learn.microsoft.com – Használati feltételek

A feltételek elfogadása

Az alábbi használati feltételek (TOU) a Microsoft Learn webhely (https://learn.microsoft.com), a Microsoft Learn-profil és az összes kapcsolódó szolgáltatás használatára vonatkoznak. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a TOU-t, anélkül, hogy erről Önt értesítené. A TOU legújabb verziója a weboldalak alján található „Használati Feltételek” hivatkozásra kattintva tekinthető meg.

A szolgáltatás leírása

A Microsoft Learn webhely, a Microsoft Learn-profil és a kapcsolódó szolgáltatások útján a Microsoft hozzáférést biztosít Önnek különféle erőforrásokhoz, így interaktív oktatóanyagokhoz, dokumentumokhoz, fejlesztői eszközökhöz, letöltési területekhez, kommunikációs fórumokhoz és termékekkel kapcsolatos információkhoz (a továbbiakban együttesen a „Szolgáltatások”). A Szolgáltatásokra (ideértve bármely frissítést, továbbfejlesztést, új szolgáltatást és/vagy bármely új Webhely hozzáadását is) a TOU vonatkozik.

A személyes, nem kereskedelmi célú használatra vonatkozó korlátozás

Ellenkező értelmű rendelkezés hiányában a Szolgáltatásokat Ön csak személyes, nem kereskedelmi célokra használhatja. A Microsoft előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a Szolgáltatások használata során szerzett adatok, szoftverek, termékek vagy szolgáltatások módosítása, másolása, terjesztése, továbbítása, nyilvános bemutatása, előadása, többszörözése, közzététele, licencbe adása, értékesítése vagy belőlük származékos munkák létrehozása adatok alapján (az Ön saját, személyes, nem kereskedelmi használatát kivéve). Saját biztonsága érdekében ne tegyen közzé bizalmas információkat, például jelszavakat, születési dátumokat, társadalombiztosítási számokat, útlevélszámokat, hitelkártyaadatokat vagy pénzügyi információkat.

Adatvédelem és a személyes adatok védelme

A Microsoft fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Kérjük, olvassa el a Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatát (a továbbiakban az „Adatvédelmi Nyilatkozat”), mert ez írja le azt, hogy milyen fajta adatokat gyűjtünk Önről és az Ön eszközeiről, miként használjuk ezeket az adatokat és mi az ilyen adatok kezelésének jogalapja. Az Adatvédelmi Nyilatkozat azt is leírja, hogy a Microsoft miként használja a (jelen dokumentumban meghatározottak szerinti) Közleményeket, a Szolgáltatásra vonatkozó megjegyzéseket, értékeléseket vagy véleményeket, az értesítéseket, fájlokat, fényképeket, dokumentumokat, hangfájlokat, digitális műveket, élő adásokat, videókat és minden más tartalmat, amelyet Ön feltölt, tárol, közvetít vagy megoszt a Szolgáltatásokon keresztül (a továbbiakban együttesen az „Ön Tartalma”). Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, akkor azzal, hogy elfogadja a jelen Feltételeket, Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft a jogszabályok által megengedett mértékben, az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően gyűjtse, használja és nyilvánosságra hozza az Ön Tartalmát és adatait. Bizonyos esetekben – az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban – külön értesítést fogunk küldeni, és az Ön hozzájárulását fogjuk kérni.

Nyilvános felhasználói adatok és tartalom: Az Ön által megadott felhasználói információkat (ideértve az Ön felhasználónevét, megjelenített nevét, avatar-képét, önéletrajzát, beosztását és szervezetét, a Microsoft Learn webhelyen végzett tevékenységeit, valamint felhasználói eredményeit) mások is megtekinthetik. Ön csak egy felhasználónevet és megjelenített nevet köteles megadni, hogy használhassa a Microsoft Learn-profilt. Az összes többi mező opcionális. Bármikor módosíthatja a felhasználónevét és a megjelenített nevét. A Microsoft gyűjtheti és nyilvánosan megjelenítheti azt a dátumot, amikor Ön regisztrált a Microsoft Learn-profilra, és azt, hogy Ön milyen kapcsolatban áll a Microsofttal.

Az Ön által nyilvánosan közzétett minden Tartalmat mások is megtekinthetik. Törölhet bizonyos típusú Tartalmakat azok közzététele után, de nem lehet törölni minden típusú Tartalmat, miután azokat nyilvánosan közzétette.

Az ezen a webhelyen elérhető szoftverekre vonatkozó értesítés

A Szolgáltatásokon keresztül letölthető összes szoftver (a továbbiakban „Szoftver”) a Microsoft és/vagy a Microsoft szállítóinak a szerzői jog védelme alatt álló munkája. A Szoftver használatára azon végfelhasználói licencszerződés (ha van ilyen) feltételei vonatkoznak, amelyet a Szoftverhez mellékelnek, vagy amely a Szoftverhez tartozik (a továbbiakban „Licencszerződés”). A végfelhasználó nem tudja telepíteni a Szoftvert az ahhoz tartozó vagy az ahhoz mellékelt Licencszerződés feltételeinek elfogadása nélkül. Az ehhez a webhelyhez kapcsolt vagy abból hivatkozás útján elérhető, harmadik féltől származó parancsfájlokat, illetve kódot nem a Microsoft, hanem az a harmadik fél adja licencbe Önnek, amely ezeknek a parancsfájloknak, illetve kódnak a tulajdonosa.

A végfelhasználók kizárólag a Licencszerződésben foglaltak szerint tölthetik le és használhatják a Szoftvert. A jogszabályok kifejezetten tiltják a Szoftver olyan többszörözését vagy terjesztését, amely nem felel meg a Licencszerződésben foglaltaknak, és az ilyen többszörözés vagy terjesztés súlyos polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A rendelkezés megszegői a törvény keretei között a lehető legszigorúbb büntetéssel sújthatók.

