שתף באמצעות


לא תקבל אישור לאחר שתקבע בהצלחה פגישה או פעילות

מספר KB מקורי: 2951074

בעיה

בעת קביעת פגישה או פעילות עבור תיבת דואר מקומית של חדר בלקוח Microsoft Office Outlook או ב- Microsoft Outlook Web App (OWA) ב- Microsoft 365, הפגישה בוצעה בהצלחה ולוח השנה של תיבת הדואר של החדר חסום או מסומן כלא סופי. עם זאת, לא תקבל אישור שמציין שתיבת הדואר של החדר בוצעה בהצלחה.

סיבה

בעיה זו מתרחשת אם הפרמטר ProcessExternalMeetingMessages עבור תיבת הדואר של החדר מוגדר ל- False.

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, הגדר את הפרמטר ProcessExternalMeetingMessages ל- True. לשם כך, הפעל את ה- cmdlet הבא במעטפת ניהול Microsoft Exchange:

Set-CalendarProcessing "<Room Name>" -ProcessExternalMeetingMessages $True

הערה

הגדרה זו תשפיע על משתמשים שאינם היברידיים.

לקבלת מידע נוסף אודות cmdlet זה, ראה הגדרת לוח שנהפתרון בעיות.

עדיין זקוק לעזרה? עבור אל קהילת Microsoft.