Azonosítók

A következőre vonatkozik:yes Databricks SQL check marked yes Databricks Runtime 10.2 és újabb

Az azonosító egy olyan sztring, amely egy objektum, például tábla, nézet, séma vagy oszlop azonosítására szolgál. Az Azure Databricks rendszeres azonosítókkal és tagolt azonosítókkal rendelkezik, amelyek a háttérrendszerek közé vannak zárva. Minden azonosító megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

Syntax

Normál azonosítók

{ letter | digit | '_' } [ ... ]

Megjegyzés

A Databricks Runtime-ban , ha spark.sql.ansi.enabled a értéke true, nem használhat ANSI SQL fenntartott kulcsszót azonosítóként. Részletekért lásd: ANSI-megfelelőség.

Tagolt azonosítók

`c [ ... ]`

Paraméterek

  • betű: Bármely A-Z vagy a-z betű.
  • számjegy: Bármely szám 0 és 9 között.
  • c: A karakterkészlet bármely karaktere. A speciális karakterek (például `.`) kimeneküléséhez használható`.

Példák

-- This CREATE TABLE fails because of the illegal identifier name a.b
CREATE TABLE test (a.b int);
no viable alternative at input 'CREATE TABLE test (a.'(line 1, pos 20)

-- This CREATE TABLE works
CREATE TABLE test (`a.b` int);

-- This CREATE TABLE fails because the special character ` is not escaped
CREATE TABLE test1 (`a`b` int);
no viable alternative at input 'CREATE TABLE test (`a`b`'(line 1, pos 23)

-- This CREATE TABLE works
CREATE TABLE test (`a``b` int);