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIFEJEZETTEN TILOS A SZOFTVER MÁSOLÁSA VAGY TÖBBSZÖRÖZÉSE MÁS KISZOLGÁLÓRA VAGY HELYRE TOVÁBBI TÖBBSZÖRÖZÉS VAGY TERJESZTÉS CÉLJÁBÓL, KIVÉVE, HA AZ ILYEN TÖBBSZÖRÖZÉST VAGY TERJESZTÉST A SZOFTVERHEZ TARTOZÓ LICENCSZERZŐDÉS KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZI.

A SZOFTVERRE SZAVATOSSÁG KIZÁRÓLAG A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELEI SZERINT BIZTOSÍTOTT (HA EGYÁLTALÁN BIZTOSÍTOTT). A LICENCSZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZAVATOSSÁGON KÍVÜL A MICROSOFT CORPORATION EZENNEL KIZÁR A SZOFTVERRE VONATKOZÓ MINDEN SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ MINDEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOT IS. AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN A MICROSOFT A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT VAGY A SZOFTVERTERMÉKEKBEN HASZNÁLATRA ÉS/VAGY LETÖLTÉSRE ESZKÖZÖKET ÉS SEGÉDPROGRAMOKAT TEHET ELÉRHETŐVÉ. A MICROSOFT NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE GARANCIÁT AZ ILYEN ESZKÖZÖK ÉS SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ EREDMÉNYEK VAGY KIMENETEK PONTOSSÁGÁRA VONATKOZÓAN. TARTSA TISZTELETBEN A MÁSOK SZELLEMI TULAJDONÁRA VONATKOZÓ JOGOKAT A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT VAGY A MICROSOFT SZOFTVERTERMÉKEIBEN ELÉRHETŐVÉ TETT ESZKÖZÖK ÉS SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATA SORÁN!

KORLÁTOZOTT JOGOK. Az Amerikai Egyesült Államok, annak ügynökségei és/vagy intézményei (a továbbiakban az „Egyesült Államok Kormányzata”) számára vagy nevében a Szolgáltatásokról letöltött bármely Szoftverre Korlátozott Jogok vonatkoznak. Az Egyesült Államok Kormányzata általi használatra, többszörözésre és nyilvánosságra hozatalra a DFARS 252.227-7013-ban található Műszaki adatokban és számítógépes szoftverekben megtestesülő jogok (Rights in Technical Data and Computer Software) rendelkezés (c)(1)(ii) albekezdésében, illetve a 48 CFR 52.227-19-ben található Kereskedelmi számítógépes szoftver – Korlátozott jogok (Commercial Computer Software – Restricted Rights) (c)(1) és (2) albekezdésében meghatározott korlátozások vonatkoznak. A gyártó a Microsoft Corporation, címe: One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Az ezen a webhelyen elérhető dokumentumokra vonatkozó értesítés

Bizonyos dokumentumokra az itt található feltételektől különböző, kifejezett licencfeltétek vonatkozhatnak. Amennyiben ellentmondás található a feltételek között, a kifejezett licencfeltételek az irányadók. Ön engedélyt kap a Szolgáltatásokhoz tartozó Dokumentumok (például tanulmányok, sajtóközlemények, adatlapok és GYIK-dokumentumok) használatára azzal a feltétellel, hogy (1) az alábbi szerzői jogi nyilatkozat minden példányon fel van tüntetve, és a szerzői jogi nyilatkozat, valamint a jelen engedélyezési nyilatkozat egyaránt megjelenik, (2) a Szolgáltatásokhoz tartozó ilyen Dokumentumok használata tájékoztatási, és nem kereskedelmi vagy személyes felhasználási célokat szolgál, és azokat nem másolja vagy küldi el semmilyen hálózati számítógépre, és nem teszi közzé semmilyen adathordozón, továbbá (3) nem hajt végre semmilyen módosítást egyik Dokumentumon sem. Az akkreditált oktatási intézmények, például a K-12 oktatási intézmények, az egyetemek, az állami és a magánfőiskolák, valamint a szövetségi állami főiskolák letölthetik és többszörözhetik a Dokumentumokat az osztályteremben történő terjesztésre. Az osztálytermen kívüli terjesztéshez kifejezett írásbeli engedély szükséges. A jogszabályok kifejezetten tiltják az egyéb célú használatot, és az ilyen használat súlyos polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A rendelkezés megszegői a törvény keretei között a lehető legszigorúbb büntetéssel sújthatók.

Nem sorolandó a fent meghatározott Dokumentumok közé a Microsoft.com webhely és a Microsoft tulajdonába tartozó, általa működtetett, licencbe adott vagy felügyelt egyéb webhely kialakítása és elrendezése. A Microsoft webhelyeinek elemei a kereskedelmi megjelenítésre, a védjegyekre és a tisztességtelen piaci versenyre vonatkozó, illetve egyéb jogszabályok hatálya alá esnek, tilos azokat részben vagy egészben másolni, illetve utánozni. A Microsoft webhelyéről származó egyetlen embléma, grafika, hang vagy kép sem másolható, illetve továbbítható a Microsoft kifejezett engedélye nélkül.

A felelősség kizárása és korlátozása a Szolgáltatások vonatkozásában

A MICROSOFT ÉS/VAGY ANNAK ÉRINTETT SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLALNAK A SZOLGÁLTATÁSOK ALKALMASSÁGÁRA, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT KÖZZÉTETT DOKUMENTUMOKBAN ÉS A KAPCSOLÓDÓ ÁBRÁKON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓK BÁRMIFÉLE CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓAN. MINDEN SZOLGÁLTATÁST, DOKUMENTUMOT ÉS KAPCSOLÓDÓ ÁBRÁT „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁG NÉLKÜL BIZTOSÍTANAK. A MICROSOFT ÉS/VAGY ANNAK ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI EZÚTON KIZÁRNAK MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT A SZOLGÁLTATÁSOKKAL, AZ INFORMÁCIÓKKAL ÉS A KAPCSOLÓDÓ ÁBRÁKKAL KAPCSOLATBAN, IDEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ MINDEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT ÉS TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT IS. A MICROSOFT ÉS/VAGY ANNAK ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOLGÁLTATÁSOKBÓL (IDEÉRTVE A SZOLGÁLTATÁSOK KERETEI KÖZÖTT ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK HASZNÁLATÁT VAGY TELJESÍTMÉNYÉT IS) EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS SEMMILYEN OLYAN RENDKÍVÜLI, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMELY HASZNÁLATKIESÉSBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY ELMARADT NYERESÉGBŐL SZÁRMAZIK AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS, AKÁR HANYAGSÁG VAGY MÁS VÉTKES TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYEKÉNT.

