learn.microsoft.com - תנאי שימוש

קבלת התנאים

תנאי השימוש הבאים ("TOU") חלים על השימוש שלך באתר Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com ), ב-Tech Profile ובשירותים נלווים אחרים. Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ללא הודעה מוקדמת. ניתן לסקור את הגירסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש על-ידי לחיצה על קישור ההיפר-טקסט "תנאי שימוש" הממוקם בחלק התחתון של דפי האינטרנט שלנו.

תיאור השירות

באתר האינטרנט Microsoft Learn, ב-Tech Profile ובשירותים הנלווים, Microsoft מספקת לך גישה למגוון משאבים, כולל ערכות לימוד אינטראקטיביות, תיעוד, קטעי וידאו, כלי פיתוח, אזורי הורדה, פורומי תקשורת ומידע על מוצרים (ביחד ה-"שירותים"). השירותים, כולל עדכונים, שיפורים, תכונות חדשות ו/או תוספת של נכסי אינטרנט חדשים, כפופים לתנאי השירות.

הגבלת שימוש אישי ולא מסחרי

למעט כאשר צוין אחרת, השירותים מיועדים לשימושך האישי והבלתי מסחרי. אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק ברשיון, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע, תוכנות, מוצרים או שירותים שהושגו באמצעות השירותים (למעט לשימושך האישי, והלא מסחרי) ללא הסכמה מראש ובכתב של Microsoft.

פרטיות והגנה על פרטים אישיים

פרטיותך חשובה לנו. קרא את הצהרת הפרטיות של Microsoft ("הצהרת הפרטיות") מכיוון שהיא מתארת את סוגי הנתונים שאנו אוספים ממך ומן המכשירים שלך, את אופן השימוש בנתונים אלה ואת הבסיס המשפטי לעיבוד הנתונים הללו. הצהרת הפרטיות מתארת גם באיזה אופן Microsoft משתמשת בהגשות (כפי שמוגדר בזאת), תגובות, דירוגים או ביקורות של השירותים, התקשורות, הקבצים, התמונות, המסמכים, האודיו, היצירות הדיגיטליות, הסטרימינג בשידור חי, הסרטונים וכל תוכן אחר שאתה מעלה, מאחסן, משדר או משתף באמצעות השירותים, (ביחד "התוכן שלך"). היכן שהעיבוד מבוסס על הסכמה ובמידה המותרת על פי החוק, על ידי הסכמה לתנאים אלה, אתה מביע את הסכמתך לאיסוף, לשימוש ולחשיפה של התוכן והנתונים שלך על ידי Microsoft כמתואר בהצהרת הפרטיות. במקרים מסוימים, אנו נספק הודעה נפרדת ונבקש את הסכמתך כפי שצוין בהצהרת הפרטיות.

מידע משתמש ציבורי ותוכן: ייתכן שאחרים יוכלו לצפות במידע המשתמש שאתה מספק (לרבות שם המשתמש שלך, שם התצוגה, תמונת האווטאר, הביוגרפיה, שם התפקיד והארגון שלך והישגי המשתמש שלך). אתה נדרש רק לספק שם משתמש ושם תצוגה על מנת להשתמש ב-Tech Profile. כל שאר השדות הם אופציונליים. אתה יכול לעדכן את שם המשתמש ושם התצוגה שלך בכל עת. Microsoft רשאית גם לאסוף ולהציג בפומבי את התאריך בו נרשמת ל-Tech Profile ואת השיוך שלך ל-Microsoft.

ייתכן ואחרים יוכלו לצפות בכל תוכן שתפרסם באופן פומבי. ייתכן שתוכל למחוק סוגים מסוימים של תוכן לאחר פרסומם, אך לא את כל סוגי התוכן ניתן למחוק לאחר פרסומם באופן ציבורי.

