Get-CimClass

Lekéri egy adott névtér CIM-osztályainak listáját.

Syntax

Get-CimClass
  [[-ClassName] <String>]
  [[-Namespace] <String>]
  [-OperationTimeoutSec <UInt32>]
  [-ComputerName <String[]>]
  [-MethodName <String>]
  [-PropertyName <String>]
  [-QualifierName <String>]
  [<CommonParameters>]
Get-CimClass
  [[-ClassName] <String>]
  [[-Namespace] <String>]
  [-OperationTimeoutSec <UInt32>]
  -CimSession <CimSession[]>
  [-MethodName <String>]
  [-PropertyName <String>]
  [-QualifierName <String>]
  [<CommonParameters>]

Description

Ez a parancsmag csak a Windows platformon érhető el.

A Get-CimClass parancsmag lekéri a CIM-osztályok listáját egy adott névtérben. Ha nincs megadva osztálynév, akkor a parancsmag a névtérben lévő összes osztályt visszaadja. A CIM-példányoktól eltérően a CIM-osztályok nem tartalmazzák azt a CIM-munkamenetet vagy számítógépnevet, amelyből lekérik őket.

Példák

1. példa: Az összes osztálydefiníció lekérése

Ez a példa lekéri a névtér gyökerében/cimv2-ben található összes osztálydefiníciót.

Get-CimClass

2. példa: Adott nevű osztályok lekérése

Ez a példa lekéri azokat az osztályokat, amelyek a lemez szót tartalmazzák a nevükben.

Get-CimClass -ClassName *disk*

3. példa: Adott metódusnévvel rendelkező osztályok lekérése

Ez a példa lekéri azokat az osztályokat, amelyek Win32 névvel kezdődnek, és egy kifejezéssel kezdődő metódusnévvel rendelkeznek.

Get-CimClass -ClassName Win32* -MethodName Term*

4. példa: Adott tulajdonságnévvel rendelkező osztályok lekérése

Ez a példa lekéri azokat az osztályokat, amelyek a Win32 névvel kezdődnek, és rendelkeznek egy Handle nevű tulajdonsággal.

Get-CimClass -ClassName Win32* -PropertyName Handle

5. példa: Adott minősítőnévvel rendelkező osztályok lekérése

Ez a példa lekéri azokat az osztályokat, amelyek Win32 névvel kezdődnek, a nevükben a Disk szót tartalmazzák, és rendelkeznek a megadott minősítő társítással.

Get-CimClass -ClassName Win32*Disk* -QualifierName Association

6. példa: Osztálydefiníciók lekérése egy adott névtérből

Ez a példa lekéri azokat az osztálydefiníciókat, amelyek a net szót tartalmazzák a nevükben a megadott névtérgyökérből/standardCimv2-ből.

Get-CimClass -Namespace root/standardCimv2 -ClassName *Net*

7. példa: Osztálydefiníciók lekérése távoli kiszolgálóról

Ez a példa lekéri azokat az osztálydefiníciókat, amelyek a megadott Server01 és Server02 távoli kiszolgálóról a nevükben a lemez szót tartalmazzák.

Get-CimClass -ClassName *disk* -ComputerName Server01, Server02

8. példa: Osztályok lekérése CIM-munkamenet használatával

$s = New-CimSession -ComputerName Server01, Server02
Get-CimClass -ClassName *disk* -CimSession $s

Ez a parancskészlet létrehoz egy munkamenetet több számítógéppel, és a parancsmag használatával New-CimSession egy változóban $s tárolja, majd lekéri az osztályokat a Get-CimClass parancsmag használatával.

Paraméterek

-CimSession

Távoli munkamenetben vagy távoli számítógépen futtatja a parancsmagot. Adjon meg egy számítógépnevet vagy egy munkamenet-objektumot, például egy vagy Get-CimSession egy New-CimSession parancsmag kimenetét. Az alapértelmezett beállítás az aktuális munkamenet a helyi számítógépen.

Type:CimSession[]
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-ClassName

Annak a CIM-osztálynak a nevét adja meg, amelynek a műveletet végre kell hajtania. A tabulátorkiegészítéssel tallózhat az osztályok listájában, mivel a PowerShell lekéri az osztályok listáját a helyi WMI-kiszolgálóról az osztálynevek listájának megadásához.

Type:String
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:True

-ComputerName

Azt a számítógépet adja meg, amelyen futtatni szeretné a CIM-műveletet. Megadhat egy teljes tartománynevet (FQDN) egy NetBIOS-nevet vagy egy IP-címet.

Ha ezt a paramétert adja meg, a parancsmag ideiglenes munkamenetet hoz létre a megadott számítógépre a WsMan protokoll használatával.

Ha nem adja meg ezt a paramétert, a parancsmag végrehajtja a műveletet a helyi számítógépen a Komponensobjektum-modell (COM) használatával.

Ha több műveletet végez ugyanazon a számítógépen, a CIM-munkamenet jobb teljesítményt nyújt.

Type:String[]
Aliases:CN, ServerName
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-MethodName

Megkeresi azokat az osztályokat, amelyeknek a metódusa megfelel ennek a névnek. Ezzel a paraméterrel helyettesítő karaktereket is használhat.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:True

-Namespace

Megadja a CIM-művelet névterét. Az alapértelmezett névtér a root/cimv2. A tabulátorkiegészítéssel tallózhat a névterek listájában, mivel a PowerShell lekéri a névterek listáját a helyi WMI-kiszolgálóról a névterek listájának megadásához.

Type:String
Position:1
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-OperationTimeoutSec

Megadja, hogy a parancsmag mennyi ideig vár a számítógép válaszára. Alapértelmezés szerint ennek a paraméternek az értéke 0, ami azt jelenti, hogy a parancsmag a kiszolgáló alapértelmezett időtúllépési értékét használja.

Ha az OperationTimeoutSec paraméter értéke kisebb, mint a robusztus kapcsolat-újrapróbálkozási időtúllépés 3 perc, akkor az OperationTimeoutSec paraméter értékénél hosszabb hálózati hibák nem állíthatók helyre, mert a kiszolgálón végrehajtott művelet túllépi az időkorlátot, mielőtt az ügyfél újracsatlakozhat.

Type:UInt32
Aliases:OT
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-PropertyName

Megkeresi azokat az osztályokat, amelyeknek a tulajdonsága megfelel ennek a névnek. Ezzel a paraméterrel helyettesítő karaktereket is használhat.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-QualifierName

Osztályszintű minősítő neve alapján szűri az osztályokat. Ezzel a paraméterrel helyettesítő karaktereket is használhat.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:True

Bevitelek

None

Ez a parancsmag nem fogad el bemeneti objektumokat.

Kimenetek

CimClass

Ez a parancsmag egy CIM-osztályobjektumot ad vissza.