn, jotta käyttäjät voivat ratkaista ongelmia poimimalla tiedoista hyödyllisiä tietoja. Ratkaisut

Turvallisuus

Sisältö Kuvaus Muoto Pituus
Miten Microsoft muuttaa liiketoimintatietojen suojausta Rekisteröidy tähän verkkoseminaariin, niin opit pitämään BI-tietosi suojattuina myös niiden viennin yhteydessä. Ota käyttöön luottamuksellisuusluokitukset ja reaaliaikainen riskianalyysi käyttöoikeuksien määrittämiseksi. Ratkaisut 18 min 49 s