Remove-WmiObject

Egy meglévő Windows Management Instrumentation (WMI) osztály egy példányát törli.

Syntax

Remove-WmiObject
   [-Class] <String>
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   -InputObject <ManagementObject>
   [-AsJob]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   -Path <String>
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]
Remove-WmiObject
   [-AsJob]
   [-Impersonation <ImpersonationLevel>]
   [-Authentication <AuthenticationLevel>]
   [-Locale <String>]
   [-EnableAllPrivileges]
   [-Authority <String>]
   [-Credential <PSCredential>]
   [-ThrottleLimit <Int32>]
   [-ComputerName <String[]>]
   [-Namespace <String>]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [<CommonParameters>]

Description

A Remove-WmiObject parancsmag egy meglévő Windows Management Instrumentation (WMI)-osztály egy példányát törli.

Példák

1. példa: Egy Win32-folyamat összes példányának bezárása

notepad
$np = Get-WmiObject -Query "select * from win32_process where name='notepad.exe'"
$np | Remove-WmiObject

Ez a példa a Notepad.exe összes példányát bezárja.

Az első parancs elindítja a Jegyzettömb egy példányát.

A második parancs a Get-WmiObject parancsmaggal kéri le a Notepad.exe megfelelő Win32_Process példányait, majd tárolja őket a $np változóban.

A harmadik parancs átadja a $np változóban Remove-WmiObjectlévő objektumot, amely törli a Notepad.exe összes példányát.

2. példa: Mappa törlése

Ez a parancs törli a C:\Test mappát.

$a = Get-WMIObject -Query "Select * From Win32_Directory Where Name ='C:\\Test'"
$a | Remove-WMIObject

Az első parancs lekérdezi Get-WMIObject a C:\Test mappát, majd a változóban tárolja az $a objektumot.

A második parancs a változót a $a következőre Remove-WMIObjectirányítja, ami törli a mappát.

Paraméterek

-AsJob

Azt jelzi, hogy ez a parancsmag háttérfeladatként fut. Ezzel a paraméterrel hosszú ideig tartó parancsokat futtathat.

A Windows PowerShell 3.0-s verzióban bevezetett új CIM-parancsmagok ugyanazokat a feladatokat hajtják végre, mint a WMI-parancsmagok. A CIM-parancsmagok megfelelnek WS-Management (WSMan) szabványoknak és a Common Information Model (CIM) szabványnak, amely lehetővé teszi, hogy a parancsmagok ugyanazokat a technikákat használják a Windows operációs rendszert futtató számítógépek és más operációs rendszereket futtató számítógépek kezelésére. A használat Remove-WmiObjecthelyett fontolja meg a Remove-CimInstance parancsmag használatát.

Az AsJob paraméter használatakor a parancs visszaad egy objektumot, amely a háttérfeladatot jelöli, majd megjeleníti a parancssort. A munkamenetben folytathatja a munkát, amíg a feladat befejeződik. Ha Remove-WmiObject távoli számítógépen használják, a feladat a helyi számítógépen jön létre, és a távoli számítógépek eredményei automatikusan visszakerülnek a helyi számítógépre. A feladat kezeléséhez használja a feladat főnevét (a feladat parancsmagjait) tartalmazó parancsmagokat. A feladat eredményeinek lekéréséhez használja a Receive-Job parancsmagot.

Ha ezt a paramétert távoli számítógépekhez szeretné használni, a helyi és a távoli számítógépeket újra kell állítani. Indítsa el Windows PowerShell a Futtatás rendszergazdaként lehetőséggel. További információ: about_Remote_Requirements.

Windows PowerShell háttérfeladatokkal kapcsolatos további információkért lásd: about_Jobs és about_Remote_Jobs.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Authentication

Megadja a WMI-kapcsolathoz használandó hitelesítési szintet. A paraméter elfogadható értékei a következők:

 • -1: Változatlan.
 • 0: Alapértelmezett.
 • 1: Nincs. Nincs hitelesítés végrehajtva.
 • 2: Csatlakozás. A hitelesítés csak akkor történik meg, ha az ügyfél kapcsolatot létesít az alkalmazással.
 • 3: Hívás. A hitelesítés csak az egyes hívások elején történik, amikor az alkalmazás megkapja a kérést.
 • 4: Csomag. A hitelesítés az ügyféltől kapott összes adaton történik.
 • 5: PacketIntegrity. Az ügyfél és az alkalmazás között továbbított összes adat hitelesítve és ellenőrizve lesz.
 • 6: PacketPrivacy. A rendszer a többi hitelesítési szint tulajdonságait használja, és minden adat titkosítva van.
Type:AuthenticationLevel
Accepted values:Default, None, Connect, Call, Packet, PacketIntegrity, PacketPrivacy, Unchanged
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Authority

