A KépelemzésI SDK telepítése

Referenciadokumentáció csomag (NuGet) | -minták |

Ez az útmutató bemutatja, hogyan telepítheti a C#-hoz készült Image Analysis SDK-t.

Platformkövetelmények

A C#-hoz készült Image Analysis SDK kompatibilis a Windows, Linux és macOS rendszerrel.

 • A .NET telepítve van. Ez a telepítés a .NET CLI-t is tartalmazza.

A C-hez készült KépelemzésI SDK telepítése#

A C#-hoz készült Image Analysis SDK NuGet-csomagként érhető el, és a .NET Standard 2.0-t implementálja. További információ: Azure.AI.Vision.ImageAnalysis.

A C# képelemzési SDK-ja telepíthető a .NET parancssori felületéről. Ha csomaghivatkozást szeretne hozzáadni a projektfájlhoz, futtassa ezt a parancsot abban a mappában, amelyben a .csproj fájl található:

dotnet add package Azure.AI.Vision.ImageAnalysis --prerelease

Referenciadokumentáció csomag (PyPi) | -minták |

Ez az útmutató bemutatja, hogyan telepítheti a Pythonhoz készült Image Analysis SDK-t.

Platformkövetelmények

A Pythonhoz készült Image Analysis SDK kompatibilis a Windows, a Linux és a macOS rendszerrel.

A Pythonhoz készült Image Analysis SDK telepítése

A Pythonhoz készült Image Analysis SDK telepítése előtt győződjön meg arról, hogy megfelel a platform követelményeinek.

Az eszköz vagy az IDE kiválasztása

Telepítés terminálról

A Pythonhoz készült Image Analysis SDK telepítéséhez futtassa ezt a parancsot egy terminálban.

pip install azure-ai-vision-imageanalysis

Frissítés a legújabb Képelemzési SDK-ra

A legújabb KépelemzésI SDK-ra való frissítéshez futtassa ezt a parancsot egy terminálon:

pip install --upgrade azure-ai-vision-imageanalysis

A parancs terminálon való futtatásával ellenőrizheti, hogy a Python-verzióhoz melyik KépelemzésI SDK van telepítve:

pip list

Referenciadokumentáció – Maven-csomagminták | |

Ez az útmutató bemutatja, hogyan telepítheti a Képelemzési SDK for Java-t.

Platformkövetelmények

A Java képelemzési SDK kompatibilis a Windows, a Linux és a macOS rendszerrel.

Windows rendszeren a 64 bites célarchitektúrát kell használnia. Windows 10 vagy újabb rendszerre van szükség.

A Java SDK natív bináris fájlokat használ. Telepítenie kell a Visual Studio 2015-höz, 2017-hez, 2019-hez és 2022-hez készült Microsoft Visual C++ terjeszthető verziót a platformhoz. A csomag első telepítése újraindítást igényelhet.

JAVA fejlesztői készlet

Java 8 vagy újabb verzióra van szükség.

Telepítsen egy Java Fejlesztői Készletet (JDK), például az Azul Zulu OpenJDK-t, az OpenJDK Microsoft-buildét, az Oracle Java-t vagy az előnyben részesített JDK-t.

Futtassa java -version a parancssorból a sikeres telepítés megerősítéséhez és a verzió megtekintéséhez. Győződjön meg arról, hogy a Java-telepítés natív a rendszerarchitektúrában, és nem fut végig az emuláción.

A KépelemzésI SDK telepítése Java-hoz

A Java-hoz készült KépelemzésI SDK Maven-csomagként érhető el. További információ: azure-ai-vision-imageanalysis csomag a Maven-adattárban.

Kövesse az alábbi lépéseket a Java image analysis SDK telepítéséhez az Apache Maven használatával:

 1. Telepítse az Apache Maven-t. Linuxon telepítse a terjesztési adattárakból, ha elérhető.

 2. Nyisson meg egy parancssort, és futtassa mvn -v a sikeres telepítés megerősítéséhez.

 3. Nyisson meg egy parancssort, ahová el szeretné helyezni az új projektet, és hozzon létre egy új pom.xml fájlt.

 4. Másolja a következő XML-tartalmat a pom.xml fájlba:

  <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
   <groupId>azure.ai.vision.imageanalysis.samples</groupId>
   <artifactId>image-analysis-quickstart</artifactId>
   <version>0.0</version>
   <dependencies>
    <dependency>
     <groupId>com.azure</groupId>
     <artifactId>azure-ai-vision-imageanalysis</artifactId>
     <version>1.0.0-beta.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
     <groupId>org.slf4j</groupId>
     <artifactId>slf4j-nop</artifactId>
     <version>1.7.36</version> 
    </dependency>
   </dependencies>
  </project>
  
 5. Frissítse a verzió értékét <version>1.0.0-beta.1</version> az azure-ai-vision-imageanalysis csomag Maven-adattárában található legújabb verzió alapján.

 6. Futtassa a következő Maven-parancsot a KépelemzésI SDK és a függőségek telepítéséhez.

  mvn clean dependency:copy-dependencies
  
 7. Ellenőrizze, hogy a helyi mappa elérési útja target\dependency létrejött-e, és tartalmazza-e .jar a három elnevezett fájlt tartalmazó fájlokat azure-ai-vision-*.jar

Referenciadokumentáció csomag (npm) | minták |

Ez az útmutató bemutatja, hogyan telepítheti a KépelemzésI SDK for JavaScriptet.

Platformkövetelmények

A JavaScripthez készült KépelemzésI SDK kompatibilis a Windows, a Linux és a macOS rendszerrel.

A KépelemzésI SDK telepítése JavaScripthez

Telepítse a JavaScript képelemzési ügyfélkódtárát a következővel npm:

npm install @azure-rest/ai-vision-image-analysis

Következő lépések

Az első lépésekhez kövesse a Képelemzés rövid útmutatót .