למשתמש אין אפשרות ליצור כללים חדשים ב- Outlook או Outlook באינטרנט

מאפייני הבעיה

למשתמש אין אפשרות ליצור כללים חדשים ב- Microsoft Outlook או ב- Outlook באינטרנט (OWA). בנוסף, המשתמש מקבל את הודעת השגיאה הבאה:

אין אפשרות להעלות כלל אחד או יותר ל- Microsoft Exchange והפעלתם בוטלה. ייתכן שהסיבה היא שחלק מהפרמטרים אינם נתמכים, או שאין די שטח לאחסון כל הכללים שלך.

סיבה

בעיה זו מתרחשת מאחר שמגבלת הגודל של הכללים בתיבת הדואר מוגדרת כברירת מחדל ל- 64 קילו-בתים. אם גודל הכללים מגיע למגבלה זו, המשתמש מקבל הודעת שגיאה.

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, הגדל את מגבלת הגודל עבור כללים בתיבת הדואר. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:

 1. כדי לקבוע את מגבלת הגודל עבור כללים בתיבת דואר, הפעל את הפקודה הבאה במעטפת ניהול Exchange:

  get-mailbox -identity <mailbox> | fl *rulesquota* 
  
 2. אם מגבלת הגודל הנוכחית נמוכה מ- 256 קילו-בתים, הפעל את הפקודה הבאה כדי להגדיל את מגבלת הגודל ל- 256 קילו-בתים:

  set-mailbox -identity <mailbox> -RulesQuota 256kb
  

הערה

זוהי תכונה המאוחסנת במטמון של Active Directory ושינוי שלה עשוי להימשך עד שעתיים כדי להיכנס לתוקף.

מידע נוסף

מנהלי דיירים יכולים גם להגדיל את מגבלת הגודל של הכללים עבור המשתמשים שלהם בסביבה של Microsoft 365. לקבלת מידע נוסף, ראה שאל את קהילת Microsoft.

אם אתה נמצא בסביבה ייעודית או ITAR של Microsoft 365 ואתה נתקל בבעיה זו, חברים בקבוצה 'ניהול נמענים מוגבל בשירות עצמי' יכולים להגדיל את מיכסת הכללים באמצעות הפקודות במקטע פתרון (גירסה 12.3 של השירות וגירסאות מתקדמות יותר). באפשרותך גם להסלים את התמיכה בשירותים המקוונים של Microsoft.