Megosztás a következőn keresztül:


Tárgyieszközcsoportok (képernyő)

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kattintson a Tárgyi eszközök > Beállítás > Tárgyieszköz-csoportok.

Ezen a képernyőn beállíthatja az eszközök jellemzőit, például a típust, a számsorozatot és az alapértelmezett értékmodelleket meghatározó tárgyieszköz-csoportokat. Minden tárgyi eszközt hozzá kell rendelni egy tárgyieszköz-csoporthoz.

Használhatja ugyanazt a tárgyieszköz-csoport az azonos jellemzőkkel rendelkező eszközökhöz. Például az autók vagy a gépkategóriák lehetnek ugyanabban az eszközcsoportban. Minden egyes tárgyieszköz-csoport a feladási profilok létrehozása, és jelölje ki az eszközcsoportok tartományait, lekérdezésekben és a jelentésekben.

A képernyő használó feladatok

Tárgyieszköz-csoportok beállítása

3

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Aa573347.collapse_all(hu-hu,AX.60).gif3

3

Leírás

Általános

Információk megtekintése és meghatározása a kiválasztott tárgyieszköz-csoport.

Aa573347.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifGombok

Gomb

Leírás

Értékmodellek

Nyissa meg a Tárgyieszköz-csoport vagy értékmodell , amelyben beállítani vagy megtekinteni a tárgyieszköz-csoporthoz csatolt Értékmodellek képernyőn.

Értékmodelleket is lehet csatolni a tárgyieszköz-csoportokhoz az Értékmodellek a Értékmodellek űrlap.

Értékcsökkenés könyvek

Nyissa meg a Tárgyieszköz-csoport/értékcsökkenés könyv a képernyőn, amelyben megtekintheti a kiválasztott értékcsökkenés könyvhöz rendelt tárgyieszközcsoportokat.

Aa573347.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifMezők

Mező

Leírás

Tárgyieszköz-csoport

A tárgyieszköz-csoport azonosítója.

Név

A tárgyieszköz-csoport leíró neve.

Aktuális

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, értékcsökkenés és az egyéb tranzakciókat a tárgyieszköz-csoport részei a feladási réteg a pénzügyi időszak.

Ha többet szeretne tudni a feladási rétegekre lásd:Tárgyieszköz-tranzakciók feladása a feladási rétegekbe

Műveletek

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a tranzakciók a tárgyieszköz-csoport részét képezik a Műveletek feladási réteg, rendszeres pénzügyi jelentések belső célokra használt.

Adó

Ha ez a jelölőnégyzet be van jelölve, a tranzakciók a tárgyieszköz-csoport részét képezik a Adó feladási réteg, amely rendelhetők adóbevallási célokra szolgál.

Típus

Válasszon ki egy tárgyieszköz-típus. Ez az osztályozás használható rendezési vagy kiválasztásával a jelentésekben. Tárgyieszköz-típusok a következők:

  • Materiális

  • Immateriális

  • Pénzügyi

  • Ingatlan és épületek

  • Goodwill

  • Egyéb

A kijelölés nem engedélyezi bármely különleges szolgáltatásokat vagy a feladási szabályokat.

Fő típus

Jelölje ki a jelentési célokra csak egy legfelső szintű eszköz besorolása. Bővebb információ:Főtípusok (képernyő).

Tárgyi eszközök automatikus számozása

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha automatikusan számokat rendelhet a csoport új tárgyi eszközökhöz. Ez megkönnyíti az egyes tárgyi eszközök azonosítását.

Ha ez a jelölőnégyzet nincs bejelölve, a számok automatikusan elvégzi a számsorozat beállítása segítségével új tárgyi eszközökhöz a Számsorozatok területe a Tárgyi eszközök paraméterei űrlap, függetlenül a tárgyieszköz-csoport.

Ha nincs beállítva a tárgyi eszközök számsorozata a Tárgyi eszközök paraméterei képernyőn, manuálisan kell megszámoznia a tárgyi eszközöket.

Számsorozat kódja

Ha nem adja meg a Tárgyi eszközök automatikus számozása jelölőnégyzetet, kell hozni egy számsorozatot minden egyes tárgyieszköz-csoport, és csatolja a csoport.

A tárgyi eszköz tárgyieszköz-csoportokhoz számozás és a számozás lehetőség általános befektetett eszköz a Tárgyi eszközök paraméterei kiegészítik a képernyőn. Ez azt jelenti, hogy tetszés szerinti számú tárgyieszköz-csoportnak lehet külön számozást beállítani. Az olyan tárgyi eszközökre azonban, amelyek nem vonatkozik külön számozás a tárgyieszköz-csoportból adódóan, a Tárgyi eszközök paraméterei képernyőn megadott alapértelmezett számozás használható.

Vonalkódok automatikus számozása

Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a Vonalkódok hozzárendelése a csoportban lévő új tárgyi eszközökhöz.

Tárgyi eszköz vonalkódok a tárgyi eszköz kell elszámolni, és is nyomtatni a Tárgyi eszköz vonalkódjai jelentést. A vonalkódok tárgyi különösen hasznosak a tárgyi eszközök fizikai ellenőrzése amely fontos belső irányítási, tárgyi eszközök. Sok országban/területen ez az éves külső könyvvizsgálat kötelező részét alkotja.

Vonalkód számsorozata

Ha nem adja meg a Vonalkódok automatikus számozása jelölőnégyzetet, be kell állítania egy számsorozatot a vonalkódokhoz tárgyieszköz-csoport.

Tulajdonság típusa

Válassza ki a tulajdonság a tárgyi eszközök az ebbe a csoportba:

  • Tárgyi eszköz– Rendszeres eszközök, a szokásos módon dolgozzák fel.

  • Folyamatos tulajdonság– Tulajdonság, amely már létezik a készlet szempontból csak, telefonok, például rádiók, vagy a mobil eszközök, a kis-és nagybetűk küszöb alá esik. Általában egy élettartama adja meg 0 (nulla) tulajdonság az eszközök és a folyamatos tulajdonság eszközök egyeztetni a főkönyvi értékelési jelentést a kizárás folytatása.

  • Egyéb – immateriális eszköz, amelyet külön szeretne kimutatni a mérlegben.

Ez a mező csak jelentésekben és keresés során használatos.

Hely

Jelölje ki a tárgyi eszközök helyét a csoport. A lehetséges helyek a Tárgyi eszközök helyei képernyőn vannak beállítva.

GIS réteg azonosítója

Az alapértelmezett földrajzi információs rendszerbe (GIS) réteg a tárgyieszköz-csoport.

A GIS adatbázishoz egy külső alkalmazás, általában nyomon követésére és az infrastruktúra.

Helyettesítési költség tényezője

Adja meg a tárgyi eszköz helyettesítési költsége emelésének vagy csökkentésének százalékát. Ha az idén 3,5 százalékkal többe kerül az ebbe a csoportba tartozó eszközök lecserélése, adja meg a 3,5 értéket.

Az tényező, hogy használják, csak akkor áll rendelkezésre, ha a helyettesítési költséget egy befektetett eszköz segítségével frissíti a Helyettesítési költségek és biztosított értékek frissítése űrlap. Nulla vagy üres tényező következtében a frissítés ki kell hagyni a számítás. További tudnivalók: Helyettesítési költségek és biztosított értékek frissítése (képernyő).

Biztosított érték tényezője

Adja meg a tárgyi eszköz biztosított értéke emelésének vagy csökkentésének százalékát. Ha például az ebbe a csoportba tartozó eszközök biztosítása az idén 1,5 százalékkal kisebb összegre szól, a –1,5 értéket írja be.

Az tényező, hogy használják, csak akkor áll rendelkezésre, ha a biztosított érték a tárgyi eszköz segítségével frissíti a Helyettesítési költségek és biztosított értékek frissítése űrlap. Nulla vagy üres tényező következtében a frissítés ki kell hagyni a számítás. További tudnivalók: Helyettesítési költségek és biztosított értékek frissítése (képernyő).

Tőkésítési küszöbérték

Adja meg az, amelynél a tárgyieszköz-csoport alapuló új tárgyi van állítva értékcsökkenését alapértelmezés szerint, ha azokat megszerezték.

Például írja be 2500 tartani a Értékcsökkenés mező nincs bejelölve, az a Értékmodellek a csoportban lévő új tárgyi eszköz 2,400 beszerzési összeggel könyvelésekor űrlap. Az értékcsökkenési adatok a tárgyi eszköz értékmodelljén módosíthatók.

Figyelmen kívül hagyja a kis-és nagybetűk küszöbértékeket, ha új eszközök megszerzésére, ha a Tőkésítési küszöbérték figyelembevétele jelölőnégyzet nincs bejelölve a Tárgyi eszközök paraméterei űrlap. Alapértelmezett érték ebben a mezőben jelenik meg, ha egy kis-és nagybetűk küszöbérték összegét határozza meg a képernyőn, az eszköz beszerzési kell elszámolni.

Tipp

Arra is használhatja ezt az összeget, hogy figyelmeztetést kapjon, amikor a beszerzés összege alatta vagy fölötte van a küszöbértéknek. Ez olyankor hasznos, ha szeretné, hogy ellenőrizze, hogy az eszköz továbbra is kell értékcsökkenését tényleges beszerzési összeg beírásakor.

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.