T-SQL-hurkok használata a Synapse SQL-sel az Azure Synapse Analyticsben

Ez a cikk alapvető tippeket nyújt a T-SQL-hurkok használatához, a kurzorok cseréjéhez és a kapcsolódó megoldások Synapse SQL-lel való fejlesztéséhez.

A WHILE hurkok rendeltetése

A Synapse SQL támogatja a WHILE hurkot az utasításblokkok ismételt végrehajtásához. Ez a WHILE hurok addig folytatódik, amíg a megadott feltételek teljesülnek, vagy amíg a kód a BREAK kulcsszóval nem szünteti meg a hurkot.

A Synapse SQL hurkoi hasznosak az SQL-kódban definiált kurzorok lecseréléséhez. Szerencsére az SQL-kódban írt kurzorok szinte mindegyike gyors előremutató, írásvédett. A WHILE hurkok tehát kiváló alternatívát jelentenek a kurzorok cseréjére.

Kurzorok cseréje a Synapse SQL-ben

A beugrás előtt a következő kérdést kell figyelembe venni: "Lehet ezt a kurzort újraírni a set-based műveletek használatához?" Sok esetben a válasz igen, és gyakran a legjobb megközelítés. A készletalapú műveletek gyakran gyorsabban hajtanak végre, mint az iteratív, sorról sorra megközelítés.

A gyors előre csak olvasható kurzorok könnyen lecserélhetőek egy hurkolt szerkezetre. Az alábbi kód egy egyszerű példa. Ez a példakód frissíti az adatbázis összes táblájának statisztikáját. A ciklus tábláinak iterálásával az egyes parancsok egymás után futnak.

Először hozzon létre egy ideiglenes táblát, amely egyedi sorszámot tartalmaz az egyes utasítások azonosításához:

CREATE TABLE #tbl
WITH
( DISTRIBUTION = ROUND_ROBIN
)
AS
SELECT ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY (SELECT NULL)) AS Sequence
,    [name]
,    'UPDATE STATISTICS '+QUOTENAME([name]) AS sql_code
FROM  sys.tables
;

Másodszor inicializálja a ciklus végrehajtásához szükséges változókat:

DECLARE @nbr_statements INT = (SELECT COUNT(*) FROM #tbl)
,    @i INT = 1
;

Most váltsa át azokat az utasításokat, amelyek egyenként hajtják végre azokat:

WHILE  @i <= @nbr_statements
BEGIN
  DECLARE @sql_code NVARCHAR(4000) = (SELECT sql_code FROM #tbl WHERE Sequence = @i);
  EXEC  sp_executesql @sql_code;
  SET   @i +=1;
END

Végül elveti az első lépésben létrehozott ideiglenes táblát

DROP TABLE #tbl;

Következő lépések

További fejlesztési tippekért tekintse meg a fejlesztés áttekintését.