Set-Clipboard

Beállítja a vágólap tartalmát.

Syntax

Set-Clipboard
   -Value <String[]>
   [-Append]
   [-WhatIf]
   [-Confirm]
   [-PassThru]
   [<CommonParameters>]

Description

A Set-Clipboard parancsmag beállítja a vágólap tartalmát.

Megjegyzés

Linux rendszeren ehhez a parancsmaghoz a xclip segédprogramnak az elérési úton kell lennie.

Példák

1. példa: Szöveg másolása a vágólapra

Set-Clipboard -Value "This is a test string"

2. példa: Fájl tartalmának másolása a vágólapra

Ez a példa egy fájl tartalmát a vágólapra csövezi. Ebben a példában egy nyilvános SSH-kulcsot kapunk, hogy beilleszthető legyen egy másik alkalmazásba, például a GitHubba.

Get-Content C:\Users\user1\.ssh\id_ed25519.pub | Set-Clipboard

Paraméterek

-Append

Azt jelzi, hogy a parancsmag nem törli a vágólapot, és nem fűz hozzá tartalmat.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Confirm

Jóváhagyást kér a parancsmag futtatása előtt.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-PassThru

Egy objektumot ad vissza, amely azt az elemet jelöli, amellyel dolgozik. Alapértelmezés szerint ez a parancsmag nem ad kimenetet.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Value

A vágólapra felvenni kívánt sztringértékek.

Type:String[]
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Bemutatja, mi történne a parancsmag futtatásakor. A parancsmag nem fut.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

String[]

Jegyzetek

Ritka esetekben, ha nagy számú értéket használ Set-Clipboard gyors egymásutánban, például hurkokban, szórványosan üres értéket kaphat a vágólapról. Ez a hurok használatával javítható Start-Sleep -Milliseconds 1 .