שתף באמצעות


שם השרת אינו מתעדכן לאחר שתיבת דואר מועברת לאזור חדש ב- Microsoft 365

מספר KB מקורי: 4073426

מאפייני הבעיה

לאחר שתיבת דואר מועברת לאזור חדש ב- Microsoft 365, שם השרת אינו מתעדכן בעת הצגת מאפייני תיבת הדואר באמצעות PowerShell מרוחק.

סיבה

אופן פעולה זה מתוכנן.

פתרון

שם מסד הנתונים מתעדכן מיד לאחר העברת תיבת הדואר. לכן, באפשרותך להשתמש בשם מסד הנתונים כדי לוודא שתיבת הדואר הועברה בהצלחה לאזור אחר.

הפניות

לקבלת הסבר מפורט יותר לגבי אופן פעולה זה, עיין במאמר הבא של Microsoft 250 Hello Blog:

Exchange ServerName מצביע על שרת שגוי או הוצא משירות