הודעה ספציפית לתוכנות הזמינות באתר אינטרנט זה

כל תוכנה הזמינה להורדה מהשירותים ("תוכנה") היא עבודה מוגנת בזכויות יוצרים של Microsoft ו/או של ספקיה. השימוש בתוכנה כפוף לתנאים של הסכם הרשיון למשתמש קצה, אם קיים, הנלווה לתוכנה או כלול בתוכה ("הסכם רשיון"). למשתמש קצה לא תהיה אפשרות להתקין כל תוכנה שהסכם רשיון נלווה אליה או כלול בה, אלא אם כן יסכים תחילה לתנאי הסכם הרשיון. קבצי Script או קוד של צד שלישי שאתר אינטרנט זה מקשר או מפנה אליהם מורשים לשימושך על-ידי הצד השלישי שקוד זה נמצא בבעלותו, ולא על-ידי Microsoft.

התוכנה זמינה להורדה לשימושם של משתמשי קצה בלבד, בהתאם להסכם הרשיון. כל שכפול או הפצה חוזרת של התוכנה שאינם תואמים להסכם הרשיון, אסורים באופן מפורש על-פי חוק, ועלולים להביא לתביעות אזרחיות ופליליות ולעונשים כבדים. המפרים הוראה זו יועמדו לדין במידת החומרה המרבית האפשרית.

מבלי להגביל את האמור לעיל, העתקה או שכפול של התוכנה לשרת אחר או למיקום אחר כלשהו לצורך שכפול או הפצה נוספים אסורים באופן מפורש, אלא אם כן שכפול או הפצה חוזרת מעין אלה הותרו במפורש בהסכם הרשיון הנלווה לאותה תוכנה.

האחריות על התוכנה, אם בכלל, תהיה אך ורק בהתאם לתנאי הסכם הרשיון. למעט כפי שהותר בהסכם הרשיון, MICROSOFT CORPORATION מסירה בזאת כל אחריות ותנאים אחרים ביחס לתוכנה, לרבות כל אחריות ותנאי סחירות, בין במפורש, מכללא או על-פי חוק, להתאמה למטרה מסוימת, לבעלות ולאי-הפרה. לנוחיותך, Microsoft עשויה לספק כלים וכלי שירות לשימוש ו/או הורדה, כחלק מהשירותים או בתוך מוצרי התוכנה שהיא מספקת. MICROSOFT אינה ערבה ביחס למידת דיוק התוצאות או הפלט שיתקבלו כתוצאה מהשימוש בכלים ובכלי שירות אלה. יש לכבד את זכויות הקניין הרוחני של אחרים בעת שימוש בכלים ובכלי השירות הזמינים כחלק מהשירותים או במוצרי התוכנה של MICROSOFT.

מקרא זכויות מוגבלות. כל תוכנה הניתנת להורדה מהשירותים, עבור או בשם ארצות הברית של אמריקה, סוכנויותיה ו/או ארגוני הסיוע שלה ("ממשלת ארה"ב"), מסופקת עם זכויות מוגבלות. שימוש, שכפול או החשיפה על-ידי ממשלת ארה"ב כפופים להגבלות כפי שנקבעו בתת-פיסקה (c)(1)(ii) של הפיסקה Rights in Technical Data and Computer Software (זכויות בנתונים טכניים ובתוכנות מחשב) ב-DFARS 252.227-7013 או בתת-פיסקאות (c)(1) ו-(2) של הפיסקה Commercial Computer Software - Restricted Rights (תוכנות מחשב מסחריות - זכויות מוגבלות) ב- 48 CFR 52.227-19, לפי המקרה החל. היצרן הוא Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

הודעה ספציפית למסמכים הזמינים באתר אינטרנט זה

מסמכי תיעוד מסוימים עשויים להיות כפופים לתנאי רשיון מפורשים, בנוסף לתנאים הכללים כאן. במקרה של התנגשות בין התנאים, יחולו תנאי הרשיון המפורשים. הרשות לשימוש במסמכים (כגון סקירות טכניות, הודעות לעיתונות, גליונות נתונים ושאלות נפוצות) מתוך השירותים מוענקת לך, בכפוף לתנאים הבאים: (1) הודעת זכויות היוצרים שלהלן מופיעה בכל העותקים, וכן הן הודעת זכויות היוצרים והן הודעת רשות זו מופיעות, (2) השימוש במסמכים אלה מתוך השירותים מיועד לידיעה בלבד ולשימוש לא מסחרי או אישי בלבד, ואין להעתיק או להציב את המסמכים במחשב כלשהו המחובר לרשת או לשדרם במדיה כלשהי, וכן (3) אין לבצע שינויים במסמכים. מוסדות חינוך מאושרים, כגון בתי ספר יסודיים ותיכוניים, אוניברסיטאות, מכללות פרטיות/ציבוריות ומכללות ממשלתיות, רשאים להוריד ולשכפל מסמכים להפצה בכיתת הלימוד. הפצה מחוץ לכיתת הלימוד מחייבת אישור מפורש בכתב. שימוש לכל מטרה אחרת אסור במפורש על-פי חוק, ועלול להביא לתביעות אזרחיות ופליליות ולעונשים כבדים. המפרים הוראה זו יועמדו לדין במידת החומרה המרבית האפשרית.

