about_Path_Syntax

Rövid leírás

A PowerShell teljes és relatív elérésiút-formátumát ismerteti.

Hosszú leírás

A PowerShell-szolgáltatón keresztül elérhető adattárak minden elemét egyedileg azonosíthatja az elérési útjuk neve. Az elérési út az elem nevének, az elem tárolójának és altárolóinak, valamint annak a PowerShell-meghajtónak a kombinációja, amelyen keresztül a tárolók elérhetők.

A PowerShellben az elérési utak neve két típus egyikére oszlik: teljes és relatív. A teljes elérési út az elérési utat alkotó összes elemből áll. Az alábbi szintaxis egy teljes elérésiút-név elemeit mutatja be:

[<provider>::]<drive>:[\<container>[\<subcontainer>...]]\<item>

A <provider> helyőrző arra a PowerShell-szolgáltatóra hivatkozik, amelyen keresztül hozzáfér az adattárhoz. A Fájlrendszer szolgáltató például lehetővé teszi a számítógépen található fájlok és könyvtárak elérését. A szintaxis ezen eleme nem kötelező, és soha nem szükséges, mert a meghajtónevek minden szolgáltatóban egyediek.

A <drive> helyőrző arra a PowerShell-meghajtóra hivatkozik, amelyet egy adott PowerShell-szolgáltató támogat. Fájlrendszer-szolgáltató esetén a PowerShell-meghajtók a rendszeren konfigurált Windows-meghajtókra vannak leképezve. Ha például a rendszer tartalmaz egy A: meghajtót és egy meghajtót C: , a fájlrendszer-szolgáltató ugyanazokat a meghajtókat hozza létre a PowerShellben.

A meghajtó megadása után meg kell adnia az elemet tartalmazó tárolókat és altárolókat. A tárolókat abban a hierarchikus sorrendben kell megadni, amelyben az adattárban léteznek. Más szóval először a szülőtárolóval, majd a szülőtárolóban lévő gyermektárolóval kell kezdenie, és így tovább. Emellett minden tárolót fordított perjelnek kell megelőznie. (Vegye figyelembe, hogy a PowerShell lehetővé teszi perjelek használatát a más PowerShell-lel való kompatibilitás érdekében.)

A tároló és az altárolók megadása után meg kell adnia az elem nevét, amelyet fordított perjel előz meg. A könyvtárban található Shell.dll fájl teljes elérési útja például a C:\Windows\System32 következő:

C:\Windows\System32\Shell.dll

Ebben az esetben a tárolók elérésének meghajtója a C: meghajtó, a legfelső szintű tároló a Windows, az altároló a System32 (a Windows-tárolóban található), az elem pedig Shell.dll.

Bizonyos helyzetekben nem kell teljesen minősített elérési utat megadnia, hanem relatív elérési utat használhat. A PowerShell lehetővé teszi egy elem azonosítását az aktuális munkahelyhez viszonyított helye alapján.

A PowerShell az alábbi karaktersorozatokkal adja meg a relatív elérési utakat.

  • (.) – Aktuális hely
  • (..) – Az aktuális hely szülője
  • (\) – Az aktuális hely gyökere

Az alábbi példák a jelenlegi munkakönyvtáron C:\Windowsalapulnak.

  • A relatív elérési út .\System a következőképpen oldható fel: C:\Windows\System
  • A relatív elérési út ..\Program Files a következőképpen oldható fel: C:\Program Files
  • A relatív elérési út \Program Files a következőképpen oldható fel: C:\Program Files
  • A relatív elérési út System a következőképpen oldható fel: C:\Windows\System

Ha elérési utat használ egy parancsban, használhat teljes elérési utat vagy relatívt. Tegyük fel például, hogy az aktuális munkakönyvtára .C:\Windows A következő Get-ChildItem parancs lekéri a könyvtár összes elemét C:\TechDocs :

Get-ChildItem \TechDocs

A fordított perjel azt jelzi, hogy az aktuális munkahely meghajtógyökerét kell használni. Mivel a munkakönyvtár az C:\Windows, a meghajtó gyökere a C: meghajtó. Mivel a könyvtár a TechDocs gyökéren kívül található, csak a fordított perjelet kell megadnia.

Ugyanezeket az eredményeket kapja a teljes elérési úttal:

Get-ChildItem C:\TechDocs

Függetlenül attól, hogy teljes elérési utat vagy relatív elérési utat használ, az elérési út nemcsak azért fontos, mert megkeres egy elemet, hanem azért is, mert egyedileg azonosítja az elemet, még akkor is, ha az elem ugyanazzal a névvel rendelkezik, mint egy másik tárolóban lévő másik elem.

Tegyük fel például, hogy két fájllal rendelkezik, amelyek mindegyike névvel rendelkezik Results.txt. Az első fájl egy névvel ellátott C:\TechDocs\Jankönyvtárban, a második pedig egy könyvtárban C:\TechDocs\Febtalálható. Az első fájl (C:\TechDocs\Jan\Results.txt) elérési útja és a második fájl elérési útja (C:\TechDocs\Feb\Results.txt) lehetővé teszi a két fájl közötti egyértelmű különbségtételt.

Lásd még