Mallitiedot Power BI:llä

Helppo
Data Analyst
Power BI

Lue, mikä semanttinen Power BI -malli on, mitä tietojen lataamistapaa kannattaa käyttää ja miten voit luoda semanttisen mallin, jotta saat tarvitsemasi merkitykselliset tiedot.

Tämä oppimispolku voi auttaa sinua valmistautumaan Microsoft Certified: Data Analyst Associate -sertifiointia varten.

Edellytykset

Tälle oppimispolulle ei ole edellytyksiä.

Tämän oppimispolun moduulit

Tässä moduulissa on tietoja Power BI Desktop -mallin rakenteesta, tähtirakenteen suunnittelun perusteista, analytiikkakyselyistä ja raportin visuaalisesta kokoonpanosta. Tämä moduuli tarjoaa vahvan perustan, jonka ansiosta voit oppia optimoimaan mallien rakenteen ja lisäämään malliin laskutoimituksia.

Kuvaile mallikehyksiä, niiden etuja ja rajoituksia sekä ominaisuuksia, joiden avulla voit optimoida Power BI -tietomallejasi.

Monimutkaisen semanttisen mallin luominen Power BI:ssä on yksinkertaista. Jos tiedot ovat peräisin vähintään kahdesta tapahtumajärjestelmästä, sinulla voi piankin olla kymmeniä taulukoita, joita sinulla on käsiteltävä. Suuren semanttisen mallin rakentamisessa on kyse epäjärjestyksen yksinkertaistamisesta. Tähtirakenne on yksi tapa yksinkertaistaa semanttista mallia, ja saat lisätietoja sen terminologiasta ja toteutuksesta tässä moduulissa. Opit myös, miksi tietojen oikean askelvälin valitseminen on tärkeää Power BI -raporttiesi suorituskyvyn ja käytettävyyden kannalta. Lopuksi opit parantamaan Power BI:n semanttisten mallien suorituskykyä.

Tässä moduulissa opit kirjoittamaan DAX-kaavoja sekä luomaan niiden avulla laskettuja taulukoita, laskettuja sarakkeita ja mittareita, jotka ovat erilaisia mallilaskentatyyppejä. Lisäksi opit kirjoittamaan ja muotoilemaan DAX-kaavoja. Ne koostuvat lausekkeista, joissa käytetään funktioita, operaattoreita, viittauksia malliobjekteihin, vakioita ja muuttujia.

Tässä moduulissa opit käsittelemään implisiittisiä ja eksplisiittisiä mittareita. Aloitat luomalla yksinkertaisia mittareita, jotka tekevät yhteenvedon yksittäisestä sarakkeesta tai taulukosta. Sen jälkeen voit luoda monimutkaisempia mittareita mallin muiden mittareiden perusteella. Lisäksi opit, mitä samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia lasketulla sarakkeella ja mittarilla on.

Tämän moduulin aikana voit lisätä laskettuja taulukoita ja laskettuja sarakkeita semanttiseen malliin. Pystyt myös kuvaamaan rivikontekstia, jota käytetään laskettujen sarakkeiden kaavojen arvioimiseen. Koska sarakkeita on mahdollista lisätä taulukkoon Power Query avulla, opit myös sen, milloin on parasta luoda laskettuja sarakkeita Power Query mukautettujen sarakkeiden sijaan.

Tämän moduulin loppuun mennessä opit aikatietojen merkityksen ja aikatietojen DAX-laskutoimitusten lisäämisen malliisi.

Suorituskyvyn optimointi, eli sen virittäminen, tarkoittaa semanttisen mallin nykyisen tilan muuttamista niin, että se toimii tehokkaammin. Kun semanttinen mallisi on optimoitu, se toimii paremmin.

Ota käyttöön mallin suojaus Power BI:ssä käyttämällä rivitason suojausta ja objektitason suojausta.