Get-AzCognitiveServicesAccountSku

Lekéri a fiókhoz elérhető termékváltozatokat.

Syntax

Get-AzCognitiveServicesAccountSku
  [-Type <String>]
  [-Location <String>]
  [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
  [<CommonParameters>]

Description

A Get-AzCognitiveServicesAccountSku parancsmag lekéri a Cognitive Services-fiókhoz elérhető termékváltozatokat. Az SKU egy fiók rétegcsomagja. Meghatározza a fiók árát, híváskorlátját és sebességét. Az F0 termékváltozat egy ingyenes szint. A fizetős szintek közé tartozik az S0, az S1, az S2 stb.

Példák

1. példa

(Get-AzCognitiveServicesAccountSku -Type 'TextAnalytics' -Location "westus").Value | Select-Object -ExpandProperty Sku;

Name   Tier
----   ----
F0    Free
S0  Standard

Paraméterek

-DefaultProfile

Az Azure-ral való kommunikációhoz használt hitelesítő adatok, fiók, bérlő és előfizetés

Type:IAzureContextContainer
Aliases:AzContext, AzureRmContext, AzureCredential
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Location

Cognitive Services-fiók helye.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Type

Cognitive Services-fiók típusa.

Type:String
Aliases:CognitiveServicesAccountType, AccountType, Kind
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

String

Kimenetek

ResourceSku