ELŐFORDULHAT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK KERETÉBEN KÖZZÉTETT DOKUMENTUMOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ ÁBRÁK MŰSZAKI PONTATLANSÁGOT VAGY ELÍRÁST TARTALMAZNAK. A JELEN DOKUMENTUMBAN TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKAT RENDSZERESEN MÓDOSÍTJUK. A MICROSOFT ÉS/VAGY ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI BÁRMIKOR JOGOSULTAK AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK(EK) ÉS/VAGY PROGRAM(OK) TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRE ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁSÁRA.

A MICROSOFT ÉS/VAGY ANNAK ÉRINTETT BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOLGÁLTATÁSOK KERETEI KÖZÖTT ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK, SZOFTVEREK, DOKUMENTUMOK HASZNÁLATÁBÓL, AZOK TELJESÍTMÉNYÉBŐL, A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL VAGY NYÚJTÁSÁNAK ELMARADÁSÁBÓL, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓKBÓL ADÓDÓ, ILLETVE AZOKKAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ SEMMILYEN OLYAN RENDKÍVÜLI, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMELY HASZNÁLATKIESÉSBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY ELMARADT HASZONBÓL SZÁRMAZIK AKÁR SZERZŐDÉSSZEGÉS, AKÁR HANYAGSÁG VAGY MÁS VÉTKES TEVÉKENYSÉG KÖVETKEZTÉBEN.

Microsoft Learn-profilfiók, jelszó és biztonság

Egyes Szolgáltatások eléréséhez Microsoft-fiókra, Azure Active Directory-fiókra vagy Microsoft Learn-profilfiókra lehet szüksége.

Microsoft-fiók. Az Ön Microsoft-fiókja lehetővé teszi, hogy Ön a Microsoft és bizonyos Microsoft-partnerek által biztosított termékekbe, webhelyekre és szolgáltatásokba jelentkezzen be. Microsoft-fiókot online regisztrációval hozhat létre. A Microsoft-fiókokra a Microsoft Szolgáltatási Szerződés vonatkozik.

Azure Active Directory-fiók. Olyan szervezet útján is lehet fiókja a Microsoftnál, amelyhez Ön tartozik. Kérjük, keresse meg a szervezete rendszergazdáját az ilyen fiókra vonatkozó információkért.

Microsoft Learn-profilfiók. Microsoft Learn-profilfiókja lehetővé teszi az Ön számára, hogy bejelentkezzen a Microsoft Learn webhelyre, és használja a kapcsolódó szolgáltatásokat, ideértve a képzési forrásokhoz való ingyenes hozzáférést, eredmények tiltásának feloldását, értékelést, megjegyzéseket, tartalom közzétételét és más interaktív szolgáltatások használatát. Microsoft Learn-profilfiókot úgy tud létrehozni, hogy létrehoz egy felhasználónevet a Microsoft Learn-profilban, miután bejelentkezett egy Microsoft-fiókkal vagy egy Azure Active Directory-fiókkal.

Ön vállalja, hogy Microsoft Learn-profilfiókjának regisztrációjakor nem használ hamis, pontatlan vagy félrevezető információkat. A jelszó és a fiók titkosságának megőrzéséért Ön viseli a kizárólagos felelősséget. Továbbá kizárólagos felelősséget visel a fiókja nevében végrehajtott mindennemű tevékenységért. Ön vállalja, hogy azonnal értesíti a Microsoftot, ha fiókjának illetéktelen használatát tapasztalja, vagy ha bármilyen egyéb biztonsági rést észlel. A Microsoft nem vállal felelősséget az Ön jelszavának más személy által történő felhasználása eredményeként felmerülő veszteségekért, akár az Ön tudomásával, akár anélkül történik az ilyen felhasználás. Ön azonban felelőssé tehető a Microsoftot vagy bármely más felet azért ért veszteségért, mert az Ön fiókját vagy jelszavát valaki más használja. Ön soha sem használhatja senki más fiókját a fiók tulajdonosának engedélye nélkül.

Ha Ön egy jogi személy, például vállalata vagy munkáltatója nevében hoz létre Microsoft Learn-profilfiókot, akkor Ön kijelenti, hogy jogosult az adott jogi személy nevében kötelező érvénnyel elfogadni a jelen Feltételeket. Ön a Microsoft Learn-profilfiók azonosító adatait nem ruházhatja át más felhasználóra vagy jogi személyre. Fiókja védelme érdekében tartsa titokban fiókjának adatait. Ön a felelős a Microsoft Learn-profilfiókja segítségével végrehajtott összes tevékenységért.

A Microsoft Learn-profilfiókját lezárhatja, ha belép a Microsoft Learn-profilfiókjának beállításaiba.

Nem lehet törvénytelen vagy tiltott használat

A Szolgáltatások használatának feltétele, hogy a Szolgáltatásokat semmilyen törvénytelen vagy a jelen feltételek és figyelmeztetések által tiltott célra ne használja. Semmiféle olyan módon nem használhatja a Szolgáltatásokat, amely sérülést, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Microsoft bármely kiszolgálójában, a Microsoft bármely kiszolgálójához csatlakoztatott hálózat(ok)ban, vagy amely bármely harmadik felet akadályozna a Szolgáltatások használatában és élvezetében. Sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem tehet kísérletet semelyik Szolgáltatás, más fiókok, bármely Microsoft-kiszolgálóhoz vagy a Szolgáltatások bármelyikéhez kapcsolt számítógéprendszerek vagy hálózatok jogosulatlan elérésére. Tilos bármiféle módon megszerezni vagy megkísérelni megszerezni mindennemű olyan anyagot vagy információt, amely nem szándékosan van elérhetővé téve a Szolgáltatások keretében.

