Virtuális gépek létrehozása és üzembe helyezése rendelkezésreállási csoportban az Azure PowerShell használatával

A következőkre vonatkozik: ✔️ Windows virtuális gépek

Ebből az oktatóanyagból megtudhatja, hogyan növelheti a Virtual Machines (VM) rendelkezésre állását és megbízhatóságát a rendelkezésre állási csoportok használatával. A rendelkezésre állási csoportok biztosítják, hogy az Azure-ban üzembe helyezhető virtuális gépek több elkülönített hardvercsomópont között legyenek elosztva egy fürtben.

Eben az oktatóanyagban az alábbiakkal fog megismerkedni:

 • Rendelkezésre állási csoport létrehozása
 • Virtuális gép létrehozása rendelkezésre állási csoportban
 • Elérhető virtuálisgép-méretek ellenőrzése
 • Az Azure Advisor ellenőrzése

Az Azure Cloud Shell elindítása

Az Azure Cloud Shell egy olyan ingyenes interaktív kezelőfelület, amelyet a jelen cikkben található lépések futtatására használhat. A fiókjával való használat érdekében a gyakran használt Azure-eszközök már előre telepítve és konfigurálva vannak rajta.

A Cloud Shell megnyitásához válassza a Kipróbálás lehetőséget egy kódblokk jobb felső sarkában. A Cloud Shellt egy külön böngészőlapon is elindíthatja a https://shell.azure.com/powershell cím megnyitásával. A Copy (másolás) gombra kattintva másolja és illessze be a kódot a Cloud Shellbe, majd nyomja le az Enter billentyűt a futtatáshoz.

Rendelkezésre állási csoport létrehozása

Az egy adott helyen lévő hardver több frissítési és a tartalék tartományra van osztva. A frissítési tartomány virtuális gépek és mögöttes fizikai hardverelemek csoportja, amelyek egyszerre indíthatók újra. Az egyazon tartalék tartományba tartozó virtuális gépek közös tárolóval, valamint közös áramforrással és hálózati kapcsolóval rendelkeznek.

Rendelkezésre állási csoportot a New-AzAvailabilitySet használatával hozhat létre. Ebben a példában a frissítési és tartalék tartományok száma 2 , a rendelkezésre állási csoport neve pedig myAvailabilitySet.

Hozzon létre egy erőforráscsoportot.

New-AzResourceGroup `
  -Name myResourceGroupAvailability `
  -Location EastUS

Hozzon létre egy felügyelt rendelkezésre állási csoportot a New-AzAvailabilitySet használatával a -sku aligned paraméterrel.

New-AzAvailabilitySet `
  -Location "EastUS" `
  -Name "myAvailabilitySet" `
  -ResourceGroupName "myResourceGroupAvailability" `
  -Sku aligned `
  -PlatformFaultDomainCount 2 `
  -PlatformUpdateDomainCount 2

Virtuális gépek létrehozása rendelkezésre állási csoportban

A virtuális gépeket a rendelkezésre állási csoportban kell létrehozni, hogy biztosan megfelelően legyenek elosztva a hardveren. A létrehozásuk után nem adhat hozzá meglévő virtuális gépet egy rendelkezésre állási csoporthoz.

Amikor New-AzVM virtuális gépet hoz létre, a -AvailabilitySetName paraméterrel adja meg a rendelkezésre állási csoport nevét.

Először a Get-Credential paranccsal állítsa be a virtuális gép rendszergazdai felhasználónevét és jelszavát:

$cred = Get-Credential

Most hozzon létre két virtuális gépet a New-AzVM használatával a rendelkezésre állási csoportban.

for ($i=1; $i -le 2; $i++)
{
  New-AzVm `
    -ResourceGroupName "myResourceGroupAvailability" `
    -Name "myVM$i" `
    -Location "East US" `
    -VirtualNetworkName "myVnet" `
    -SubnetName "mySubnet" `
    -SecurityGroupName "myNetworkSecurityGroup" `
    -PublicIpAddressName "myPublicIpAddress$i" `
    -AvailabilitySetName "myAvailabilitySet" `
    -Credential $cred
}

A két virtuális gép létrehozása és konfigurálása néhány percet vesz igénybe. Ha befejeződött, két virtuális géppel rendelkezik majd elosztva a mögöttes hardveren.

Ha megtekinti a rendelkezésre állási csoportot a portálon a ResourceGroupsmyResourceGroupAvailabilitymyAvailabilitySet>> helyen, látnia kell, hogyan vannak elosztva a virtuális gépek a két tartalék és frissítési tartomány között.

Availability set in the portal

Megjegyzés

Bizonyos körülmények között egyazon AvailabilitySet 2 virtuális gépe osztozhat ugyanazon a FaultDomainen. Ezt a rendelkezésre állási csoportba lépve és a Tartalék tartomány oszlop ellenőrzésével ellenőrizheti. Ezt a következő eseménysorozat okozhatja a virtuális gépek üzembe helyezése során:

 1. Az első virtuális gép üzembe van helyezve
 2. Az első virtuális gép le van állítva/felszabadítva
 3. A második virtuális gép üzembe van helyezve. Ilyen körülmények között előfordulhat, hogy a 2. virtuális gép operációsrendszer-lemeze ugyanazon a tartalék tartományon jön létre, mint az 1. virtuális gép, így a második virtuális gép is ugyanarra a FaultDomainre kerül. A probléma elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ne állítsa le/szabadítsa fel a virtuális gépeket az üzemelő példányok között.

Elérhető virtuálisgép-méretek ellenőrzése

Amikor virtuális gépet hoz létre egy rendelkezésre állási csoportban, tudnia kell, hogy milyen virtuálisgép-méretek érhetők el a hardveren. A Get-AzVMSize paranccsal lekérheti a rendelkezésre állási csoportban üzembe helyezhető virtuális gépek összes elérhető méretét.

Get-AzVMSize `
  -ResourceGroupName "myResourceGroupAvailability" `
  -AvailabilitySetName "myAvailabilitySet"

Az Azure Advisor ellenőrzése

Az Azure Advisor használatával további információkat is kaphat a virtuális gépek rendelkezésre állásának javításáról. Az Azure Advisor elemzi a konfigurációs és használati telemetriát, majd olyan megoldásokat javasol, amelyek segíthetnek az Azure-erőforrások költséghatékonyságának, teljesítményének, rendelkezésre állásának és biztonságának javításában.

Jelentkezzen be az Azure Portalra, válassza a Minden szolgáltatás lehetőséget, és írja be az Advisor kifejezést. Az Advisor irányítópultján személyre szabott javaslatok láthatók a kiválasztott előfizetéshez. További információért lásd az Azure Advisor használatának első lépéseit.

További lépések

Ez az oktatóanyag bemutatta, hogyan végezheti el az alábbi műveleteket:

 • Rendelkezésre állási csoport létrehozása
 • Virtuális gép létrehozása rendelkezésre állási csoportban
 • Elérhető virtuálisgép-méretek ellenőrzése
 • Az Azure Advisor ellenőrzése

Folytassa a következő oktatóanyaggal, amely a virtuálisgép-méretezési csoportokat ismerteti.