Outlook 2010 קורס באופן בלתי צפוי בעת ההפעלה

מאפייני הבעיה

Microsoft Outlook קורס באופן בלתי צפוי בעת האתחול. אם אתה מחפש ברשימה מציג האירועים את הפעולות הבאות:

מקור: שגיאת יישום
מזהה אירוע: 1000

תיאור האירוע מכיל פרמטרים הדומים לחתימות השגיאה הבאות:

שם יישום: Outlook.exe
גירסת יישום: 14.0.4760.1000
שם מודול: Kernelbase.dll
גירסת מודול: 6.1.7600.16385
היסט: 0x00009617
שם יישום: Outlook.exe
גירסת יישום: 14.0.4760.1000
שם מודול: kernel32.dll
גירסת מודול: 5.1.2600.2945
היסט: 0x00012a5b

סיבה

בעיה זו מתרחשת אם יש לך גירסה קודמת של olmapi32.dll או mso.dll בתחנת העבודה.

פתרון שלב 1 - הסרת גירסאות קודמות של Outlook

כדי לפתור בעיה זו, הסר מהמערכת גירסאות קודמות של Outlook. אם מותקנים אצלך רכיבים מסוימים של גירסה קודמת של חבילת Office ואתה כבר לא דורש אותם, באפשרותך להסיר את חבילת Office לחלוטין. אם Office 2003 או Outlook 2003 אינו מותקן במחשב שלך, המשך לשלב 2 להלן.

כדי להסיר רק את הרכיב של Outlook, בצע את הפעולות הבאות:

עבור Windows XP:

 1. בחר התחל, בחר הפעלה, appwiz.cpl בתיבה פתח ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. אם Outlook הותקן כמוצר עצמאי, בחר Outlook מרשימת היישומים ולאחר מכן בחר הסר.
 3. אם Outlook הותקן כחלק מחבילת Office, בחר את מוצר Office מרשימת היישומים ולאחר מכן בחר שנה. השתמש באפשרות הוספה או הסרה של תכונות כדי להסיר את יישום Outlook (או להגדיר אותו ל"לא זמין").

עבור Windows Vista ו- Windows 7:

 1. בחר התחל, הקלד תוכניות ותכונותבתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. אם Outlook הותקן כמוצר עצמאי, בחר Outlook מרשימת המוצרים המותקנים. לאחר מכן, בחר הסר התקנה מהשורה המציגה את המשימות הזמינות.
 3. אם Outlook הותקן כחלק מחבילת Office, בחר את מוצר Office מרשימת המוצרים המותקנים. לאחר מכן, בחר שנה מהשורה המציגה את המשימות הזמינות. השתמש באפשרות הוספה או הסרה של תכונות כדי להסיר את יישום Outlook (או להגדיר אותו ל"לא זמין").

פתרון שלב 2 - תיקון Office 2010

כדי לתקן את Office 2010 במערכת שלך, בצע את הפעולות הבאות:

עבור Windows XP:

 1. בחר התחל, בחר הפעלה, appwiz.cpl בתיבה פתח ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. בחר Microsoft Office 2010 מהרשימה ולאחר מכן בחר שנה.
 3. בתיבת הדו-שיח של הגדרת Microsoft Office שמופיעה, בחר תקן ולאחר מכן בחר המשך.

עבור Windows Vista ו- Windows 7:

 1. בחר התחל, הקלד תוכניות ותכונותבתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש ENTER.
 2. ברשימת התוכניות המותקנות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Microsoft Office 2010 ולאחר מכן בחר תקן.