Szabályzatok

A felhasználók egymással való kommunikációjuk során alkalmazott tartalmak és tanúsított magatartásuk digitális biztonságának biztosítása érdekében a Szolgáltatásokra szabályok érvényesek arra vonatkozóan, hogy milyen típusú tartalmak és magatartások nem engedélyezettek. A tiltott tartalmakat eltávolítjuk. Ha ártalmas tartalmat tesz közzé, a fiókját felfüggeszthetjük vagy törölhetjük.

Megfélemlítés és zaklatás

Nem engedélyezett az olyan tartalom vagy magatartás, amely sértő viselkedéssel céloz meg egy személyt vagy csoportot. Ide tartozik minden olyan cselekedet, amely:

 • Zaklat, megfélemlít vagy fenyeget másokat.
 • Sértegetéssel vagy becsmérléssel okoz fájdalmat másoknak.
 • Folytatja a nemkívánatos kapcsolattartást vagy interakciót, különösen ha a kapcsolattartás miatt mások a testi épségüket féltik.

Gyermekek szexuális kizsákmányolása és bántalmazása (CSEA)

Nem engedélyezett a gyermekek kizsákmányolását, bántalmazását vagy bántalmazásával való fenyegetést a Szolgáltatásokban; minden olyan tartalom vagy tevékenység CSEA-tartalomnak számít, amely kizsákmányolás, emberkereskedelem, kényszerítés vagy veszélyeztetés révén bántalmaz vagy fenyeget bántalmazással gyermekeket. Ez magában foglalja a gyermekeket érintő vagy szexuális kontextusban ábrázoló vizuális médiatartalmak megosztását. A CSEA-tartalmak magukban foglalják továbbá a behálózást (grooming) is, amely a gyermekekkel való nem megfelelő interakció kapcsolatfelvétel, privát üzenetek küldése vagy a gyermekkel való beszélgetés révén szex vagy szexuális tartalmak kérése vagy felajánlása céljából, a szexuálisan szuggesztív tartalmak megosztását, illetve a gyermekekkel szexuális együttlét céljából való találkozás tervezését is. Gyermeknek számít bárki, aki 18 év alatti, vagy aki nem érte el a nagykorúság korhatárát az alkalmazandó jogszabályok szerint.

Minden olyan felhasználó Microsoft Learn-fiókját automatikusan töröljük, aki CSEA-tartalmat tesz közzé.

Bántalmazás koordinálása

A Szolgáltatásokat soha nem szabad bántalmazásra használni, ideértve a másokkal együttműködve alkalmazott fizikai erőszakot is. Tilos másokkal együttműködni vagy konkrét terveket készíteni azzal a közös céllal, hogy fizikailag bántalmazzanak valakit.

Az erőszak nyílt ábrázolása és vérontás

A valós erőszakot ábrázoló tartalmak felkavaróak, sértők lehetnek, vagy akár traumát is okozhatnak a felhasználók számára.

Nem engedélyezettek az olyan vizuális tartalmak, amelyek valós erőszakot vagy emberi vérontást népszerűsítenek.

Ide tartozhatnak többek között a következőket ábrázoló képek vagy videók:

 • Súlyos fizikai sérülést vagy halált okozó valós cselekmények egy személy vagy csoport ellen.
 • Súlyos családon belüli erőszak egy valós személy vagy személyek ellen.
 • Fizikai sérülések súlyos hatásai, például belső szervek vagy szövetek, egy személy égett maradványai, levágott végtagok vagy lefejezés.

Gyűlöletbeszéd és diszkrimináció

Nem engedélyezettek a gyűlölködő tartalmak, amelyek egy védett jellemző, például a faji vagy etnikai hovatartozás, a nem, a nemi identitás, a szexuális beállítottság, a vallás, a nemzeti származás, az életkor, a fogyatékosság vagy kaszt miatt támadnak, sértegetnek vagy aláznak meg valakit.

A gyűlöletbeszéd többek között a következőket foglalja magába:

 • Káros sztereotípiák terjesztése valakiről egy védett jellemző miatt.
 • Dehumanizáló kijelentések, például valaki állathoz vagy más nem emberi lényhez való hasonlítása egy védett jellemző miatt.
 • Egy védett jellemzővel rendelkező személy elleni erőszak bátorítása vagy támogatása.
 • Felhívás személyek elkülönítésére, kirekesztésére vagy megfélemlítésére a védett jellemzőjük miatt.
 • Gyűlöletet vagy faji felsőbbrendűséget hirdetőnek tekintett szimbólumok, emblémák vagy más képek.

Beleegyezés nélkül készített intim képek és szexuális zsarolás

Nem engedélyezett az olyan, szexuálisan intim képek megosztása valakiről, amelyek az engedélyük nélkül készültek – ezek más néven a beleegyezés nélkül készített intim képek, NCII-képek. Nem engedélyezzük az NCII-képek terjesztését a szolgáltatásainkban, valamint nem engedélyezünk semmilyen olyan tartalmat sem, amelyben NCII-képeket méltatnak, támogatnak vagy kérnek.

Általánosságban elmondható, hogyha egy videó vagy kép a következő jellemzőkkel rendelkezik, akkor azt NCII-képként kezeljük:

 • Magánjellegű, és nem profi környezetben készült.
 • Szexuális tevékenység, meztelenség vagy szexuálisan ábrázolt testrész látható rajta. 
 • A képeken szereplő személy nem járult hozzá sem a képek elkészítéséhez, sem azok megosztásához.

