C#-fordító beállításai

Ez a szakasz a C#-fordító által értelmezett beállításokat ismerteti. A beállítások külön cikkekbe vannak csoportosítva az általuk vezérelt elemek alapján, például a nyelvi funkciók, a kódgenerálás és a kimenet alapján. A tartalomjegyzék használatával navigálhat közöttük.

Beállítások megadása

A .NET-projektekben kétféleképpen állíthat be fordítóbeállításokat:

 • A *.csproj fájlban

  A *.csproj fájl bármely fordítóbeállításához hozzáadhat MSBuild tulajdonságokat XML formátumban. A tulajdonság neve megegyezik a fordító beállításával. A tulajdonság értéke beállítja a fordító beállítás értékét. Az alábbi projektfájl-kódrészlet például beállítja a tulajdonságot LangVersion .

  <PropertyGroup>
   <LangVersion>preview</LangVersion>
  </PropertyGroup>
  

  További információ a projektfájlok beállításainak beállításáról: MSBuild properties for .NET SDK Projects.

 • A Visual Studio tulajdonságlapjainak használata

  Visual Studio tulajdonságlapokat biztosít a buildtulajdonságok szerkesztéséhez. További információ ezekről: Projekt- és megoldástulajdonságok kezelése – Windows vagy projekt- és megoldástulajdonságok kezelése – Mac.

.NET-keretrendszer projektek

Fontos

Ez a szakasz csak .NET-keretrendszer projektekre vonatkozik.

A fent leírt mechanizmusokon kívül két további módszerrel is beállíthat fordítóbeállításokat .NET-keretrendszer projektekhez:

 • Parancssori argumentumok .NET-keretrendszer projektekhez: .NET-keretrendszer projektek csc.exehasználnak projektek létrehozása helyettdotnet build. A .NET-keretrendszer projektekcsc.exe parancssori argumentumait is megadhatja.
 • Lefordított ASP.NET lapok: .NET-keretrendszer projektek a web.config fájl egy szakaszát használják a lapok összeállításához. Az új buildrendszer és ASP.NET Core projektek esetében a beállítások a projektfájlból származnak.

Egyes fordítói beállításokra vonatkozó szó csc.exe és .NET-keretrendszer projektekről az új MSBuild rendszerre módosult. Az új szintaxist ebben a szakaszban használjuk. Mindkét verzió megjelenik az egyes lapok tetején. Acsc.exeesetében az argumentumok a beállítás és a kettőspont alapján jelennek meg. A beállítás például a -doc következő lehet:

-doc:DocFile.xml

A C#-fordítót úgy hívhatja meg, hogy beírja a végrehajtható fájl nevét (csc.exe) egy parancssorba.

.NET-keretrendszer projektek esetén a parancssorból is futtathat csc.exe. Minden fordítóbeállítás két formában érhető el: -option és /option. .NET-keretrendszer webes projektekben megadhatja a kód mögötti kód fordításának lehetőségeit a web.config fájlban. További információ: <fordítóelem>.

Ha a Fejlesztői parancssort használja Visual Studio ablakhoz, az összes szükséges környezeti változó be lesz állítva. Az eszköz eléréséről további információt a Fejlesztői parancssor Visual Studio című témakörben talál.

A csc.exe végrehajtható fájl általában a Windows könyvtár alatti Microsoft.NET\Framework\<Version> mappában található. A hely az adott számítógép pontos konfigurációjától függően változhat. Ha a .NET-keretrendszer több verziója is telepítve van a számítógépre, a fájl több verzióját is megtalálja. Az ilyen telepítésekkel kapcsolatos további információkért lásd: Hogyan állapítható meg, hogy a .NET-keretrendszer mely verziói vannak telepítve.