Megadja a WMI-kapcsolat hitelesítéséhez használni kívánt szolgáltatót. Megadhat standard NTLM- vagy Kerberos-hitelesítést. Az NTLM használatához állítsa a szolgáltatói beállítást az ntlmdomain:<DomainName> értékre, ahol <a DomainName> egy érvényes NTLM-tartománynevet azonosít. A Kerberos használatához adja meg a kerberos:<DomainName>\<ServerName> értéket. Ha a helyi számítógéphez csatlakozik, nem vehet fel szolgáltatói beállítást.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Class

Megadja a parancsmag által törölt WMI-osztály nevét.

Type:String
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ComputerName

Annak a számítógépnek a nevét adja meg, amelyen a parancsmag fut. Alapértelmezés szerint a helyi számítógép.

Írja be egy vagy több számítógép NetBIOS-nevét, IP-címét vagy teljes tartománynevét. A helyi számítógép megadásához írja be a számítógép nevét, egy pont (.) vagy egy localhost értéket.

Ez a paraméter nem támaszkodik Windows PowerShell távelérésre. A ComputerName paramétert akkor is használhatja, ha a számítógép nincs távoli parancsok futtatására konfigurálva.

Type:String[]
Aliases:Cn
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Confirm

Jóváhagyást kér a parancsmag futtatása előtt.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Credential

Olyan felhasználói fiókot ad meg, amely rendelkezik a művelet végrehajtásához szükséges engedéllyel. Alapértelmezés szerint az aktuális felhasználó.

Írjon be egy felhasználónevet (például User01 vagy Domain01\User01), vagy írjon be egy PSCredential objektumot, például a Get-Credential parancsmag által létrehozottat. Ha felhasználónevet ad meg, ez a parancsmag jelszó megadását kéri.

Type:PSCredential
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-EnableAllPrivileges

Azt jelzi, hogy ez a parancsmag engedélyezi az aktuális felhasználó összes engedélyét a WMI-hívás indítása előtt.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Impersonation

Megadja a használandó megszemélyesítési szintet. A paraméter elfogadható értékei a következők:

 • 0: Alapértelmezett. Beolvassa a helyi beállításjegyzéket az alapértelmezett megszemélyesítési szinthez, amely általában a 3: Megszemélyesítés értékre van állítva.
 • 1: Névtelen. Elrejti a hívó hitelesítő adatait.
 • 2: Azonosítsa. Lehetővé teszi az objektumok számára a hívó hitelesítő adatainak lekérdezését.
 • 3: Megszemélyesítés. Lehetővé teszi, hogy az objektumok a hívó hitelesítő adatait használják.
 • 4: Meghatalmazott. Lehetővé teszi, hogy az objektumok más objektumok számára is lehetővé tegyék a hívó hitelesítő adatainak használatát.
Type:ImpersonationLevel
Accepted values:Default, Anonymous, Identify, Impersonate, Delegate
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-InputObject

Bemenetként használandó ManagementObject objektumot ad meg. Ha ezt a paramétert használja, a rendszer az összes többi paramétert figyelmen kívül hagyja.

Type:ManagementObject
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Locale

A WMI-objektumok előnyben részesített területi beállítását adja meg. A Területi beállítás paraméter tömbként van megadva az MS_<LCID> formátumban az előnyben részesített sorrendben.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Namespace

Megadja azt a WMI-adattár-névteret, ahol a hivatkozott WMI-osztály található, amikor az osztályparaméterrel együtt használják.

Type:String
Aliases:NS
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Path

Megadja egy WMI-osztály WMI-objektumelérési útját, vagy megadja a törölni kívánt WMI-osztály egy példányának WMI-objektumelérési útvonalát.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ThrottleLimit

A parancs futtatásához létrehozható egyidejű kapcsolatok maximális számát határozza meg. Ezt a paramétert az AsJob paraméterrel együtt használja a rendszer. A szabályozási korlát csak az aktuális parancsra vonatkozik, a munkamenetre vagy a számítógépre nem.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Bemutatja, mi történne a parancsmag futtatásakor. A parancsmag nem fut.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

ManagementObject

A felügyeleti objektumokat átirányíthatja erre a parancsmagra.

Kimenetek

None, System.Management.Automation.RemotingJob

Ez a parancsmag egy feladatobjektumot ad vissza, ha megadja az AsJob paramétert. Ellenkező esetben nem hoz létre kimenetet.