learn.microsoft.com – Uvjeti upotrebe

Prihvaćanje uvjeta

Sljedeći Uvjeti upotrebe ("Uvjeti upotrebe") odnose se na korištenje web-mjesta Microsoft Learn (https://learn.microsoft.com), tehničkog profila i svih pratećih usluga. Microsoft zadržava pravo da ažurira TOU u bilo kojem trenutku, a da vas o tome ne obavijesti. Najaktualniju verziju uvjeta TOU možete pregledati tako da kliknete na hipertekst „Uvjeti upotrebe” koja se nalazi na dnu našeg web-mjesta.

Opis usluge

Putem web-mjesta Microsoft Learn, tehničkog profila i pratećih usluga Microsoft vam pruža pristup brojnim resursima, uključujući interaktivne praktične vodiče za obuku, dokumentaciju, videozapise, razvojne alate, područja za preuzimanje, forume za komunikaciju i informacije o proizvodu (pod zajedničkim nazivom "Usluge"). Usluge, uključujući bilo kakva ažuriranja, poboljšanja, nove značajke i/ili dodavanje bilo kakvih novih web-svojstava, podliježu TOU-u.

Ograničenje osobnog i nekomercijalnog korištenja

Ako nije drukčije određeno, Usluge su namijenjene za vašu osobnu i nekomercijalnu upotrebu. Ne smijete mijenjati, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, obavljati, reproducirati, objavljivati, licencirati, stvarati izvedena djela, prenositi ili prodavati bilo kakve informacije, softver, proizvode ili usluge dobivene iz Usluga (osim za svoju vlastitu, osobnu, nekomercijalnu upotrebu) bez prethodne pisane suglasnosti Microsofta.

Zaštita privatnosti i osobnih podataka

Vaša nam je privatnost važna. Pročitajte Microsoftovu izjavu o zaštiti privatnosti („Izjava o zaštiti privatnosti“) jer ona opisuje vrste podataka koje prikupljamo od vas i s vaših uređaja, kao i način na koji upotrebljavamo te podatke i pravnu osnovu koju imamo za obradu podataka. Izjava o zaštiti privatnosti opisuje i kako Microsoft upotrebljava poslani materijal (kako je definirano ovdje), komentare, ocjene ili preglede Usluga, komunikacije, datoteke, fotografije, dokumenta, audiozapise, digitalne radove, prijenose uživo, video zapise i bilo koji drugi sadržaj koji prenosite, pohranjujete, emitirate ili dijelite putem Usluga (zajedničkog naziva „Vaš sadržaj”). Kada je obrada temeljena na suglasnosti i u mjeri dopuštenoj zakonom, pristankom na ove Uvjete pristajete na to da tvrtka Microsoft prikuplja, upotrebljava i otkriva Vaš sadržaj i podatke kako je opisano u Izjavi o zaštiti privatnosti. U nekim ćemo slučajevima prikazati zasebnu obavijest i zatražiti vaš pristanak, kao što je navedeno u Izjavi o zaštiti privatnosti.

Javne korisničke informacije i sadržaj: ostali korisnici mogu vidjeti korisničke podatke koje ste naveli (npr. korisničko ime, ime za prikaz, sliku za avatar, životopis, radno mjesto i korisnička postignuća). Od vas se traži da pružite samo korisničko ime i ime za prikaz kako biste upotrebljavali tehnički profil. Sva druga polja su neobavezna. Svoje korisničko ime kao i ime za prikaz možete ažurirati bilo kad. Microsoft može da prikuplja i javno prikaže datum kada ste se registrirali na tehnički profil i vašu povezanost sa korporacijom Microsoft.

Drugi mogu vidjeti bilo koji sadržaj koji javno postavite. Možete izbrisati određene vrste sadržaja nakon objave, ali ne mogu se sve vrste sadržaja izbrisati nakon što se javno postave.

