שתף באמצעות


קוד שגיאת NDR 550 5.1.20 "כתובות מרובות מאינן מותרות ללא כתובת שולח"

NDR זה נוצר אם הודעת דואר אלקטרוני כוללת כתובות דואר אלקטרוני מרובות בשדה 'מ', אך אין כתובת דואר אלקטרוני בשדה 'שולח'. לקבלת מידע נוסף, ראה RFC 5322 - שדות יוזם.

כיצד ניתן לבצע לתקן זאת?

באופן כללי, אל תשלח הודעות דואר אלקטרוני הכוללות כתובות מרובות בשדה 'מ' מאחר שלחות דואר אלקטרוני רבים אינם תומכים בתצורה זו. הודעות דואר אלקטרוני הכוללות כתובות דואר אלקטרוני מרובות בשדה 'מ' הן נדירות.

אם עליך לשלוח הודעה הכוללת כתובות דואר אלקטרוני מרובות בשדה 'מ', ודא שיש לך כתובת דואר אלקטרוני בודדת בשדה שולח. אם אינך בטוח כיצד להגדיר את ההודעה כראוי, שאל את מנהל הדואר האלקטרוני שלך.