המסמכים שצוינו לעיל אינם כוללים את העיצוב או הפריסה של אתר האינטרנט Microsoft.com או כל אתר אחר שנמצא בבעלותה של Microsoft, או מופעל, מורשה או נשלט על-ידה. רכיבים של אתרי אינטרנט של Microsoft מוגנים על-ידי מעטה מסחרי (Trade Dress), סימן מסחרי, תחרות לא הוגנת וחוקים נוספים, ואינם ניתנים להעתקה או לחיקוי, בשלמותם או בחלקם. אין להעתיק או לשדר מחדש אף סמל, גרפיקה, צליל או תמונה מתוך אף אתר אינטרנט של Microsoft, אלא אם כן Microsoft מתירה זאת במפורש.

כתב ויתור והגבלת חבות לשירותים

Microsoft ו/או ספקיה מסירים כל אחריות לגבי ההתאמה של השירותים או ההתאמה של המידע הכלול במסמכים ושל פריטים גרפיים קשורים המתפרסמים כחלק מהשירותים לכל מטרה שהיא. כל השירותים, המסמכים והפריטים הגרפיים הקשורים מסופקים "כפי שהם", ללא אחריות מכל סוג שהוא. Microsoft ו/או ספקיה מסירים בזאת כל אחריות, חיובים ותנאים אחרים ביחס לשירותים, למידע, ולפריטים הגרפיים הקשורים, לרבות כל אחריות ותנאי סחירות, במפורש, מכללא או על-פי חוק, להתאמה למטרה מסוימת, לבעלות ולאי-הפרה. בשום מקרה לא יישאו Microsoft ו/או ספקיה באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או כל נזק שהוא הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשירותים, לרבות השימוש במידע הזמין מתוך השירותים או לביצועי מידע זה.

המסמכים והפריטים הגרפיים הקשורים המתפרסמים בשירותים עשויים להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות טיפוגרפיות. מעת לעת נוספים שינויים למידע הכלול בזאת. Microsoft ו/או ספקיה רשאים לערוך בכל עת שיפורים ו/או שינויים במוצרים ו/או בתוכניות המתוארים בזאת.

בשום מקרה Microsoft ו/או ספקיה לא יישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף, תוצאתי או כל נזק שהוא הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש בשירותים, בתוכנה ובמסמכים או לביצועי השירותים, התוכנה והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

חשבון Tech Profile, סיסמה ואבטחה

ייתכן שתזדקק לחשבון Microsoft, חשבון Azure Active Directory או חשבון Tech Profile על מנת לגשת לחלק מהשירותים.

חשבון Microsoft. חשבון Microsoft שלך מאפשר לך להיכנס למוצרים, לאתרי אינטרנט ולשירותים המסופקים על-ידי Microsoft ועל-ידי כמה מהשותפים של Microsoft. באפשרותך ליצור חשבון Microsoft באמצעות הרשמה מקוונת. חשבונות Microsoft כפופים להסכם השירותים של Microsoft.

חשבון Azure Active Directory. ייתכן שיש לך חשבון Microsoft באמצעות ארגון אליו אתה שייך. אנא צור קשר עם מנהל הארגון שלך לקבלת מידע אודות חשבון זה.

חשבון Tech Profile. חשבון ה-Tech Profile שלך מאפשר לך להיכנס לאתר האינטרנט Microsoft Learn ולהשתמש בשירותים הנלווים אליו, כולל גישה חופשית למשאבי הדרכה, ביטול חסימת הישגים, דירוג, תגובה, פרסום תוכן ושימוש בשירותים אינטראקטיביים אחרים. באפשרותך ליצור חשבון Tech Profile על-ידי יצירת שם משתמש ב- Tech Profile לאחר התחברות באמצעות חשבון Microsoft או חשבון Azure Active Directory.