Obavijest o softveru dostupnom na ovom web-mjestu

Bilo koji softver raspoloživ za preuzimanje putem Usluga („Softver”) zaštićeno je autorsko djelo tvrtke Microsoft i/ili njezinih dobavljača. Upotrebu Softvera reguliraju uvjeti licencnog ugovora s krajnjim korisnikom, ako postoji, koji prati Softver ili je uvršten u njega („Licencni ugovor”). Krajnji korisnik neće moći instalirati bilo kakav Softver popraćen Licencnim ugovorom ili koji sadrži Licencni ugovor, osim ako najprije ne pristane na uvjete Licencnog ugovora. Skripte ili kôd trećih strana na koji se upućuje ili koji se spominje na ovom web-mjestu licenciran je od strane trećih strana koje su vlasnici tog koda, a ne od strane Microsofta.

Softver se stavlja na raspolaganje za preuzimanje isključivo za upotrebu krajnjih korisnika u skladu s Licencnim ugovorom. Bilo kakva reprodukcija ili redistribucija Softvera koja nije u skladu s Licencnim ugovorom izričito se zabranjuje zakonom te može rezultirati strogim sankcijama građanskog i kaznenog prava. Prekršitelji će biti sankcionirani u najvećoj mogućoj mjeri.

BEZ OGRANIČENJA GORE NAVEDENOG, KOPIRANJE ILI REPRODUKCIJA SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI POSLUŽITELJ ILI LOKACIJU ZA DALJNJU REPRODUKCIJU ILI REDISTRIBUCIJU IZRIČITO SU ZABRANJENI OSIM AKO TAKVA REPRODUKCIJA ILI REDISTRIBUCIJA NIJE IZRIČITO DOPUŠTENA U LICENCNOM UGOVORU KOJI PRATI TAKAV SOFTVER.

JAMSTVO ZA SOFTVER, AKO POSTOJI, SADRŽANO JE ISKLJUČIVO U UVJETIMA OVOG LICENCNOG UGOVORA. OSIM KAKO JE ZAJAMČENO LICENCNIM UGOVOROM, TVRTKA MICROSOFT CORPORATION OVIME SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA I UVJETA VEZANIH UZ SOFTVER, UKLJUČUJUĆI SVA JAMSTVA I UVJETE ZA POTREBNA SVOJSTVA ZA REDOVITU upotrebu ILI ZA PROMET, BILO IZRIČITIH, PREŠUTNIH ILI ZAKONSKIH; ZA POTREBNA SVOJSTVA ZA NAROČITU UPOTREBU, PRAVNI TEMELJ TE JAMSTVO DA NISU POVRIJEĐENA PRAVA TREĆIH. KAO USLUGU VAMA MICROSOFT MOŽE STAVITI NA RASPOLAGANJE ALATE I USLUŽNE PROGRAME ZA UPOTREBU I/ILI PREUZIMANJE U SKLOPU USLUGA ILI SVOJIH SOFTVERSKIH PROIZVODA. MICROSOFT NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE VEZANE UZ TOČNOST REZULTATA ILI IZLAZA KOJI PROIZLAZE IZ TAKVE UPORABE BILO KAKVIH ALATA I USLUŽNIH PROGRAMA. POŠTUJTE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA DRUGIH OSOBA PRI KORIŠTENJU ALATA I USLUŽNIH PROGRAMA KOJI SU DOSTUPNI U SKLOPU USLUGA ILI U MICROSOFTOVIM SOFTVERSKIM PROIZVODIMA.

