Az Egyesült Államok lakossága megye szerint

Az amerikai lakosság megyénkénti eloszlása nem és faji hovatartozás alapján a 2000-es és a 2010-es tízévenkénti népszámlálás adatai szerint.

Ez az adatkészlet Egyesült Államok Census Bureau Decennial Census Dataset API-jaiból származik. Az adatkészlet használatával kapcsolatos feltételekért tekintse meg a használati feltételeket és a szabályzatokat és közleményeket.

Megjegyzés

A Microsoft "adott" alapon biztosítja az Azure Open Datasets szolgáltatást. A Microsoft nem vállal kifejezett vagy vélelmezett garanciát vagy feltételeket az adathalmazok Ön általi használatára vonatkozóan. A helyi jog által megengedett mértékben a Microsoft kizár minden felelősséget az adathalmazok használatából eredő bármilyen kárért vagy veszteségért, beleértve a közvetlen, következményi, különleges, közvetett, járulékos vagy büntető jellegű károkat is.

Az adatkészletet a Microsoft forrásadataihoz tartozó eredeti feltételek szerint szolgáltatjuk. A készlet tartalmazhat Microsofttól származó adatokat.

Kötet és megőrzés

Az adatkészlet Parketta formátumban van tárolva, és 2000-es, valamint 2010-es adatokat tartalmaz.

Tárolási hely

Az adatkészlet tárolási helye a Kelet-USA Azure-régió. Az affinitás érdekében a Kelet-USA régión belüli számítási erőforrások lefoglalását javasoljuk.

Oszlopok

Name Adattípus Egyedi Értékek (minta) Description
countyName sztring 1,960 Washington megye Jefferson megye Megye neve.
decennialTime sztring 2 2010 2000 A decenniális összeírás időpontja például 2010, 2000.
maxAge int 23 9 66 A kortartomány maximuma. Ha null, akkor minden életkorban érvényes, vagy a kortartománynak nincs felső határa, például 85 éves > .
minAge int 23 35 67 A kortartomány minimuma. Ha az érték null, akkor minden életkorra vonatkozik.
Lakosság int 47,229 1 2 A szegmens lakossága.
Verseny sztring 8 CSAK ÁZSIAI KÉT VAGY TÖBB FAJ Faji hovatartozás kategória a népszámlálási adatok között. Ha az érték null, akkor minden fajra vonatkozik.
szex sztring 3 Férfi nő Férfi vagy nő. Ha az érték null, akkor mindkét nemre vonatkozik.
stateName sztring 52 Texas Georgia Az amerikai állam neve.
év int 2 2010 2000 A tízévenkénti idő éve (egész szám).

Előnézet

decennialTime stateName countyName Lakosság Verseny szex minAge maxAge év
2010 Texas Crockett megye 123 CSAK FEHÉR Férfi 5 9 2010
2010 Texas Crockett megye 1 CSAK ÁZSIAI 67 69 2010
2010 Texas Crockett megye 111 FEHÉR EGYEDÜL 55 59 2010
2010 Texas Crockett megye 64 KÉT VAGY TÖBB VERSENY null 2010
2010 Texas Crockett megye 18 null Férfi 85 2010
2010 Texas Crockett megye 16 AMERIKAI INDIÁN ÉS ALASZKA BENNSZÜLÖTT EGYEDÜL 2010
2010 Texas Crockett megye 7 FEHÉR EGYEDÜL Férfi 21 21 2010
2010 Texas Crockett megye 45 null 85 2010
2010 Texas Crockett megye 0 HAWAII ÉS MÁS CSENDES-ÓCEÁNI SZIGETLAKÓ EGYEDÜL 67 69 2010

Az adatok elérése

Azure Notebooks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationCounty

population = UsPopulationCounty()
population_df = population.to_pandas_dataframe()
population_df.info()

Azure Databricks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationCounty

population = UsPopulationCounty()
population_df = population.to_spark_dataframe()
display(population_df.limit(5))

Azure Synapse

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationCounty

population = UsPopulationCounty()
population_df = population.to_spark_dataframe()
# Display top 5 rows
display(population_df.limit(5))

Következő lépések

Tekintse meg a többi adathalmazt az Open Datasets katalógusban.