ניהול פגיעויות של Microsoft Defender

צמצם את סיכון הסייבר באמצעות גילוי והערכה רציפה של פגיעות, סדרי עדיפויות המבוססים על סיכונים ותיקון.