LEGENDA OGRANIČENIH PRAVA. Bilo koji softver preuzet iz Usluga za ili u ime Sjedinjenih Američkih Država, njihovih agencija i/ili predstavnika (u nastavku „Američke državne ustanove”), pruža se uz ograničena prava. Upotreba, kopiranje ili otkrivanje, prema Američkim državnim ustanovama, podložno je ograničenjima navedenima u podčlanku (c)(1)(ii) u odredbi Prava na tehničke podatke i računalni softver u odjeljku DFARS 252.227-7013 ili podčlancima (c)(1) i (2) teksta Komercijalni računalni softver – ograničena prava u odjeljku 48 CFR 52.227-19, prema tome na što se odnosi. Proizvođač je tvrtka Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Obavijest o dokumentima dostupnima na ovom web-mjestu

Na određenu dokumentaciju možda se primjenjuju izričite licencne odredbe zasebne od ovdje sadržanih odredbi. U mjeri u kojoj su odredbe sukobljene, prednost imaju izričite licencne odredbe. Dozvole za upotrebu Dokumenata (primjerice studija, objava za tisak, specifikacija i najčešćih pitanja) iz Usluga dodjeljuju se pod uvjetom (1) da se u nastavku navedena obavijest o autorskom pravu pojavljuje u svim kopijama te da se pojavljuje i obavijest o autorskom pravu i obavijest o dozvoli; (2) da se takvi Dokumenti iz Usluga koriste samo u informativne i nekomercijalne svrhe te da ih ne kopirate i ne objavljujete na bilo kojem mrežnom računalu ni ne objavljujete u medijima; (3) da ni na koji način ne mijenjate Dokumente. Akreditirane obrazovne institucije, primjerice osnovne i srednje škole, sveučilišta, javni/privatni fakulteti i državne škole mogu preuzimati i reproducirati Dokumente za distribuciju u učionici. Za distribuciju izvan učionice potrebno je izričito pisano dopuštenje. Upotreba u bilo koje druge svrhe izričito je zabranjena zakonom te može rezultirati strogim sankcijama građanskog i kaznenog prava. Prekršitelji će biti sankcionirani u najvećoj mogućoj mjeri.

Gore navedeni dokumenti ne obuhvaćaju dizajn ili izgled web-mjesta Microsoft.com ili bilo kojeg drugog web-mjesta čiji je Microsoft vlasnik, odnosno kojim Microsoft upravlja, licencira ga ili nadzire. Elementi Microsoftovih web-mjesta zaštićeni su zakonima o komercijalnoj opremi proizvoda, žigovima, zaštiti tržišnog natjecanja i drugim zakonima te ih nije dopušteno kopirati ni imitirati u cijelosti ili djelomično. Ne smijete kopirati ni dalje prenositi logotipe, grafiku, zvuk ili slike s bilo kojeg Microsoftova web-mjesta osim ako to Microsoft izričito ne dopusti.

Odricanje i ograničenje odgovornosti za Usluge

MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NE DAJU NIKAKVE IZJAVE O PRIKLADNOSTI USLUGA ILI INFORMACIJA SADRŽANIH U DOKUMENTIMA I POVEZANOJ GRAFICI OBJAVLJENOJ U SKLOPU USLUGA U BILO KOJE SVRHE. SVI DOKUMENTI, USLUGE I POVEZANA GRAFIKA PRUŽAJU SE „KAKVI JESU” BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI OVIME SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA I UVJETA VEZANIH UZ USLUGE, INFORMACIJE I POVEZANU GRAFIKU, UKLJUČUJUĆI SVA JAMSTVA I UVJETE ZA POTREBNA SVOJSTVA ZA REDOVITU UPOTREBU ILI ZA PROMET, BILO IZRIČITA, PREŠUTNA ILI ZAKONSKA; ZA POTREBNA SVOJSTVA ZA NAROČITU UPOTREBU, PRAVNI TEMELJ TE JAMSTVO DA NISU POVRIJEĐENA PRAVA. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NE ODGOVARAJU ZA POSEBNE, NEIZRAVNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI BILO KAKVE ŠTETE NASTALE NA TEMELJU GUBITKA MOGUĆNOSTI UPORABE, PODATAKA ILI PROFITA, BILO ZBOG DJELOVANJA NA TEMELJU UGOVORA, NEPAŽNJE ILI DRUGE NEDOPUŠTENE RADNJE PROIZAŠLE ILI VEZANE UZ TE USLUGE, UKLJUČUJUĆI UPOTREBU ILI UČINAK INFORMACIJA DOSTUPNIH U OKVIRU TIH USLUGA.