Emellett a Microsoft az NCII-képek megosztásával vagy közzétételével való fenyegetés – más néven szexuális zsarolás – semmilyen formáját nem engedélyezi. Ez magában foglalja a pénz, képek vagy egyéb értékek kérését vagy fenyegetéssel való követelését egy személytől azért, hogy ne tegyék közzé az NCII-képeket. 

Szexuális ajánlattétel

Nem engedélyezzük, hogy az emberek a termékeinket és szolgáltatásainkat szex, szexuális szolgáltatások vagy szexuális tartalmak pénzért vagy más értékért való kérésére vagy felajánlására használják.

Öngyilkosság és önmegsebzés

Azon dolgozunk, hogy eltávolítsunk minden olyan öngyilkosságról és önkárosításról szóló tartalmat, amely veszélyes lehet. Azzal is tisztában vagyunk, hogy az emberek arra használhatják szolgáltatásainkat, hogy a mentális egészségről beszéljenek, megosszák történeteiket, vagy az öngyilkosság vagy önmegsebzés más érintettjeinek csoportjaihoz csatlakozzanak.

Ide tartoznak (többek között) a következők:

 • Általános módszerek támogatása, amelyekkel az emberek véget vethetnek az életüknek, például fegyverrel, akasztással vagy kábítószer-túladagolással.
 • Egy személy öngyilkosságra bátorítása.
 • Tényleges öngyilkosságot vagy öngyilkossági kísérletet ábrázoló képek megjelenítése.
 • Öngyilkosság miatt elhunytak magasztalása, amiért véget vetettek az életüknek.

Az önkárosító tartalmak bemutatják, magasztalják vagy ösztönzik a fizikai önkárosítást, többek között a bőr megvágásával, égetésével vagy vésésével. Ide tartoznak az olyan tartalmak is, amelyek ösztönzik az étkezési zavarokat vagy a módszeres túlzott vagy elégtelen táplálkozást, vagy útmutatást nyújtanak ahhoz.

Terrorizmus és erőszakos szélsőségesség

Nem engedélyezettek az olyan tartalmak, amelyek terroristákat vagy erőszakos szélsőségeseket magasztalnak vagy támogatnak, segítik őket a toborzásban, illetve támogatja vagy lehetővé teszi a tevékenységüket. A terroristákat vagy terrorista csoportokat az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának összevont listája alapján azonosítjuk. Az erőszakos szélsőségesek közé tartoznak azok a személyek, akik magukévá tesznek egy erőszakos, vagy egy másik csoport iránt erőszakos gyűlöletet tápláló ideológiát.

Minden olyan felhasználó Microsoft Learn-fiókját töröljük, aki terrorizmussal kapcsolatos és erőszakosan szélsőséges tartalmat tesz közzé.

Emberkereskedelem

Semmilyen emberkereskedelmet elkövető tartalom nem engedélyezett. Akkor beszélünk emberkereskedelemről, ha valaki másokat személyes haszonszerzésre zsákmányol ki, megfosztva őket emberi jogaiktól.

Az emberkereskedelem általában három részből áll:

 • Az emberek utaztatásának, áttelepítésének, megvásárlásának vagy elrablásának ismétlődő elkövetése.
 • Erőszak – vagy azzal való fenyegetés –, hazugság, átverés vagy kényszerítés alkalmazása e tevékenységek végrehajtásához.
 • A tevékenységeket pénzért, státuszért vagy valamilyen másfajta nyereségért végzik.

Az emberkereskedelem magában foglalja személyek munkavállalásra, házasságkötésre, szexuális tevékenység folytatására, orvosi kezelésre vagy műtétekre való kényszerítését a beleegyezésük nélkül, és nem korlátozódik semmilyen életkorra vagy háttérre.

Erőszakos fenyegetések, felbujtás és az erőszak dicsőítése

Nem engedélyezettek az olyan tartalmak, amelyek erőszakos fenyegetéssel vagy felbujtással ösztönzik a másokkal szembeni erőszakot.

Azok a kifejezések számítanak erőszakkal való fenyegetésnek, amelyek konkrét szándékot fejeznek ki arra, hogy súlyos fizikai sérülést okozzanak valakinek.

A felbujtás olyan tartalmat jelent, amely bátorítja, ösztönzi egy személy vagy csoport súlyos fizikai bántalmazását, vagy valószínűleg ahhoz vezet.

Nem engedélyezett továbbá az erőszak dicsőítése olyan tartalmakkal, amelyek olyan valós erőszakos cselekedeteket magasztalnak vagy támogatnak, melyek súlyos fizikai sérüléseket okoznak személyeknek vagy csoportoknak, ideértve a múltbéli erőszakot is.

Felnőtt és szexuális tartalom

Nem engedélyezett a Szolgáltatások használata nem helyénvaló tartalmak vagy anyagok előállítására (ideértve például a meztelenséget, az állatokkal való fajtalankodást, a pornográfiát, a durva beszédet, az erőszak képi ábrázolását, az önkárosítást és a bűncselekményeket is).

Trágárság és durva kifejezések

Nem engedélyezett a káromkodás vagy bármely más durva kifejezések használata.

Spam-üzenetek

Nem engedélyezettek a spam-üzenetek, valamint az adathalászatot, illetve a kártevők létrehozását vagy terjesztését végző bejegyzések.

Spam-üzenetnek minősülnek a szükségtelen vagy kéretlen tömeges e-mailek, bejegyzések, kapcsolatfelvételi kérések, SMS-ek (szöveges üzenetek), csevegőüzenetek, illetve ezekhez hasonló elektronikus üzenetek.

Az adathalászat olyan e-mailek vagy egyéb elektronikus üzenetek küldését jelenti, amelyekkel csalárd vagy jogellenes módon arra késztetik a címzetteket, hogy személyes vagy bizalmas információkat fedjenek fel, fiókokhoz vagy nyilvántartásokhoz való hozzáférés szerzése, dokumentumok vagy más bizalmas információk kiszivárogtatása, kifizetés és/vagy anyagi haszonhoz jutás céljából.