אתה מסכים שלא להשתמש במידע כוזב, לא מדויק או מטעה בעת ההרשמה לחשבון ה-Tech Profile שלך. אתה נושא באחריות הבלעדית לשמירת הסודיות של הסיסמה והחשבון שלך. יתר על כן, האחריות על כל הפעילויות המתרחשות במסגרת החשבון שלך מוטלת עליך בלבד. אתה מסכים להודיע ל- Microsoft באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בחשבונך, או על כל הפרת אבטחה אחרת. Microsoft לא תישא באחריות לכל אובדן העשוי להיגרם לך כתוצאה משימוש של אדם אחר בסיסמתך או בחשבונך, בין בידיעתך ובין אם לאו. עם זאת, אתה עשוי לשאת באחריות עבור נזקים הנגרמים על-ידי Microsoft או צד אחר עקב שימוש של אדם אחר בחשבון או בסיסמה שלך. אינך רשאי להשתמש בחשבון של אדם אחר בכל עת, ללא רשותו של מחזיק החשבון.

אם תיצור חשבון Tech Profile בשם ישות כלשהי, כגון העסק או המעסיק שלך, אתה מצהיר כי יש לך את הסמכות החוקית לחייב את אותה ישות לתנאים אלה. אין באפשרותך להעביר את אישורי חשבון ה-Tech Profile שלך למשתמש אחר או לישות אחרת. כדי להגן על החשבון שלך, שמור על סודיות פרטי חשבונך. אתה נושא באחריות לכל הפעילות שמתרחשת בחשבון ה-Tech Profile שלך.

באפשרותך לסגור את חשבון ה-Tech Profile שלך על-ידי גישה להגדרות חשבון ה-Tech Profile.

ללא שימוש בלתי חוקי או אסור

כתנאי לשימושך בשירותים, לא תשתמש בשירותים לכל מטרה בלתי חוקית או אסורה לפי תנאים והודעות אלה. אינך רשאי להשתמש בשירותים בכל דרך שעשויה לפגוע בהם, להוציאם מכלל פעולה, להעמיס עליהם יתר על המידה או לגרום נזק לשרת כלשהו של Microsoft או לרשתות המחוברות לשרת כלשהו של Microsoft, או להפריע לשימוש ולהנאה משירותים אלה של כל צד אחר. אינך רשאי לנסות לקבל גישה לא מורשית לאף אחד מהשירותים, לחשבונות אחרים, למערכות מחשב או לרשתות המחוברות לשרת כלשהו של Microsoft או לאחד מהשירותים על-ידי פריצה למחשבים, כריית סיסמאות או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג חומרים או מידע בכל אמצעי שלא הפך לזמין באופן מכוון דרך השירותים.

שימוש בשירותים

השירותים עשויים לכלול שירותי דואר אלקטרוני, שירותי לוחות הודעות, אזורי צ'אט, קבוצות חדשות, פורומים, קהילות, דפי אינטרנט אישיים, לוחות שנה, אלבומי תמונות, תיקיות קבצים ו/או התקני הודעות או תקשורת אחרים שמטרתם לאפשר לך לתקשר עם אחרים. אתה מסכים להשתמש בשירותים אך ורק לשם פרסום, שליחה וקבלה של הודעות וחומרים הולמים, וכן, כאשר ישים, קשורים לשירות הספציפי. כדוגמה, ולא כמגבלה, אתה מסכים כי בעת השימוש בשירותים, לא:

