נגישות: בניית הבסיס ללמידה מכלית

מתחיל
K-12 Educator
School Leader
Parent/Guardian
Office 365
Windows

מודול זה בודק נגישות באמצעות כמה מושגים בסיסיים. למד ליצור סביבת למידה מכלית באמצעות שיקול של כל אחד מעקרונות הנגישות.

מטרות הלמידה

במודול זה, תוכל:

  • זהה עקרונות בסיסיים של סביבת למידה נגישה.

  • הסבר כיצד כלים של Microsoft תומכים בכל אחד מעקרונות הנגישות.

  • החל ידע על עקרונות הנגישות וכלים של Microsoft כדי ליצור סביבת למידה מכלית יותר.

דרישות מוקדמות

ללא