A kártevőkhöz tartozik minden olyan tevékenység, amelyet arra terveztek, hogy technikai károkat okozzon, például a rosszindulatú végrehajtható fájlok küldése, a szolgáltatásmegtagadási támadások szervezése vagy az irányítókiszolgálók kezelése.

Rágalmazás, megszemélyesítés, hamis információk

Nem engedélyezett semmilyen csalárd, hamis vagy megtévesztő tevékenység (például pénz kérése hamis indokkal, más személy megszemélyesítése, rágalmazás, a Szolgáltatások manipulálása a lejátszások számának növelése, a besorolások, az értékelések vagy a megjegyzések befolyásolása érdekében).

A Szolgáltatások használata

A Szolgáltatások tartalmazhatnak e-mail-szolgáltatásokat, hirdetőtábla-szolgáltatásokat, csevegési területeket, hírcsoportokat, fórumokat, közösségeket, személyes weboldalakat, naptárakat, fényképalbumokat, iratszekrényeket és/vagy egyéb olyan üzenetküldési vagy kommunikációs lehetőségeket, amelyek másokkal való kommunikációt tesznek lehetővé. Ön vállalja, hogy a Szolgáltatásokat kizárólag olyan üzenetek és anyagok feladására, elküldésére és fogadására használja, amelyek helyénvalóak és adott esetben az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódnak. Nem korlátozó jelleggel vállalja például, hogy a Szolgáltatások használatakor Ön nem teszi a következőket:

 • Nem használja a Szolgáltatásokat felmérésekkel, versenyekkel, piramisjátékokkal, lánclevelekkel, levélszeméttel és semmiféle sokszorosított vagy kéretlen üzenettel (sem kereskedelmivel, sem másfélével) kapcsolatban.
 • Nem tölt fel, és más úton sem tesz elérhetővé olyan képeket, fényképeket szoftvereket vagy bármiféle más, olyan anyagokat tartalmazó fájlokat, amelyek a szellemi tulajdont védő törvények, például a szerzői jogi vagy a védjegyekre vonatkozó (vagy az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz kapcsolódó) jogszabályok védelmét élvezik, kivéve, ha birtokában van a vonatkozó jogoknak, vagy rendelkezik fölöttük, illetve ha minden szükséges hozzájárulást megszerzett a fentiek végrehajtásához.
 • Nem használ fel a Szolgáltatásokon keresztül elérhető semmiféle anyagot vagy információt, ideértve a képeket és a fényképeket is, semmiféle olyan módon, amely sérti bármely fél szerzői jogát, védjegyét, szabadalmát, kereskedelmi titkát vagy egyéb védett jogát.
 • Nem tölt fel vírust, trójai falovat, férget, időzített bombát vagy cancelbotot tartalmazó fájlokat, sérült fájlokat, sem pedig olyan más hasonló szoftvert vagy programot, amely megzavarhatja egy másik számítógép működését, vagy amely kárt okozhat mások tulajdonában.
 • Nem hirdet és nem kínál fel eladásra vagy megvételre üzleti célú árukat vagy szolgáltatásokat, kivéve, ha a Szolgáltatás kifejezetten engedélyezi az effajta üzeneteket.
 • Nem tölt le a Szolgáltatás egy másik felhasználója által elküldött olyan fájlt, amelyről tudja, illetve amelyről nagy valószínűséggel tudható, hogy nem lehet ilyen módon jogszerűen többszörözni, megjeleníteni, végrehajtani és/vagy terjeszteni.
 • Nem hamisítja meg és nem törli a feltöltött fájlokban foglalt szoftver vagy egyéb anyag szerzői jogra vonatkozó információját, például szerzőinek listáját, a bennük foglalt jogi vagy egyéb jogvédelemre vonatkozó nyilatkozatokat, illetve a szoftver vagy más anyag eredetére vagy forrására utaló jogvédelemre vonatkozó jelzéseket vagy címkéket.
 • Nem korlátoz vagy gátol más felhasználókat a Szolgáltatások használatában.
 • Nem sérti meg az adott Szolgáltatásra vonatkozó magatartási szabályokat és útmutatásokat.
 • Nem gyűjt és más módon sem szed össze másokra vonatkozó információkat, beleértve az e-mail-címüket is.
 • Nem sért meg semmilyen alkalmazandó jogszabályt vagy előírást.
 • Nem adja ki magát másvalakinek mások félrevezetése céljából.
 • Nem használja fel, nem tölti le és másféleképpen sem másolja, illetve (ellenszolgáltatásért cserébe vagy ellenszolgáltatás nélkül) nem bocsátja más természetes vagy jogi személy rendelkezésére a Szolgáltatások felhasználóinak semmiféle címjegyzékét, illetve semmiféle egyéb felhasználói vagy használati információt, vagy azok valamely részét.

A Microsoft nem köteles felügyelni a Szolgáltatásokat. A Microsoft azonban fenntartja annak jogát, hogy átnézze a Szolgáltatásokhoz beküldött anyagokat, és saját hatáskörében eltávolítson bármilyen anyagot. A Microsoft fenntartja annak jogát, hogy bármikor, értesítés nélkül, bármilyen okból megszüntesse az Ön hozzáférését bármelyik vagy az összes Szolgáltatáshoz.

A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, amikor a Microsoft ezt bármely alkalmazandó jogszabály vagy előírás betartása, jogi eljárásbeli kötelezettség vagy kormányzati kérés teljesítése érdekében szükségesnek véli, nyilvánosságra hozzon bármilyen információt, illetve hogy saját belátása szerint szerkesszen vagy részben vagy egészben eltávolítson bármilyen információt vagy anyagot, illetve hogy megtagadja annak megjelenítését.