DOKUMENTI I POVEZANA GRAFIKA OBJAVLJENA U USLUGAMA MOŽE SADRŽAVATI TEHNIČKE NETOČNOSTI ILI TIPOGRAFSKE POGREŠKE. POVREMENO SE U OVDJE NAVEDENE INFORMACIJE DODAJU PROMJENE. MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI U BILO KOJEM TRENUTKU MOGU NAČINITI POBOLJŠANJA I/ILI PROMJENE U OVDJE OPISANIM PROIZVODIMA I/ILI PROGRAMIMA.

MICROSOFT I/ILI NJEGOVI DOBAVLJAČI NI U KOJEM SLUČAJU NE ODGOVARAJU ZA POSEBNE, NEIZRAVNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE ILI BILO KAKVE ŠTETE NASTALE NA TEMELJU GUBITKA MOGUĆNOSTI UPORABE, PODATAKA ILI PROFITA, BILO ZBOG DJELOVANJA NA TEMELJU UGOVORA, NEPAŽNJE ILI DRUGE NEDOPUŠTENE RADNJE PROIZAŠLE ILI VEZANE UZ UPOTREBU ILI IZVOĐENJE TIH USLUGA, SOFTVERA, DOKUMENATA, PRUŽANJE ILI NEMOGUĆNOSTI PRUŽANJA USLUGA ILI INFORMACIJA DOSTUPNIH U OKVIRU TIH USLUGA.

Račun tehničkog profila, zaporka i sigurnost

Kako biste pristupili nekim uslugama potreban vam je Microsoftov račun, račun Azure Active Directory ili tehnički profil.

Microsoftov račun. Vaš Microsoftov račun omogućuje vam da se prijavite na proizvode, web-mjesta i usluge koje pružaju Microsoft i neki njegovi partneri. Microsoftov račun možete otvoriti ako se registrirate na mreži. Microsoftovi računi podložni su Microsoftovom ugovoru o pružanju usluga.

Račun za Azure Active Directory. Preko organizacije za koju radite možete imati račun kod Microsofta. Molimo da kontaktirate administratora svoje organizacije za informaacije o ovom računu.

Račun tehničkog profila. Vaš račun tehničkog profila omogućuje da se prijavite na web-mjesto Microsoft Learn i upotrebljavate povezane usluge, uključujući slobodan pristup resursima za obuku, deblokiranje postignuća, ocjenjivanje, komentiranje, objavljivanje sadržaja i ostale interaktivne usluge. Račun tehničkog profila možete izraditi stvaranjem korisničkog imena u tehničkom profilu nakon prijave putem Microsoftovog računa ili računa za Azure Active Directory.

Pristajte na to da nećete upotrebljavati lažne, netočne ili obmanjujuće podatke pri registraciji za račun tehničkog profila. U potpunosti ste odgovorni čuvati povjerljivost podataka vezanih uz lozinku i račun. Nadalje, u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju u sklopu vašeg računa. Pristajete odmah obavijestiti Microsoft u slučaju bilo kakvog neovlaštenog korištenja vašeg računa ili bilo kakve druge povrede sigurnosti. Microsoft neće biti odgovoran ni za kakav gubitak koji možete pretrpjeti kao rezultat korištenja lozinke ili računa od strane druge osobe uz vaše znanje ili bez njega. No mogli bismo vas smatrati odgovornima za gubitke koje pretrpi Microsoft ili druga strana u slučaju da netko drugi koristi vaš račun ili lozinku. Ni u kojem trenutku ne smijete koristiti bilo čiji tuđi račun bez dozvole vlasnika računa.

Otvarate li račun tehničkog profila u ime pravne osobe, kao što je poduzeće ili poslodavac, izjavljujete da imate zakonsko pravo obvezati tu pravnu osobu prema ovim Uvjetima. Svoj račun tehničkog profila ne možete prenijeti na drugog korisnika ili pravnu osobu. Kako biste zaštitili račun, čuvajte povjerljivost podataka svog računa. Vi ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju na vašem računu tehničkog profila.

