Exportar segmentos a MoEngage (vista previa)

[Este artigo é a documentación de prelanzamento e está suxeito a cambios.]

Nota

O 1 de setembro de 2023, fusionamos e renomeamos Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Customer Insights. Agora Dynamics 365 Marketing chámase Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Dynamics 365 Customer Insights agora chámase Dynamics 365 Customer Insights - Data. Para obter máis información, consulte as Preguntas frecuentes de Dynamics 365 Customer Insights.

Exporta segmentos de perfís de clientes unificados a MoEngage e utilízaos para marketing por correo electrónico en MoEngage.

Requisitos previos para unha conexión

Limitacións coñecidas

 • Ata 100.000 perfís de clientes por exportación a MoEngage, o que pode levar ata 15 minutos. O número de perfís de clientes que pode exportar a MoEngage depende do seu contrato con MoEngage.
 • Só segmentos.

Configura a conexión a MoEngage

Debes ser un administrador en Customer Insights para engadir unha conexión.

 1. Vaia a Configuración>Conexións.

 2. Seleccione Engadir conexión e escolle MoEngage para configurar a conexión.

 3. Dálle un nome recoñecible á túa conexión no campo Nome para mostrar . O nome e o tipo de conexión describen esta conexión. Recomendamos escoller un nome que explique o propósito e o destino da conexión.

 4. Escolla quen pode usar esta conexión. Se non realiza ningunha acción, o valor predeterminado será Administradores. Para obter máis información, consulta Permitir que os colaboradores utilicen unha conexión para exportacións.

 5. Introduce o teu ID de API de MoEngage Data e clave de API.

 6. Revisa a privacidade e cumprimento dos datos e selecciona Acepto.

 7. Seleccione Conectar para inicializar a conexión con MoEngage.

 8. Selecciona Engadirche como usuario de exportación e proporciona as túas Dynamics 365 Customer Insights - Data credenciais.

 9. Seleccione Gardar para completar a conexión.

Configurar unha exportación

Para configurar esta exportación, debes ter permiso para este tipo de conexión.

 1. Vaia a Datos>Exportacións.

 2. Para crear unha nova exportación, seleccione Engadir exportación.

 3. No campo Conexión para exportación , escolla unha conexión na sección MoEngage. Se non ve o nome desta sección, non hai conexións deste tipo dispoñibles para vostede.

 4. Na sección Coincidencia de datos , no campo Correo electrónico , seleccione o campo que representa o enderezo de correo electrónico dun cliente. Repita os mesmos pasos para outros campos opcionais.

 5. Seleccione os segmentos que desexa exportar. Crearemos un ou máis segmentos co mesmo nome que os segmentos seleccionados en MoEngage en Insights>Segmentos>Segmentos personalizados.

 6. Seleccione Gardar.

Ao gardar unha exportación non se executa a exportación inmediatamente. A exportación execútase con cada actualización programada. Tamén podes exportar datos baixo demanda.