Mindig körültekintően járjon el, amikor bármiféle olyan információt tesz közzé valamely Szolgáltatáson, amelynek alapján Önnek vagy gyermekeinek személyazonossága megállapítható. A Microsoft nem szabályoz és nem minősít jóváhagyólag semmilyen Szolgáltatásban található tartalmat, üzenetet vagy információt, és így a Microsoft különösen kizár bármiféle felelősséget a Szolgáltatásokat és az Ön bármely Szolgáltatásban való részvételéből származó bármilyen tevékenységet illetően. A vezetők és az üzemeltetők nem a Microsoft hivatalos szóvivői, az ő nézeteik nem feltétlenül tükrözik a Microsoft véleményét.

A Szolgáltatásokra feltöltött anyagokra közzétett korlátozások vonatkozhatnak a használatot, a többszörözést és/vagy a terjesztést illetően; ha Ön letölti az anyagokat, akkor Ön a felelős az ilyen korlátozások betartásáért.

Előfordulhat, hogy a videók és az e-könyvek csak angol nyelven állnak rendelkezésre. Ha a hivatkozásokra kattint, akkor a rendszer olyan egyesült államokbeli webhelyre irányíthatja át, amelynek tartalma kizárólag angol nyelvű.

A Microsoft rendelkezésére bocsátott vagy a Szolgáltatásokon közzétett anyagok

A Microsoft nem követeli magának az Ön által a Microsoft rendelkezésére bocsátott anyagok (köztük a vélemények és tanácsok), vagy bármelyik Szolgáltatáson vagy társított szolgáltatásain a nagyközönség, illetve a nyilvános vagy magánjellegű közösségek tagjai számára közzétett, feltöltött, beírt vagy benyújtott anyagok tulajdonjogát (a továbbiakban egyenként „Közlemény”, együttesen „Közlemények”). Azáltal azonban, hogy Ön közzéteszi, feltölti, beírja, átadja vagy elküldi (a továbbiakban „Közzététel”) a Közleményét, felruházza a Microsoftot, annak társvállalatait és szükséges allicencbe vevőit azzal a joggal, hogy az Ön Közleményeit az internetes üzletágaik működésével kapcsolatban felhasználják (nem korlátozó jelleggel ideértve a Microsoft minden Szolgáltatását is), beleértve többek között a következőkre vonatkozó licencjogokat: a Közlemény másolása, terjesztése, átvitele, nyilvános megjelenítése, nyilvános előadása, többszörözése, szerkesztése, lefordítása és újraformázása; az Ön nevének a Közleménnyel összefüggésben való közzététele; az ilyen jogoknak a Szolgáltatásokat nyújtó bármely szállítónak való allicencbe adása.

A jelen dokumentumban foglaltak szerint a Microsoft rendelkezésére bocsátott Közleményekért semmiféle ellenszolgáltatás nem jár. A Microsoft nem köteles az Ön által rendelkezésre bocsátott bármely Közleményt közzétenni vagy felhasználni, illetve a Microsoft saját hatáskörében bármikor eltávolíthat bármely Közleményt.

Azáltal, hogy Ön Közzétesz egy Közleményt, egyúttal szavatolja és kijelenti, hogy birtokában van a Közleményhez kapcsolódó összes jognak, vagy rendelkezik fölöttük a jelen Használati Feltételekben foglaltak szerint, amelybe beletartozik többek között a Közlemények átadására, közzétételére, feltöltésére, beírására és benyújtására vonatkozó jog is.

A fent meghatározott szavatosság és kijelentések kivételével olyan Közlemény Közzétételével, amely képeket, fényképeket, ábrákat vagy egyéb, teljesen vagy részben grafikus elemeket (a továbbiakban „Képek”) tartalmaz, Ön szavatolja és kijelenti, hogy (a) Ön az ilyen Képek szerzői jogának tulajdonosa, illetve az ilyen Képek szerzői jogának tulajdonosa engedélyezte Önnek az ilyen Képek vagy az ilyen Képekben foglalt bármilyen tartalom és/vagy kép használatát az Ön általi használat módjának és céljának megfelelően, illetve a jelen Használati Feltételek és a Szolgáltatások által engedélyezett más módon, (b) rendelkezik a jelen Használati Feltételekben leírt licencek és allicencek kiadásához szükséges jogokkal, és (c) az ilyen Képeken ábrázolt minden személy (ha vannak ilyen személyek) hozzájárulását adta a Képek felhasználásához a jelen Használati Feltételekben meghatározott módon, beleértve többek között az ilyen Képek terjesztését, nyilvános megjelenítését és többszörözését. A Képek közzétételével Ön engedélyt ad (a) a privát közössége összes tagja számára (a privát közösség tagjai számára elérhető összes Képre vonatkozóan) és/vagy (b) a nyilvánosság számára (a Szolgáltatásokban bárhol, a privát közösségektől eltérő helyen elérhető összes Képre vonatkozóan) arra, hogy az Ön Képeit a jelen Használati feltételekben engedélyezett módon való használatával összefüggésben (beleértve például az ilyen Képeket tartalmazó nyomatok és ajándéktárgyak készítését) felhasználja, valamint korlátozás nélkül ideértve nem kizárólagos, az egész világra érvényes és jogdíjmentes licencet ad nekik a következőkre: a Képek másolására, terjesztésére, átvitelére, nyilvános megjelenítésére, nyilvános előadására, többszörözésére, szerkesztésére, lefordítására és újraformázására az Ön nevének a Képeken való feltüntetése nélkül, valamint bármely ilyen jognak a Szolgáltatásokat nyújtó bármely szállító számára való licencbe adására. A Képekre a fentiek szerint engedélyezett licencek megszűnnek, amikor teljesen eltávolítja a Képeket a Szolgáltatásokból, azzal, hogy az ilyen megszűnés nem érinti a Képekkel kapcsolatban a Képek teljes eltávolításának időpontja előtt kiadott licenceket. A jelen dokumentumban foglaltak szerint a Microsoft rendelkezésére bocsátott Képekért semmiféle ellenszolgáltatás sem jár.

