New-AzCognitiveServicesObject

Cognitive Services-objektum létrehozása

Syntax

New-AzCognitiveServicesObject
   [-Type] <CognitiveServicesObjectType>
   [-DefaultProfile <IAzureContextContainer>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]

Description

Cognitive Services-objektum létrehozása

Példák

1. példa

New-AzCognitiveServicesObject -Type DeploymentProperties

Cognitive Services DeploymentProperties objektum létrehozása

Paraméterek

-Confirm

Jóváhagyást kér a parancsmag futtatása előtt.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-DefaultProfile

Az Azure-ral való kommunikációhoz használt hitelesítő adatok, fiók, bérlő és előfizetés.

Type:IAzureContextContainer
Aliases:AzContext, AzureRmContext, AzureCredential
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Type

Cognitive Services-objektum típusa.

Type:CognitiveServicesObjectType
Accepted values:DeploymentProperties, CommitmentPlanProperties, MultiRegionSettings, RegionSetting, Sku
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Bemutatja, mi történne a parancsmag futtatásakor. A parancsmag nem fut.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

None

Kimenetek

DeploymentProperties

CommitmentPlanProperties