Hatékonyabb incidensmegoldás az Azure-on a riasztások használatával

Kezdő
Solution Architect
Security Engineer
Administrator
Azure
Azure Monitor

Az Azure Monitor riasztási képességeinek használatával reagálhat az infrastruktúrában jelentkező incidensekre és tevékenységekre.

Tanulási célkitűzések

Ebben a modulban a következőket sajátíthatja el:

  • Riasztásokat konfigurál az Azure-erőforrások eseményeiről metrikák, naplóesemények és tevékenységnapló-események alapján.
  • Megtudhatja, hogyan használhatja a műveletcsoportokat egy riasztásra válaszul, és hogyan használhat riasztásfeldolgozási szabályokat a műveleti csoportok felülbírálásához, ha szükséges.

Előfeltételek

  • Az Azure Monitor alapszintű ismerete