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló eljárás és értesítések

Az Amerikai Egyesült Államok Törvénykönyve 17. cikkének 512(c)(2) szakasza értelmében az állítólagos szerzőijog-sértéssel kapcsolatos bejelentéseket a Szolgáltató Kijelölt Megbízottjához kell intézni. AZ ISMERTETETT ELJÁRÁSI RENDNEK NEM MEGFELELŐ KÉRDÉSEKRE NEM FOGUNK VÁLASZOLNI. Lásd a Notice and Procedure for Making Claims of Copyright Infringement (A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló eljárás és értesítések) című (angol nyelvű) ismertetőt.

Harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások

ELŐFORDULHAT, HOGY AZ EBBEN A SZOLGÁLTATÁSBAN TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSÉVEL ELHAGYJA A MICROSOFT WEBHELYÉT. A HIVATKOZOTT WEBHELYEK NEM ÁLLNAK A MICROSOFT FELÜGYELETE ALATT, ÉS A MICROSOFT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HIVATKOZOTT WEBHELYEK TARTALMÁÉRT, A HIVATKOZOTT WEBHELYEKEN TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOKÉRT, VALAMINT AZ ILYEN WEBHELYEK MÓDOSÍTÁSAIÉRT VAGY FRISSÍTÉSEIÉRT. A MICROSOFT NEM FELELŐS SEMMIMIFÉLE HIVATKOZOTT WEBHELYRŐL ÉRKEZŐ WEBSZÓRÁSÉRT ÉS SEMMILYEN MÁS ADATÁTVITELÉRT. A MICROSOFT CSAK AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN BIZTOSÍTJA EZEKET A HIVATKOZÁSOKAT, ÉS EGYETLEN HIVATKOZÁS SZEREPELTETÉSE SEM JELENTI AZT, HOGY A MICROSOFT JÓVÁHAGYÓLAG MINŐSÍTENÉ AZ ADOTT WEBHELYET.

Kéretlen ötletekre vonatkozó irányelv, jogfenntartás és visszajelzés

SEM A MICROSOFT, SEM ANNAK ALKALMAZOTTJAI NEM FOGADNAK EL ÉS NEM VESZNEK FIGYELEMBE KÉRETLENÜL RENDELKEZÉSÜKRE BOCSÁTOTT ÖTLETEKET, ÍGY HIRDETÉSI KAMPÁNYOKRA, ÚJ PROMÓCIÓKRA, ÚJ TERMÉKEKRE VAGY TECHNOLÓGIÁKRA, ELJÁRÁSOKRA, ANYAGOKRA, MARKETINGTERVEKRE VAGY ÚJ TERMÉKNEVEKRE VONATKOZÓ ÖTLETEKET SEM. NE KÜLDJÖN BE SEMMIFÉLE EREDETI KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁST, MINTÁT, DEMONSTRÁCIÓT VAGY EGYÉB MUNKÁT! A JELEN SZABÁLY KIZÁRÓLAGOS CÉLJA AZ ABBÓL SZÁRMAZÓ ESETLEGES FÉLREÉRTÉSEK ÉS JOGVITÁK ELKERÜLÉSE, HOGY A MICROSOFT TECHNOLÓGIÁI VAGY MARKETINGSTRATÉGIÁI A MICROSOFT SZÁMÁRA BENYÚJTOTT ÖTLETEKHEZ HASONLÓNAK TŰNHETNEK FEL. TEHÁT ARRA KÉRJÜK, HOGY NE KÜLDJÖN KÉRETLENÜL ÖTLETEKET A MICROSOFT VAGY A MICROSOFT BÁRMELYIK ALKALMAZOTTJA SZÁMÁRA. HA AZ ÖTLETEK ÉS ANYAGOK BEKÜLDÉSÉNEK MELLŐZŐSÉRE IRÁNYULÓ KÉRÉSÜNK ELLENÉRE ÖTLETEKET ÉS ANYAGOKAT KÜLD BE, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY A MICROSOFT NEM AD SEMMIFÉLE BIZTOSÍTÉKOT ÖTLETEINEK ÉS ANYAGAINAK BIZALMAS VAGY AZ ÖN TULAJDONJOGÁT ELISMERŐ KEZELÉSÉRE.

Kivéve, ha a jelen TOU kifejezetten ettől eltérően rendelkezik, a Microsoft nem ad Önnek licencet, sem semmiféle egyéb jogot a Microsoft vagy bármely vele kapcsolatban álló jogi személy tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló semmiféle szabadalom, know-how, szerzői jog, kereskedelmi titok, védjegy és egyéb szellemi tulajdon vonatkozásában, nem kizáró jelleggel ideértve a nevet, a kereskedelmi megjelenést, az emblémát és az ezekkel egyenértékű dolgokat is. Azzal, hogy Ön a Microsoftnak bármilyen ötletet, indítványt, javaslatot vagy visszajelzést ad, nem kizáró jelleggel ideértve a Szolgáltatásokra, az új termékekre, technológiákra, akciókra, terméknevekre, termékre vonatkozó visszajelzésre és termék-továbbfejlesztésekre vonatkozó ötleteket is, (a továbbiakban „Visszajelzés”), Ön a Microsoftnak Önnel szembeni díj- vagy jogdíjfizetési és egyéb kötelezettség nélkül jogot ad arra, hogy a Microsoft az Ön Visszajelzését bármilyen módon és bármilyen célra felhasználja, megossza, kereskedelmileg hasznosítsa, illetve abból származtatott munkát hozzon vagy hozasson létre. Ön nem küld olyan Visszajelzést, amelyre vonatkozó bármely licencfeltétel értelmében a Microsoft köteles lenne bármilyen harmadik félnek licencbe adni saját szoftverét, technológiáit vagy dokumentációját azért, mert abba a Microsoft belefoglalja az Ön Visszajelzését.