Stop-Computer

Leállítja (leállítja) a helyi és a távoli számítógépeket.

Syntax

Stop-Computer
  [-WsmanAuthentication <String>]
  [[-ComputerName] <String[]>]
  [[-Credential] <PSCredential>]
  [-Force]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]

Description

A Stop-Computer parancsmag leállítja a helyi számítógépet és a távoli számítógépeket.

A paraméterekkel Stop-Computer megadhatja a hitelesítési szinteket és az alternatív hitelesítő adatokat, és kényszerítheti az azonnali leállítást.

A PowerShell 7.1-ben Stop-Computer Linux és macOS rendszeren lett hozzáadva. A paramétereknek nincs hatása ezekre a platformokra. A parancsmag csak a natív parancsot /sbin/shutdownhívja meg.

Példák

1. példa: A helyi számítógép leállítása

Ez a példa leállítja a helyi számítógépet.

Stop-Computer -ComputerName localhost

2. példa: Két távoli számítógép és a helyi számítógép leállítása

Ez a példa két távoli számítógépet és a helyi számítógépet állítja le.

Stop-Computer -ComputerName "Server01", "Server02", "localhost"

Stop-Computer uses the ComputerName parameter to specify two remote computers and the local computer. Minden számítógép le van állítva.

3. példa: Távoli számítógépek leállítása háttérfeladatként

Ebben a példában Stop-Computer háttérfeladatként fut két távoli számítógépen.

A háttéroperátor & háttérfeladatként futtatja a Stop-Computer parancsot. További információ: about_Operators.

$j = Stop-Computer -ComputerName "Server01", "Server02" &
$results = $j | Receive-Job
$results

Stop-Computer uses the ComputerName parameter to specify two remote computers. A & háttéroperátor háttérfeladatként futtatja a parancsot. A feladatobjektumok a $j változóban vannak tárolva.

A változóban lévő feladatobjektumokat a $j rendszer a folyamaton Receive-Jobbelül küldi el, amely lekéri a feladat eredményeit. Az objektumok a $results változóban vannak tárolva. A $results változó megjeleníti a feladatadatokat a PowerShell-konzolon.

4. példa: Távoli számítógép leállítása

Ez a példa a megadott hitelesítéssel leállítja a távoli számítógépet.

Stop-Computer -ComputerName "Server01" -WsmanAuthentication Kerberos

Stop-Computer uses the ComputerName parameter to specify the remote computer. A WsmanAuthentication paraméter azt határozza meg, hogy a Kerberos használatával hozzon létre távoli kapcsolatot.

5. példa: Számítógépek leállítása egy tartományban

Ebben a példában a parancsok egy adott tartományban lévő összes számítógép azonnali leállítását kényszerítik.

$s = Get-Content -Path ./Domain01.txt
$c = Get-Credential -Credential Domain01\Admin01
Stop-Computer -ComputerName $s -Force -Credential $c

Get-Content a Path paraméterrel lekér egy fájlt az aktuális könyvtárban a tartományi számítógépek listájával. Az objektumok a $s változóban vannak tárolva.

Get-Credential uses the Credential parameter to specify the credentials of a domain administrator. A hitelesítő adatokat a $c változó tárolja.

Stop-Computer A leállítja a ComputerName paraméter változóban lévő számítógéplistájában $s megadott számítógépeket. A Force paraméter azonnali leállítást kényszerít. A hitelesítőadat-paraméter elküldi a változóban $c mentett hitelesítő adatokat.

Paraméterek

-ComputerName

Meghatározza a leállítandó számítógépeket. Alapértelmezés szerint a helyi számítógép.

Írja be egy vagy több számítógép NETBIOS-nevét, IP-címét vagy teljes tartománynevét egy vesszővel tagolt listában. A helyi számítógép megadásához írja be a számítógép nevét vagy a localhost nevet.

Ez a paraméter nem támaszkodik a PowerShell-remotingra. A ComputerName paramétert akkor is használhatja, ha a számítógép nincs távoli parancsok futtatására konfigurálva.

Type:String[]
Aliases:CN, __SERVER, Server, IPAddress
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Confirm

Jóváhagyást kér a parancsmag futtatása előtt.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Credential

A művelet végrehajtásához engedéllyel rendelkező felhasználói fiókot ad meg. Alapértelmezés szerint az aktuális felhasználó.

Írjon be egy felhasználónevet (például User01 vagy Domain01\User01), vagy adjon meg egy, a Get-Credential parancsmag által létrehozott PSCredential objektumot. Ha beír egy felhasználónevet, a rendszer kérni fogja a jelszó megadását.

A hitelesítő adatokat egy PSCredential objektum tárolja, a jelszót Pedig SecureString-ként tárolja a rendszer.

Megjegyzés

További információ a SecureString adatvédelemről: How secure is SecureString?.

Type:PSCredential
Position:1
Default value:Current user
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Force

Kényszeríti a számítógép azonnali leállítását.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Bemutatja, mi történne a parancsmag futtatásakor. A parancsmag nem fut.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-WsmanAuthentication

Meghatározza azt a mechanizmust, amely a felhasználói hitelesítő adatok hitelesítésére szolgál, ha ez a parancsmag a WSMan protokollt használja. Az alapértelmezett érték az Alapértelmezett.

A paraméter elfogadható értékei a következők:

 • Alapszintű
 • CredSSP
 • Alapértelmezett
 • Emészt
 • Kerberos
 • Tárgyal.

A paraméter értékeivel kapcsolatos további információkért lásd: AuthenticationMechanism.

Figyelemfelhívás

A hitelesítő adatok biztonsági szolgáltatójának (CredSSP) hitelesítése, amelyben a felhasználói hitelesítő adatok átkerülnek egy hitelesítendő távoli számítógépre, olyan parancsokhoz készült, amelyek több erőforráson is hitelesítést igényelnek, például egy távoli hálózati megosztáshoz való hozzáféréshez. Ez a mechanizmus növeli a távoli művelet biztonsági kockázatát. Ha a távoli számítógép biztonsága sérül, a neki átadott hitelesítő adatokkal szabályozható a hálózati munkamenet.

Ezt a paramétert a PowerShell 3.0-ban vezettük be.

Type:String
Accepted values:Default, Basic, Negotiate, CredSSP, Digest, Kerberos
Position:Named
Default value:Default
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

None

Ehhez a parancsmaghoz nem lehet bemenő csövet adni.

Kimenetek

None

Jegyzetek

Ez a parancsmag a Win32_OperatingSystem WMI-osztály Win32Shutdown metódusát használja. Ehhez a metódushoz engedélyezni kell a SeShutdownPrivilege jogosultságot a számítógép újraindításához használt felhasználói fiókhoz.

A PowerShell 7.1-ben Stop-Computer Linux és macOS rendszeren lett hozzáadva. Ezeknél a platormáknál a parancsmag meghívja a natív parancsot /sbin/shutdown.