Račun tehničkog profila možete zatvoriti u postavkama računa tehničkog profila.

Nije dopušteno protupravno ili zabranjeno korištenje

Uvjet za korištenje Usluga jest da ih ne koristite u bilo koju svrhu koja je protupravna ili zabranjena ovim uvjetima, odredbama i obavijestima. Ne smijete upotrebljavati Usluge ni na jedan način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili otežati rad bilo kojeg Microsoftova poslužitelja ili mrežu povezanu s bilo kojim Microsoftovim poslužiteljem ili ometati upotrebu Usluga i uživanje u njima s bilo koje strane. Ne smijete pokušati ostvariti neovlašteni pristup bilo kojoj Usluzi, drugim računima, računalnim sustavima ili mrežama povezanima s bilo kojim Microsoftovim poslužiteljem ili bilo kojom Uslugom putem hakiranja, neovlaštenog otkrivanja lozinke ili na bilo koji drugi način. Ne smijete zadobiti ili pokušati zadobiti bilo kakve materijale ili informacije na bilo koje načine koji nisu namjerno stavljeni na raspolaganje putem Usluga.

Korištenje usluga

Usluge se mogu odnositi na usluge e-pošte, oglasne ploče, područja za čavrljanje, interesne grupe, forume, zajednice, osobna web-mjesta, kalendare, fotoalbume, ormariće za spise i/ili druga sredstva za razmjenu poruka ili komunikaciju kako bi vam se omogućila komunikacija s ostalima. Usluge pristajete koristiti isključivo za objavu, slanje i primanje poruka i materijala koji su primjereni i, ako je primjenjivo, vezani uz određenu uslugu. Također pristajete da pri uporabi usluga nećete izvršavati sljedeće radnje, navedene kao primjer, a ne kao ograničenje:

 • Uslugama se koristiti za upitnike, natječaje, piramidalne sheme, lančana pisma, bezvrijednu e-poštu, neželjenu e-poštu, slanje neželjene e-pošte ili dvojnih ili nezatraženih poruka (komercijalne ili druge naravi)
 • klevetati, zlostavljati, maltretirati, uhoditi, prijetiti ili na drugi način kršiti zakonska prava drugih osoba (primjerice pravo na privatnost i publicitet)
 • objavljivati, prenositi, distribuirati ili širiti neprimjerene, proste, pogrdne, bestidne, nepristojne ili nezakonite teme, nazive, materijale ili informacije
 • prenositi ili na drugi način činiti dostupnima datoteke koje sadrže slike, fotografije, softver ili drugi materijal zaštićen zakonima o intelektualnom vlasništvu, uključujući kao primjer, a ne kao ograničenje, zakone o autorskim pravima ili žigovima (ili zaštićen pravima na privatnost ili publicitet) osim ako niste vlasnik prava ili ako ne upravljate pravima ili ste dobili potrebni pristanak za to
 • upotrebljavati bilo kakav materijal ili informacije, uključujući slike ili fotografije, stavljeni na raspolaganje putem Usluga na bilo koji način koji krši bilo kakvo autorsko pravo, žig, patent, trgovačku tajnu ili drugo vlasničko pravo bilo koje strane
 • prenositi datoteke koje sadrže viruse, podmetnute programe, računalne crve, tempirane bombe, programe „cancelbot”, oštećene datoteke ili bilo kakav sličan softver ili programe koji mogu oštetiti rad računala ili vlasništvo druge osobe
 • oglašavati, prodavati ili potraživati bilo kakve robe ili usluge u bilo koju poslovnu svrhu, osim ako usluge izričito ne dopuštaju takve poruke
 • preuzimati bilo koju datoteku koju je objavio drugi korisnik usluge za koju znate ili biste trebali znati da nije dopušteno legalno reproducirati, prikazivati, izvoditi i/ili distribuirati na takav način
 • falsificirati ili brisati bilo kakve informacije o upravljanju autorskim pravima, primjerice, oznake autorstva, pravne ili druge valjane obavijesti ili vlasnička obilježja ili oznake porijekla ili izvora softvera ili drugog materijala sadržanog u datoteci koja se prenosi
 • ograničavati bilo kojem korisniku uporabu usluga i uživanje u njima ili ga sprječavati u tome.
 • kršiti bilo kakav kodeks ponašanja ili druge smjernice koje se možda primjenjuju na bilo koju uslugu.
 • ubirati ili na drugi način prikupljati informacije o drugim osobama, uključujući adrese e-pošte.
 • kršiti primjenjive zakone ili propise
 • stvarati lažne identitete da biste zavarali druge osobe.
 • koristiti, preuzimati ili na drugi način kopirati ili pružati (uz naknadu ili bez nje) osobi ili entitetu bilo koji imenik korisnika Usluga ili druge informacije o korisnicima ili uporabi ili bilo koji dio takvih informacija.

