Megosztás a következőn keresztül:


A felhasználók beállítása a dokumentumok elektronikus aláírására

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

A dokumentumokat elektronikusan aláíró felhasználónak a következő feltételeket kell teljesítenie:

  • A felhasználónak olyan szerepkörhöz kell tartoznia, melyhez megfelelő jogosultságok vannak hozzárendelve.

  • A felhasználónak érvényes tanúsítvánnyal és jelszóval kell rendelkeznie. A tanúsítványokkal kapcsolatos tudnivalókat lásd: Tanúsítványok az elektronikus aláírásokhoz.

Általában háromféle felhasználónak van szüksége biztonsági hozzáférésre az elektronikus aláíráshoz: az elektronikus aláírás rendszergazdái, az aláírók és az elektronikus aláírás felülvizsgálói.

Dd309673.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifElektronikus aláírás rendszergazdája

Az elektronikus aláírás rendszergazdája állítja be az aláírási követelményeket, az általános paramétereket és a jóváhagyókat, valamint ő kap figyelmeztetést, ha egy aláírást nem lehet ellenőrizni. Alapértelmezés szerint a Informatikai vezető biztonsági szerepkörbe tartozó felhasználó rendelkezik engedéllyel az elektronikus aláírások felügyeletére.

Dd309673.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifAláíró

A kötelezően aláírandó dokumentumokhoz és folyamatokhoz az aláírónak kell elektronikus aláírást csatolnia. Alapértelmezés szerint a Rendszer felhasználója biztonsági szerepkörbe tartozó felhasználó rendelkezik engedéllyel a dokumentumok elektronikus aláírására.

Megjegyzés

Az aláírónak ezenkívül további engedélyekre lehet szüksége, hogy hozzáférjen az aláírandó dokumentummal vagy folyamattal kapcsolatos adatokhoz. Annak a felhasználónak, aki adatokat módosít, majd ezeket a módosításokat alá kell írnia, engedéllyel kell rendelkeznie az adatok módosítására. A más felhasználó nevében aláíró felhasználónek nem kell rendelkeznie az adatokhoz való hozzáféréssel. Ilyen típusú felhasználó például egy felettes, aki aláírja az alkalmazottak módosításait.

Dd309673.collapse_all(hu-hu,AX.60).gifElektronikus aláírások felülvizsgálója

Az elektronikus aláírás felülvizsgálójának feladata az adatbázisnapló és az aláírások adatbázisnaplóban elérhető felülvizsgálati naplójának áttekintése. Alapértelmezés szerint a Informatikai vezető biztonsági szerepkörbe tartozó felhasználó rendelkezik engedéllyel az elektronikus aláírások felülvizsgálatára.

Ha az Informatikai vezető szerepkörtől eltérő szerepben van, győződjön meg arról, hogy szerepe rendelkezik-e a következő jogosultságokkal:

  • Sikertelen elektronikus aláírások megtekintése

  • Adatbázisnapló megtekintése

További tájékoztatás: Create or modify a security role.