 • תעשה שימוש בשירותים בהקשר של סקרים, תחרויות, תרמיות פירמידה, מכתבי שרשרת, דואר זבל, הצפת קבוצות דיון או כל הודעות משוכפלות או בלתי רצויות שהן (מסחריות או אחרות).
 • תשמיץ, תגדף, תטריד, תעקוב, תאיים או תפר באופן אחר את זכויותיהם המשפטיות (כגון זכויות פרטיות ופרסום) של אחרים.
 • תפרסם, תציב, תעלה תחלק או תפיץ כל נושא, שם, חומר או מידע בלתי הולמים, גסים, משמיצים, מגונים, לא הוגנים או בלתי חוקיים.
 • תעלה, או תהפוך לזמינים באופן אחר, קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או חומר אחר המוגן על-ידי חוקי קניין רוחני, לרבות, כדוגמה, ולא כמגבלה, חוקי זכויות יוצרים או סימנים מסחריים (או על-ידי זכויות פרטיות או פרסום), אלא אם בבעלותך או בשליטתך הזכויות לחומר זה, או אם קיבלת את כל ההסכמה הנדרשת לעשות זאת.
 • תשתמש בכל חומר או מידע, ובכלל זה תמונות או צילומים, ההופכים לזמינים באמצעות השירותים בכל אופן שיפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי או זכויות קנייניות אחרות של צד כלשהו.
 • תעלה קבצים המכילים וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים, פצצות זמן, Cancelbot, קבצים פגומים או כל תוכנה או תוכניות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר.
 • תפרסם או תציע למכור או לקנות טובין או שירותים כלשהם לכל מטרה עסקית, אלא אם השירותים מתירים במפורש הודעות מסוג זה.
 • תוריד כל קובץ שפורסם על-ידי משתמש אחר של שירות אשר ידוע לך, או שסביר שתדע, שלא ניתן להעתיקו, להציגו, לבצעו ו/או להפיצו באופן חוקי בצורה זו.
 • תזייף או תמחק מידע של ניהול זכויות יוצרים, כגון ייחוס למחבר, הודעות משפטיות או נכונות אחרות, מינויי בעלות או תוויות של מקור או מקור של תוכנה או חומר אחר הכלול בקובץ שהועלה.
 • תגביל או תמנע ממשתמש אחר את השימוש וההנאה מהשירותים.
 • תפר כל קוד התנהגות שהוא או קווים מנחים אחרים העשויים לחול על כל שירות מסוים.
 • תקצור או תאסוף מידע בכל אמצעי אחר אודות אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני.
 • תפר חוקים או תקנות ישימים.
 • תיצור זהות בדויה למטרת הטעיית אחרים.
 • תשתמש, תוריד או תעתיק באופן אחר, או תספק (בתשלום או ללא תשלום) לאדם או לישות מדריך כלשהוא של משתמשים בשירותים או כל מידע אחר הקשור למשתמש או לשימוש, או כל חלק ממנו.

ל-Microsoft אין כל מחויבות לפקח על השירותים. עם זאת, Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לסקור חומרים המפורסמים בשירותים ולהסיר כל חומרים שהם לפי שיקול דעתה הבלעדי. Microsoft שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הגישה שלך לחלק מהשירותים או לכולם בכל עת, ללא הודעה, מכל סיבה שהיא.

Microsoft שומרת לעצמה את הזכות לחשוף בכל עת כל מידע, כפי שנראה ל-Microsoft נחוץ, כדי לספק כל חוק או תקנה ישימים, הליך משפטי או בקשה ממשלתית, או לערוך, לסרב לפרסם או להסיר מידע או חומרים כלשהם, בכללם או בחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Microsoft.

נקוט תמיד משנה זהירות בעת מסירת מידע אישי הניתן לזיהוי אודות עצמך או אודות ילדיך בשירותים כלשהם. Microsoft אינה מפקחת על התוכן, ההודעות או המידע הקיימים בשירותים או מאשרת אותם, ולכן, Microsoft מסירה מעצמה מפורשות כל אחריות ביחס לשירותים ולכל הפעולות הנובעות מההשתתפות שלך בשירותים כלשהם. מנהלים ומארחים אינם דוברים מורשים של Microsoft, ודעותיהם אינן משקפות בהכרח את אלה של Microsoft.

חומרים המועלים לשירותים עשויים להיות כפופים למגבלות המפורסמות ביחס לשימוש, העתקה ו/או הפצה; אתה אחראי לדבוק במגבלות כאלה אם אתה מוריד את החומרים.

הסרטונים והספרים האלקטרוניים עשויים להיות באנגלית בלבד. במידה ותלחץ על הקישורים, ייתכן שתופנה מחדש לאתר אינטרנט בארה"ב שתוכנו רק באנגלית.

