Szerkesztés

Megosztás a következőn keresztül:


IMixedRealitySpatialAwarenessMeshObserver.RecalculateNormals Property

Definition

Indicates whether or not mesh normals should be recalculated by the observer.

public:
 property bool RecalculateNormals { bool get(); void set(bool value); };
public bool RecalculateNormals { get; set; }
member this.RecalculateNormals : bool with get, set
Public Property RecalculateNormals As Boolean

Property Value

Applies to