שתף באמצעות


הקישור Microsoft 365 ב- EAC מקומי עובר להשוואת מוצרים, ולא למרכז הניהול של Exchange

בעיה

כאשר משתמש לוחץ על הקישור Microsoft 365 במרכז הניהול של Exchange (EAC) ב- Exchange Server 2016 או ב- Exchange Server 2013, המשתמש אינו מנותב למרכז הניהול של Exchange ב- Microsoft 365. במקום זאת, הם מנותב מחדש אל https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=258351, שהוא דף המשווה תוכניות ותמחור עבור שירותי Microsoft 365.

סיבה

לחשבון המשתמש המקומי של Exchange ששימש לכניסה ל- EAC אין הרשאות מספיקות. לדוגמה, מצב זה מתרחש אם המשתמש חבר בקבוצת התפקידים 'ניהול נמענים'.

פתרון

הוסף את המשתמש לקבוצת התפקידים View-Only הארגון או לקבוצת התפקידים 'ניהול ארגון' לפחות. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול חברי קבוצת תפקידים.

מידע נוסף

עדיין זקוק לעזרה? עבור אל קהילת Microsoft.