בדיקת ידע

הושלם
1.

אילו מהבאים יכול להיות מוגדר תחת ההגדרות של מטלות?

2.

אילו לשוניות, אשר כרגע מופיעות רק בערוץ הכללי, עוברות למיקום משלהן בצוות מסוג כיתה מחוץ לערוץ ספציפי?

3.

באיזו מהשיטות הבאות מחברת הכיתה מאפשרות למורים להעניק פידבק?

4.

כדי להפיץ עותק של קובץ Office כמו מסמך Word או מצגות PowerPoint עבור כל תלמיד כדי להשלים לבד:

5.

ניתן להוסיף בוחן או סקר Form בתור: