Megosztás a következőn keresztül:


Tárgyieszköz-naplók feladása

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A program minden tárgyieszköz-tranzakciót a főkönyvbe ad fel. Ez jellemzően két számlára van hatással – a főkönyvi számlára és a főkönyvi ellenszámlára. A tárgyieszköz-tranzakciók helyes tranzakciótípusának megválasztása azért fontos, mert ez kapcsolja a tranzakciót a feladási profilhoz. A feladási profil határozza meg, hogy mely főkönyvi számlákra vonatkozik a főkönyvben a feladás.

 1. Kattintson a Tárgyi eszközök > Naplók > Tárgyi eszközök. Válasszon egy naplót, majd kattintson a Sorok elemre.

 2. Adja meg a tranzakció dátumát.

 3. Válassza ki a tranzakció típusát.

 4. A Könyvelési számla mezőben válassza ki a tárgyi eszköz számát.

  A feladási profil és a tárgyi eszköz tranzakciótípusa alapján a program minden tárgyi eszközt felad a Főkönyv egy számla és egy ellenszámla típusú számlájára.

  • A számla a Tárgyieszköz-feladási profilok képernyő beállításaival határozható meg.

  • A feladás előtt a tárgyieszköznaplóban csak az ellenszámla látható és módosítható. Az alapértelmezett ellenszámla az egyes tranzakciók és értékmodellek feladási profiljának beállításából származik. Az alapértelmezett értékek a feladás előtt szükség szerint módosíthatók.

 5. Válasszon egy értékmodellt.

  Csak olyan értékmodellek választhatók, amelyeket a napló feladási rétegére beállított. Ha például a napló feladási rétege a Adó, akkor csak az Adó feladási réteghez beállított értékmodellek állnak majd rendelkezésre.

 6. Kézi tranzakciók esetén töltse ki kézzel a tranzakció szövegét. További tájékoztatás: Napló leírások - a főkönyvi könyvelés (képernyő).

 7. Válassza ki a tranzakció okát az Általános lapon. A Tárgyieszköz-okkódok képernyőn beállított okkódokat használhatja.

  Megjegyzés

  A Tárgyi eszközök paraméterei képernyőn beállított okkód-követelmények határozzák meg, hogy az éppen beírt típusú tranzakcióhoz meg kell-e adni okkódot.

  A bizonylati sorok felosztása a Naplónevek képernyőn szereplő adatoknak megfelelően történik.

 8. Az Értékmodellek lapon lehet megtekinteni, létrehozni és módosítani a származtatott tárgyieszköz-tranzakciókat. Lásd: Származtatott értékmodellek illetve Feladás származtatott értékmodellekkel kapcsolatban.

 9. Ellenőrizze és adja fel a naplót.

  Megjegyzés

  Ha nem sikerül a feladás, és a feladási korlátozásokat említő üzenet jelenik meg, lehet, hogy csak olyan naplókba adhat fel, amelyeket Ön hozott létre. További tájékoztatás: Feladásra vonatkozó korlátozások (képernyő).

Tranzakció-javaslatok a tárgyieszköznaplóban és a főkönyvi naplóban

A tranzakció-javaslatok rendeltetése az, hogy javaslatokként lehessen létrehozni naplósorokat a tárgyieszköz-tranzakciókhoz, egyszerűbbé téve ezáltal a tranzakciók bevitelét. Ezek a javaslatok a tárgyi eszközök általános beállításain és az egyes tárgyi eszközök egyéni beállításain alapulnak. Olyan esetekben, amikor javaslatot kell tenni a tranzakcióra, a javaslatokhoz a naplósorokban található gombok, a tartományra vonatkozó lekérdezések és a tárgyi eszközök/értékmodellek rendezése segítségével férhet hozzá. A program az összes javaslat alapján létrehozott naplósornál javasol tranzakciószöveget. A javaslatokból a naplósorokba átvitt összes adat kiigazítható és feladható, mint más naplósorok esetén.

Javaslatok

Aa498367.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifBeszerzési javaslat

Hozzon létre naplósorokat az olyan tárgyi eszközökhöz, amelyek állapota Még nem beszerzett, és amelyeknél a tárgyi eszköz/értékmodell esetén be van állítva a beszerzés időpontja és a beszerzési ár. A javasolt tranzakciótípus: Beszerzés.

Aa498367.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifBeszerzés-helyesbítési javaslat

Hozzon létre naplósorokat az Nyitott állapotú tárgyi eszközökhöz. A javasolt tranzakciótípus: Beszerzés helyesbítése.

Aa498367.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifÉrtékcsökkenési javaslat

Hozzon létre naplósorokat az időszakos értékcsökkenési számításhoz, az egyes értékmodellekhez beállított értékcsökkenési profil és a Záró dátum mezőben megadott dátum alapján.

Időszakos pénzügyi kimutatások esetén az értékcsökkenési javaslatok a legfontosabb javaslatok. Sok időt lehet velük megtakarítani, mivel egyetlen művelettel ki lehet számítani és fel lehet adni az összes tárgyi eszközt.

Az értékcsökkenési profil csak olyan tárgyi eszközökre alkalmazható, amelyekre elszámolható értékcsökkenés, és amelyek Nyitott állapotúak. Az időszakok tekintetében az értékcsökkenési javaslatok olyan értékcsökkenési időszakok értékcsökkenését számítják ki, amelyeknek az értékcsökkenési adatai még nem lettek feladva.

Bár csak az Nyitott állapotú tárgyi eszközökre alkalmazható értékcsökkenés, ettől függetlenül egy eszköz értékcsökkenését a beszerzés előtt megkezdheti. Egy május 15-én beszerzett tárgyi eszköz értékcsökkenése kezdődhet ugyanabban az évben január 1-én, de az értékcsökkenés addig nem lesz kiszámítva, amíg nincs feladva beszerzés.

Aa498367.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifFelhasználás értékcsökkenése

Hozzon létre felhasználási értékcsökkenéssel kapcsolatos javaslatsorokat az olyan értékcsökkenési profillal rendelkező értékmodellekhez, amelyek értékcsökkenésének módja a Felhasználás.

További tájékoztatás: A felhasználási értékcsökkenés kapcsolatban és Felhasználási javaslat létrehozása (képernyő).

Aa498367.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifÁtértékelési javaslat

Hozzon létre átértékelési javaslatokat tartalmazó sorokat az átértékelésre beállított tárgyieszközök Záró dátum mezőjén keresztül. Ezeknél a tárgyi eszközöknél az átértékelési csoport az eszközhöz vagy az értékmodellhez van hozzárendelve.

Az átértékelési javaslatban ajánlott tranzakciók az egyes átértékelési csoportoknak megfelelően jönnek létre. Az Átértékelési csoportok képernyőn adja meg az átértékelés százalékos értékeit, és az egyes százalékok érvényességének az időpontját.

Aa498367.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifTartalékok árbevétel-könyvelése

Hozzon létre javaslatot a tartalékok árbevétel-könyveléséhez. Ez a nyereséggel eladott eszközök eladása során létrehozott tartalékok felosztására szolgál.

Ha a lekérdezésben kiválasztott tárgyi eszköz feladási dátumán aktiválva van a javaslat, akkor a program javaslatot tesz a feladott nyereség tartalékok sztornírozására. A tartalékok feloszlatására két mód kínálkozik:

 • Olyan tartalékok esetén, amelyek nem jártak le, a program számla nélküli tranzakciót javasol. A számlát az új eszköz számával együtt írja be. Az eszköz értéke (és az eszköz jövőbeni értékcsökkenésének az alapja) a tartalék összegével csökken.

 • Olyan tartalékok esetén, amelyek a fedezettípus beállítása alapján már lejártak, a Tárgyi eszközök paraméterei képernyőn az Számla az át nem vitt tartalékok elismert bevételéhez mezőben kiválasztott számla lesz a javasolt..

A naplósorok alapértelmezett értékei a feladás előtt módosíthatók.

Aa498367.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifRendkívüli értékcsökkenési javaslat

Hozzon létre rendkívüli értékcsökkenési javaslatot a Záró dátum mező dátumán keresztül. Ez a javaslat csak olyan tárgyi eszközöknél érhető el, amelyekhez olyan értékmodell tartozik, ahol a beállított értékcsökkenési profil különleges értékcsökkenés.

A rendkívüli értékcsökkenés ugyanúgy működik, mint az értékcsökkenési javaslat, de az értékcsökkenési számítás a tárgyi eszköz rendkívüli értékcsökkenési profilját használja az értékcsökkenési profil helyett.

A rendkívüli értékcsökkenés profillal rendelkező tárgyi eszközöknek általában értékcsökkenési profilja és rendkívüli értékcsökkenés profilja is van. Mindkét javaslat ugyanahhoz a tárgyi eszközre lesz alkalmazva.

Aa498367.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifKivezetés – selejtezési javaslat

Hozzon létre naplósorokat az selejteszközök (már nem használhatónak tekintett eszközök) kivezetésére, az egyes értékmodellek kivezetés – selejt profilja és az alkalmazott szűrők alapján. A Kivezetés - selejtezés javaslatokkal a szűrőfeltételek alapján egyszerre több esközt is kivezethet. A tárgyi eszközök értékesítését egyenként, naplóként vagy szabadszöveges számlaként kell rögzíteni.

A Kivezetés - selejtezés javaslatok csak az Megnyitás állapotú tárgyi eszközöket veszik figyelembe.

Megjegyzés

A Kivezetés – selejtezési javaslatok akkor érhetők el, ha a 7. összesítő frissítés a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 rendszerhez telepítve van, és a Public Sector konfigurációs kulcs be van jelölve.

Lásd még

Tárgyieszköz-feladási profilok (képernyő)

Tárgyi eszköz – értékcsökkenési profil ütemezései (képernyő)

Tárgyieszköz-beszerzések.

Értékcsökkenés-kapcsolatban

Árváltozás miatti átértékelési kiigazítások a tárgyi eszközök létrehozása

Tárgyieszköz-értékesítés

További tárgyieszköz-tartalékok

A pénzügyi okkódok