חומרים שסופקו ל-Microsoft או שפורסמו בשירותים

Microsoft אינה טוענת לבעלות על החומרים שאתה מספק ל-Microsoft (ובכלל זה משוב והצעות) או מפרסם, מעלה, מקליט או שולח לשירותים כלשהם, או לשירותים הנילווים להם, לשם סקירה על-ידי הציבור הרחב, או על-ידי חברי קהילות ציבוריות או פרטיות כלשהן, (לחוד "הגשה" וביחד "הגשות"). עם זאת, על-ידי הצבה, טעינה, הזנת קלט, אספקה או שליחה ("הצבה") של החומר ששלחת, אתה מעניק ל- Microsoft, לחברות המסונפות לה ולבעלי רשיון משנה הכרחיים רשות להשתמש בחומר ששלחת בהקשר של הפעלת עסקי האינטרנט שלהם (כולל, ללא הגבלה, כל שירותי Microsoft), כולל, ללא הגבלה, זכויות הרשיון ל: העתקה, הפצה, שידור, הצגה בפומבי, ביצוע בפומבי, שכפול, עריכה, תרגום ועיצוב מחדש של החומר ששלחת; פרסום שמך בהקשר לחומר ששלחת; וכן, הזכות להעברת זכויות אלה ברשיון משנה לכל ספק של השירותים.

לא ישולם כל פיצוי ביחס לשימוש בהגשה שלך, כמפורט להלן. Microsoft אינה מחויבת לפרסם או להשתמש בכל הגשה שהיא שאתה עשוי לספק ו-Microsoft רשאית להסיר כל הגשה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

על-ידי פרסום הגשה, אתה מתחייב ומצהיר שאתה הבעלים או אחרת שיש לך השליטה על כל הזכויות הנוגעות להגשה שלך כמתואר בתנאי שימוש אלה, כולל, ללא הגבלה, כל הזכויות הדרושות לך כדי לספק, לפרסם, להעלות, להקליט או לשלוח את ההגשה.

בנוסף להתחייבות ולהצהרה המפורטים לעיל, על-ידי פרסום הגשה הכוללת תמונות, צילומים, ציורים או פריטים גרפיים מבחינות אחרות, בכללם או בחלקם ("תמונות"), אתה מתחייב ומצהיר כי: (א) אתה הבעלים של זכויות היוצרים של תמונות אלה, או שבעלי זכויות היוצרים של תמונות אלה העניק לך הרשאה לשימוש בתמונות אלה או בכל תוכן ו/או תמונות הכלולים בתמונות אלה העולה בקנה אחד עם אופן השימוש שלך ומטרתו וכפי שהותר אחרת בתנאי שימוש אלה ובשירותים, (ב) ברשותך הזכויות הדרושות להענקת הרשיונות ורשיונות המשנה המתוארים בתנאי שימוש אלה, ו-(ג) כי כל אדם המתואר בתמונות אלה, אם בכלל, נתן את הסכמתו לשימוש בתמונות כמפורט בתנאי שימוש אלה, כולל, כדוגמה, ולא כהגבלה, ההפצה, ההצגה בפומבי והשכפול של תמונות אלה. על-ידי הצבת תמונות אתה מעניק (א) לכל חברי הקהילה הפרטית שלך (עבור כל התמונות הללו הזמינות לחברי קהילה פרטית מעין זו), ו/או (ב) לציבור הרחב (עבור כל התמונות הללו הזמינות בכל מקום בשירותים ולא בקהילה פרטית), הרשאה להשתמש בתמונות שלך בהקשר לשימוש, כפי שהותר על-ידי תנאי שימוש אלה, בכל אחד מהשירותים, כולל, לשם דוגמה בלבד ולא לשם הגבלה, יצירת הדפסות ומתנות הכוללות תמונות שכאלה), וכולל, ללא הגבלה, רשיון כלל עולמי, פטור מתמלוגים, שאינו בלעדי, לביצוע: העתקה, הפצה, שידור, הצגה בפומבי, ביצוע בפומבי, שכפול, עריכה, תרגום ועיצוב מחדש של התמונות שלך מבלי לצרף את שמך לתמונות כאלה, והזכות להעביר זכויות אלה ברשיון משנה לכל ספק של השירותים. הרשיונות שהוענקו ביחס לתמונות במשפטים הקודמים יופסקו ברגע שתסיר לחלוטין תמונות אלה מהשירותים, ובלבד שהפסקה זו לא תשפיע על אף אחד מהרשיונות שהוענקו בהקשר לתמונות אלה לפני שהסרת לחלוטין תמונות אלה. לא ישולם כל פיצוי בנוגע לשימוש בתמונות שלך.