Microsoft nema obvezu Usluge nadzirati. Međutim, Microsoft zadržava pravo pregledavanja materijala poslanih Uslugama te uklanjanja bilo kakvih materijala prema vlastitoj diskreciji. Microsoft zadržava pravo na ukidanje vašeg pristupa nekoj Usluzi ili svim Uslugama u bilo kojem trenutku, bez obavijesti i iz bilo kojeg razloga.

Microsoft zadržava pravo da u svakom trenutku otkrije bilo koje informacije prema vlastitoj procjeni radi zadovoljenja bilo kojeg primjenjivog zakona, propisa, odredbe, pravnog postupka ili zahtjeva državnih tijela ili da uredi, odbije objaviti ili ukloni bilo kakve informacije ili materijale, u cijelosti ili djelomično, isključivo prema vlastitoj diskreciji.

Uvijek budite oprezni pri odavanju informacija o sebi ili svojoj djeci u bilo kojoj Usluzi pomoću kojih je moguće utvrditi vaš identitet. Microsoft ne nadzire ni ne podupire sadržaj, poruke ili informacije sadržane u Uslugama te se stoga izričito odriče bilo kakve odgovornosti vezane uz usluge i akcija koje proizlaze iz vašeg sudjelovanja u Uslugama. Upravitelji i domaćini nisu ovlašteni Microsoftovi glasnogovornici i njihovi stavovi ne odražavaju nužno stavove tvrtke Microsoft.

Materijali preneseni u usluge mogu biti podložni ograničenjima uporabe, reprodukcije i/ili raspačavanja; odgovorni ste za pridržavanje takvih ograničenja ako preuzmete materijale.

Videozapisi i eKnjige mogli bi biti samo na engleskom. Isto tako, ako kliknete na ove poveznice, mogli biste biti preusmjereni na web-mjesto u SAD-u čiji je sadržaj na engleskom.

Materijali pruženi Microsoftu ili objavljeni u Uslugama

Microsoft ne polaže pravo na vlasništvo nad materijalima koje pružite (uključujući povratne informacije i prijedloge) ili pošaljete, prenesete, unesete ili pošaljete bilo kojoj usluzi ili njoj pridruženim uslugama da biste ih učinili dostupnima javnosti ili članovima javne ili privatne zajednice (u nastavku: pojedinačno „Prijava”, zajedno „Prijave”). Međutim, objavom, prijenosom, unosom, pružanjem ili slanjem (u nastavku „Objava” u svim svojim gramatičkim oblicima) svoje Prijave Microsoftu, njezinim povezanim tvrtkama i podlicenciranim tvrtkama za koje je to neophodno dodjeljujete dopuštenje za upotrebu Prijave u njihovom poslovanju na internetu (uključujući, bez ograničenja, sve Microsoftove usluge) uključujući, bez ograničenja, licencna prava na: kopiranje, distribuiranje, odašiljanje, javno prikazivanje, javno izvođenje, reprodukciju, uređivanje, prevođenje i reformatiranje Prijave; objavu vašeg imena vezano uz Prijavu; te pravo podlicenciranja takvih prava bilo kojem dobavljaču Usluga.

