Mi a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló?

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló egy helyszíni jelentéskészítő kiszolgáló olyan webes portállal, amelyen megjeleníthetők és kezelhetők a jelentések és főbb teljesítménymutatók (KPI-k). Eszköztárával Power BI-jelentések, lapszámozott jelentések, mobiljelentések és KPI-k készíthetők. Ezekhez a jelentésekhez a felhasználók különböző módokon férhetnek hozzá: megtekinthetik őket webböngészőben vagy mobileszközön, vagy megkaphatják e-mailben a postafiókjukban.

Képernyőkép a Power B I Jelentéskészítő kiszolgáló webes portáljáról.

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló összehasonlítása

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló hasonló az SQL Server Reporting Services és a Power BI online szolgáltatáshoz is, de más módon. A Power BI szolgáltatáshoz hasonlóan a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló kezeli a Power BI-jelentéseket (.pbix), Excel-fájlokat és lapszámozott jelentéseket (.rdl) is. A Reporting Serviceshez hasonlóan a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló is helyszíni. A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló funkciói lefedik a Reporting Servicest: ami a Reporting Servicesben megtehető, az a Power BI jelentéskészítő kiszolgálóval is végrehajtható, a Power BI-jelentések támogatásával együtt. További részleteket az A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló és a Power BI szolgáltatás összehasonlítása című szakaszban talál.

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló licencelése

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló kétféle licenccel érhető el: Power BI Premium és SQL Server Enterprise Edition Frissítési Garanciával. A részleteket a Microsoft mennyiségi licencelése című témakörben találja. Power BI Premium licenccel hibrid, vegyesen felhőbeli és helyszíni telepítés is végrehajtható.

Ha Power BI-jelentéseket tesz közzé a Power BI jelentéskészítő kiszolgálón, akkor Power BI Pro licencre is szüksége van. A Power BI-jelentéseknek a Power BI jelentéskészítő kiszolgálón való megtekintéséhez és kezeléséhez nem szükséges Power BI Pro licenc.

Megjegyzés

A Power BI Premium esetében a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló csak a P termékváltozatoknak képezi részét. Az EM termékváltozatok mellé nem jár.

Webes portál

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló minden mai böngészőben megnyitható, biztonságos webes portál. Itt minden jelentést és KPI-t elérhet. A webes portál tartalma hagyományos mappahierarchiába van szervezve. A mappák tartalma típus szerint van szervezve: Power BI-jelentések, mobiljelentések, lapszámozott jelentések, KPI-k és Excel-munkafüzetek. A jelentések építőelemeiként használható megosztott adathalmazok és megosztott adatforrások saját mappával rendelkeznek. Kedvenceit megjelölheti, hogy egy mappában jelenjenek meg. A webes portálon közvetlenül is létrehozhatja a KPI-ket.

Fotó egy laptopról, amelyen a Power B I Jelentéskészítő kiszolgálójának webes portálja látható.

A webes portál tartalmát jogosultságaitól függően kezelheti. Ütemezheti a jelentésfeldolgozást, igény szerint érheti el a jelentéseket, és feliratozhat a közzétett jelentésekre. Saját egyéni védjegyzését is alkalmazhatja a webes portálra.

További információ a Power BI jelentéskészítő kiszolgáló webes portáljáról.

Power BI-jelentések

Power BI-jelentéseket (.pbix) a Power BI Desktopnak a jelentéskészítő kiszolgálóhoz optimalizált verziójával készíthet. Ezeket aztán közzéteheti és saját környezetében tekintheti meg a webes portálon.

Power BI-jelentések a Power BI jelentéskészítő kiszolgálón

A Power BI-jelentések az adatmodellek többszempontú nézetei, amelyek az adatmodellből származó különféle eredményeket és elemzéseket bemutató vizualizációkat tartalmaznak. A jelentések egyetlen vagy akár több oldalnyi vizualizációt is tartalmazhatnak. Szerepkörétől függően olvasni és böngészni tudja a jelentéseket, vagy létrehozhat újakat mások számára.

Tájékozódhat a Microsoft Power BI Desktop telepítéséről.

Oldalakra osztott jelentések

A többoldalas jelentések (.rdl) dokumentum-stílusú, vizualizációkat tartalmazó jelentések, amelyekben az összes adat megjelenítéséhez vízszintesen és függőlegesen bővülő táblázatok szükség esetén több oldalra is kiterjednek. Tökéletesek a nyomtatásra optimalizált, rögzített elrendezésű, képpontról képpontra egyező, például PDF- és Word-dokumentumok létrehozásához.

Többoldalas jelentések a Power BI jelentéskészítő kiszolgálón

Lapszámozott jelentéseket a Microsoft Report Builder vagy Jelentéstervező használatával hozhat létre SQL Server Data Tools (SSDT)-ben.

Reporting Services mobiljelentések (elavult)

Megjegyzés

SQL Server mobiljelentések 2019-től elavultak.

A rugalmas elrendezésű mobiljelentések helyszíni adatokhoz csatlakoznak és alkalmazkodnak a különböző eszközökhöz és a különböző tájolási módokhoz. Az Microsoft SQL Server Mobiljelentés-publikálóval hozhatók létre.

A Jelentéskészítő kiszolgáló programozási szolgáltatásai

Bővítheti és testre szabhatja a jelentéseket a Power BI Jelentéskészítő kiszolgáló programozási szolgáltatásaival, API-kkal integrálhatja vagy terjesztheti ki az adatokat és a jelentésfeldolgozást egyéni alkalmazásokban.

További fejlesztői dokumentáció a Jelentéskészítő kiszolgálóhoz.

Következő lépések

A Power BI jelentéskészítő kiszolgáló telepítése
A Microsoft Report Builder letöltése

További kérdései vannak? Kérdezze meg a Power BI közösségét