בהתאם לפרק 17, ל-United States Code, סעיף 512(c)(2), יש לשלוח הודעות על תביעות להפרת זכויות יוצרים ל-Service Provider's Designated Agent. כל הפניות שאינן רלוונטיות לנוהל הבא לא תענינה. ראה הודעות ונהלים להגשת תביעות על הפרת זכויות יוצרים.

הקישורים בשירות זה עלולים להוביל אותך אל מחוץ לאתר של Microsoft. האתרים המקושרים אינם תחת פיקוחה של MICROSOFT ו-MICROSOFT אינה אחראית לתכנים של אף אתר מקושר, או של אף קישור הכלול באתר מקושר, או לשינויים או לעדכונים שבוצעו באתרים אלה. MICROSOFT אינה אחראית לשידורי אינטרנט או לכל צורת שידור אחרת המתקבלת מאתר מקושר כלשהוא. MICROSOFT מספקת לך קישורים אלה לנוחיותך בלבד, והכללת קישור כלשהו אינה מעידה על תמיכת MICROSOFT באותו אתר.

מדיניות הגשת רעיון שלא נתבקש, שמירת זכויות ומשוב

MICROSOFT או כל אחד מעובדיה אינם מקבלים או שוקלים רעיונות שהתקבלו מבלי שהתבקשו, ובכלל זה רעיונות עבור מסעות פרסום חדשים, קידום מכירות חדשים, טכנולוגיות או מוצרים חדשים, תהליכים, חומרים, תוכניות שיווק או שמות מוצר חדשים. אנא אל תשלח עבודות יצירות מקוריות, דוגמאות, הדגמות או עבודות אחרות. מטרתה הבלעדית של מדיניות זו היא מניעת אי-הבנות או מחלוקות פוטנציאליות במקרים שבהם מוצרים או אסטרטגיות שיווק של Microsoft עשויים להיראות דומים לרעיונות שנשלחו ל-Microsoft. מסיבה זו, נא הימנע מלשלוח ל-Microsoft או לאדם כלשהו ב-Microsoft רעיונות שלא התבקשו מראש. אם, על אף בקשתנו שלא לשלוח אלינו רעיונות וחומרים, בכל זאת תשלח אותם, עליך להבין כי Microsoft אינה ערבה לכך שרעיונותיך וחומריך יטופלו כסודיים או קנייניים.

למעט כפי שצוין בתנאי שימוש אלה, Microsoft אינה מעניקה לך רישיון או זכויות אחרות מכל סוג שהוא, לגבי פטנטים, ידע, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימנים מסחריים או קניין רוחני אחר שנמצא בבעלות או בשליטת Microsoft או ישות קשורה כלשהיא, לרבות אך מבלי להגביל, כל שם, סימנים גראפיים, לוגו או שווי ערך. אם תעביר ל-Microsoft כל רעיון, הצעה, המלצה או משוב, לרבות אך מבלי להגביל, רעיונות לשירותים, למוצרים חדשים, טכנולוגיות, קידומים, שמות מוצרים, משוב על מוצרים ושיפורי מוצרים ("משוב"), אתה מעניק ל-Microsoft, ללא תשלום, תמלוגים או חובה אחרת כלפיך, זכות לעשות, בעתיד או בדיעבד, ליצור עבודות נגזרות, להשתמש, לשתף ולעשות שימוש מסחרי במשוב שלך בכל דרך ולכל מטרה שהיא. לא תספק משוב שכפוף לרישיון המחייב את Microsoft להעניק רישיון לתוכנות, לטכנולוגיות או לתיעוד שלה, לצד שלישי כלשהו עקב כך ש-Microsoft כוללת את המשוב שלך בהם.