Nikakva naknada neće biti plaćena za upotrebu vaše Prijave kako je ovdje navedeno. Microsoft nije obavezan objaviti ili upotrebljavati bilo kakvu Prijavu koju pružite te može ukloniti bilo kakvu Prijavu u bilo kojem trenutku prema svojoj isključivoj diskreciji.

Postavljanjem Prijave jamčite i izjavljujete da ste vlasnik ili da na drugi način upravljate svim pravima na svoju Prijavu kao što je opisano u ovim Uvjetima upotrebe uključujući, bez ograničenja, sva prava potrebna za pružanje, objavu, prijenos, unos ili slanje Prijava.

Osim gore navedenog jamstva i izjava, Objavom Prijave koja sadrži slike, fotografije ili koja je na drugi način u potpunosti ili djelomično grafičke naravi (u nastavku „Slike”), jamčite i izjavljujete (a) da ste vi vlasnik autorskih prava na takve Slike ili da vam je vlasnik autorskih prava na takve Slike dao dopuštenje za korištenje takvih Slika ili bilo kakvog sadržaja i/ili slika sadržanih u takvim Slikama u skladu s načinom i svrhom vašeg korištenja i kao što je na drugi način dopušteno ovim Uvjetima korištenja i Uslugama, (b) da imate potrebna prava za dodjeljivanje licenci i podlicenci opisanih u ovim Uvjetima upotrebe te (c) da je svaka osoba prikazana na tim Slikama, ako Slike prikazuju osobe, dala pristanak za korištenje Slika kao što je navedeno u ovom Uvjetima upotrebe, uključujući kao primjer, a ne kao ograničenje, distribuciju, javni prikaz i reprodukciju takvih Slika. Postavljanjem Slika dodjeljujete (a) svim članovima svoje privatne zajednice (za svaku takvu Sliku dostupnu članovima takve privatne zajednice) i/ili (b) općoj javnosti (za sve takve Slike dostupne bilo gdje u Uslugama osim u privatnoj zajednici) dopuštenje za upotrebu vaših Slika u vezi s uporabom, kao što je dopušteno ovim Uvjetima upotrebe, bilo kojih Usluga (uključujući kao primjer, a ne i kao ograničenje, izradu grafika i darovnih artikala koji sadrže takve Slike) te uključujući, bez ograničenja, neekskluzivnu licencu diljem svijeta bez plaćanja tantijema za: kopiranje, distribuiranje, odašiljanje, javni prikaz, javno izvođenje, reprodukciju, uređivanje, prevođenje i reformatiranje vaših Slika bez prilaganja vašeg imena takvim Slikama i pravo podlicenciranja takvih prava bilo kojem dobavljaču Usluga. Licence za Slike opisane u prethodnim rečenicama prestaju u trenutku kada u potpunosti uklonite takve Slike iz Usluga pod uvjetom da takav prestanak ne utječe na licence koje su u vezi s takvim Slikama dodijeljene prije no što u potpunosti uklonite takve Slike. Nikakva naknada neće biti plaćena za upotrebu vaših Slika.

Sukladno članku 17. Zakona Sjedinjenih Država, Odjeljak 512(c)(2), obavijesti o zahtjevima za zaštitu u slučaju povrede autorskih prava moraju se poslati imenovanom zastupniku davatelja usluge. NA UPITE KOJI NISU RELEVANTNI ZA SLJEDEĆI POSTUPAK NEĆE BITI ODGOVORENO. Pogledajte Obavijest i postupak za pokretanje zahtjeva zbog povrede autorskih prava.

