שתף באמצעות


שגיאה בעת העברת תיבת דואר למסד נתונים ב- Exchange Server 2010: לא היתה אפשרות למצוא חלק מהנתיב D:\Temp

מספר KB מקורי: 2834158

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מנסה להעביר תיבת דואר בין מסדי נתונים של תיבות דואר ב- Microsoft Exchange Server 2010, אתה מקבל הודעה כגון זו:

שגיאה: "לא היתה אפשרות למצוא חלק מהנתיב D:\Temp"
אזהרה:
אירעה שגיאה בלתי צפויה ו- Dump של Watson נוצר כעת: לא היתה אפשרות למצוא חלק מהנתיב 'D:\TEMP<filename>.tmp'.

סיבה

בעיה זו מתרחשת מכיוון שערך הנתיב של משתני הסביבה TEMP ו- TMP המשמשים את שירות מאגר המידע של Microsoft Exchange להעברת מסד הנתונים אינו חוקי.

הערה

שירות מאגר המידע של Microsoft Exchange משתמש בתיקיות TEMP ו- TMP כאחסון זמני עבור פעולות שונות, כגון פעולות המרה של הודעות והעברת תיבת דואר.

פתרון

כדי לפתור בעיה זו, הגדר את הנתיב הנכון עבור משתני סביבה TEMP ו- TMP. נתיב ברירת המחדל עבור משתני הסביבה TEMP ו- TMP הוא %Userprofile%\Temp.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגדרת הנתיב הנכון עבור משתני סביבה TEMP ו- TMP, עבור אל אתר האינטרנט הבא של Microsoft TechNet: כיצד להעביר את ספריות TEMP ו- TMP