שתף באמצעות


אין אפשרות להוסיף רשיון Exchange ב- Microsoft Entra Connect עבור Microsoft 365

מספר KB מקורי: 4052036

מאפייני הבעיה

אתה מקבל הודעת שגיאה בעת ניסיון להוסיף רשיון Exchange ב- Microsoft Entra מזהה Microsoft 365.

פתרון

קיימים שני מודולים של Windows Azure Active Directory Microsoft Entra מזהה באמצעות PowerShell. שניהם נתמכים כעת.

הערה

Azure AD ו- MSOnline PowerShell הוצאו משימוש נכון ל- 30 במרץ, 2024. לקבלת מידע נוסף, קרא את עדכון הפחת. לאחר תאריך זה, התמיכה במודולים אלה מוגבלת לסיוע בהעברה ל- Microsoft Graph PowerShell SDK ולתוני אבטחה. המודולים שהופחתו ימשיכו לפעול עד 30 במרץ 2025.

אנו ממליצים לעבור ל- Microsoft Graph PowerShell כדי לקיים אינטראקציה עם Microsoft Entra מזהה (בעבר Azure AD). לשאלות נפוצות בנושא העברה, עיין בשאלות נפוצות בנושא העברה. הערה: גירסאות 1.0.x של MSOnline עשויות להיתקל בהפרעה לאחר 30 ביוני 2024.

בעיה זו עשויה להתרחש בנסיבות שונות.