VEZE U OVOJ USLUZI OMOGUĆUJU VAM ODLAZAK S MICROSOFTOVA WEB-MJESTA. POVEZANA WEB-MJESTA NISU POD NADZOROM TVRTKE MICROSOFT TE ONA NIJE ODGOVORNA ZA SADRŽAJ BILO KOJEG POVEZANOG WEB-MJESTA, BILO KOJE VEZE SADRŽANE U POVEZANOM WEB-MJESTU NI BILO KAKVE PROMJENE ILI AŽURIRANJA TAKVIH MJESTA. MICROSOFT NIJE ODGOVORAN ZA WEB-PRIJENOSE ILI BILO KOJI DRUGI OBLIK PRIJENOSA ZAPRIMLJEN S BILO KOJEG POVEZANOG WEB-MJESTA. MICROSOFT VAM PRUŽA OVE VEZE SAMO RADI PRAKTIČNOSTI, A UVRŠTAVANJE BILO KOJE VEZE NE IMPLICIRA POTPORU WEB-MJESTA OD STRANE TVRTKE MICROSOFT.

Pravila podnošenja netraženih ideja, pridržavanje prava i povratne informacije

MICROSOFT ILI NJEGOVI ZAPOSLENICI NE PRIHVAĆAJU NITI RAZMATRAJU NEZATRAŽENE IDEJE, UKLJUČUJUĆI IDEJE ZA NOVE MARKETINŠKE KAMPANJE, NOVE PROMOCIJE, NOVE PROIZVODE ILI TEHNOLOGIJE, PROCESE, MATERIJALE, MARKETINŠKE PLANOVE ILI NOVE NAZIVE PROIZVODA. NE ŠALJITE IZVORNA KREATIVNA UMJETNIČKA DJELA, UZROKE, DEMOZAPISE ILI DRUGA DJELA. ISKLJUČIVA SVRHA OVOG PRAVILA JEST IZBJEGAVANJE MOGUĆIH NERAZUMIJEVANJA ILI SPOROVA U SLUČAJEVIMA KADA SE MICROSOFTOVI PROIZVODI ILI MARKETINŠKE STRATEGIJE ČINE SLIČNIMA IDEJAMA PREDANIMA TVRTKI MICROSOFT. STOGA NE ŠALJITE NEZATRAŽENE IDEJE TVRTKI MICROSOFT ILI BILO KOME U TVRTKI MICROSOFT. AKO IPAK POŠALJETE SVOJE IDEJE I MATERIJALE, USPRKOS NAŠEM ZAHTJEVU DA TO NE ČINITE, IMAJTE NA UMU DA MICROSOFT NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE DA ĆE S VAŠIM IDEJAMA I MATERIJALIMA POSTUPATI KAO DA SU POVJERLJIVI ILI VLASNIČKI.

Osim kao što je izričito navedeno u ovim uvjetima TOU, Microsoft vam ne daje licencu ni bilo koja druga prava bilo koje vrste na temelju bilo kojih patenata, znanja „know-how”, autorskih prava, poslovnih tajni, žigova ili druge intelektualne imovine u vlasništvu Microsofta ili pod njegovim upravljanjem, uključujući, između ostalog, bilo koji naziv, komercijalnu opremu proizvoda, logotip ili slično. Ako tvrtki Microsoft dajete bilo kakve ideje, prijedloge, preporuke ili povratne informacije, uključujući, između ostalog, ideje za Usluge, nove proizvode, tehnologije, promocije, nazive proizvoda, povratne informacije i poboljšanja proizvoda (u nastavku „Povratne informacije”), dajete tvrtki Microsoft, bez naknade, bez naknada za autorska prava ili drugih obveza prema vama pravo na izradu Povratnih informacija, izradu izvedenih dijela iz njih, njihovu upotrebu, dijeljenje i komercijalizaciju na bilo koji način i u bilo koju svrhu. Suglasni ste da nećete davati Povratne informacije koje podliježu licenci koja zahtijeva od Microsofta da licencira svoj softver, tehnologiju ili dokumentaciju bilo kojim trećim osobama zato što tvrtka Microsoft u njih uključuje vaše Povratne informacije.