Select-Xml

Szöveg keresése XML-sztringben vagy dokumentumban.

Syntax

Select-Xml
   [-XPath] <string>
   [-Xml] <XmlNode[]>
   [-Namespace <hashtable>]
   [<CommonParameters>]
Select-Xml
   [-XPath] <string>
   [-Path] <string[]>
   [-Namespace <hashtable>]
   [<CommonParameters>]
Select-Xml
   [-XPath] <string>
   -LiteralPath <string[]>
   [-Namespace <hashtable>]
   [<CommonParameters>]
Select-Xml
   [-XPath] <string>
   -Content <string[]>
   [-Namespace <hashtable>]
   [<CommonParameters>]

Description

A Select-Xml parancsmag segítségével XPath-lekérdezésekkel kereshet szöveget XML-sztringekben és dokumentumokban. Adjon meg egy XPath-lekérdezést, és a Tartalom, elérési út vagy Xml paraméterrel adja meg a keresendő XML-t.

Példák

1. példa: AliasProperty csomópontok kiválasztása

Ez a példa beolvasja az alias tulajdonságait a Types.ps1xml. A fájlról további információt a about_Types.ps1xml fájlban talál.

Az első parancs menti a változóban lévő $Path fájl elérési útjátTypes.ps1xml.

A második parancs menti az XML-elérési utat a változó AliasProperty csomópontjára $XPath .

A Select-Xml parancsmag lekéri a fájlból Types.ps1xml az XPath utasítás által azonosított AliasProperty csomópontokat. A parancs egy folyamatkezelővel (|) küldi el az AliasProperty csomópontokat a Select-Object parancsmagnak. Az ExpandProperty paraméter kibontja a Csomópont objektumot, és visszaadja a Név és a ReferenciaMemberName tulajdonságát.

$Path = "$Pshome\Types.ps1xml"
$XPath = "/Types/Type/Members/AliasProperty"
Select-Xml -Path $Path -XPath $Xpath | Select-Object -ExpandProperty Node

Name         ReferencedMemberName
----         --------------------
Count        Length
Name         Key
Name         ServiceName
RequiredServices   ServicesDependedOn
ProcessName     Name
Handles       Handlecount
VM          VirtualSize
WS          WorkingSetSize
Name         ProcessName
Handles       Handlecount
VM          VirtualMemorySize
WS          WorkingSet
PM          PagedMemorySize
NPM         NonpagedSystemMemorySize
Name         __Class
Namespace      ModuleName

Az eredmény a fájl egyes aliastulajdonságainak Types.ps1xml Neve és ReferencedMemberName neve. Létezik például egy Darabszám tulajdonság, amely a Length tulajdonság aliasa.

2. példa: XML-dokumentum bevitele

Ez a példa bemutatja, hogyan adhat meg XML-dokumentumot a parancsmagnak az Select-Xml XML-paraméter használatával.

A Get-Content parancsmag lekéri a Types.ps1xml fájl tartalmát, és menti a $Types változóba. A [xml] változót XML-objektumként öntötte el.

A Select-Xml parancsmag lekéri a MethodName csomópontokat a Types.ps1xml fájlban. A parancs az XML paraméter használatával adja meg a változó XML-tartalmát$Types, az XPath paraméter pedig a MethodName csomópont elérési útját.

[xml]$Types = Get-Content $Pshome\Types.ps1xml
Select-Xml -Xml $Types -XPath "//MethodName"

3. példa: PowerShell-súgófájlok keresése

Ez a példa bemutatja, hogyan használható a Select-Xml parancsmag a PowerShell XML-alapú parancsmag súgófájljainak keresésére. Ebben a példában az egyes súgófájlok címként szolgáló parancsmag nevét és a súgófájl elérési útját keressük.

A $Namespace változó egy kivonattáblát tartalmaz, amely a súgófájlokhoz használt XML-névteret jelöli.

A $Path változó tartalmazza a PowerShell súgófájljainak elérési útját. Ha a számítógépen nem találhatók súgófájlok ebben az elérési úton, a Update-Help parancsmaggal töltse le a súgófájlokat. Az frissíthető súgóval kapcsolatos további információkért lásd: about_Updatable_Help.

A Select-Xml parancsmag megkeresi az XML-fájlokat a parancsmagok nevei között, és a fájlokban bárhol megtalálja Command:Name az elemet. Az eredmények a $Xml változóban vannak tárolva. Select-XmlEgy SelectXmlInfo objektumot ad vissza, amely egy Node tulajdonsággal rendelkezik, amely egy System.Xml.XmlElement objektum. A Node tulajdonság egy InnerXML tulajdonságot tartalmaz, amely a ténylegesen beolvasott XML-t tartalmazza.

A $Xml változó a parancsmaghoz Format-Table van csövezve. A Format-Table parancs egy számított tulajdonsággal lekéri a változó egyes $Xml objektumainak Node.InnerXML tulajdonságát, levágja a szóközt a szöveg előtt és után, és megjeleníti a táblában, valamint a forrásfájl elérési útját.

$Namespace = @{
  command = "http://schemas.microsoft.com/maml/dev/command/2004/10"
  maml = "http://schemas.microsoft.com/maml/2004/10"
  dev = "http://schemas.microsoft.com/maml/dev/2004/10"
}

$Path = "$Pshome\en-us\*dll-Help.xml"
$Xml = Select-Xml -Path $Path -Namespace $Namespace -XPath "//command:name"
$Xml | Format-Table @{Label="Name"; Expression= {($_.node.innerxml).trim()}}, Path -AutoSize

Name          Path
----          ----
Export-Counter     C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\en-us\Microsoft.PowerShell.Commands.Diagnostics.dll-Help.xml
Get-Counter       C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\en-us\Microsoft.PowerShell.Commands.Diagnostics.dll-Help.xml
Get-WinEvent      C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\en-us\Microsoft.PowerShell.Commands.Diagnostics.dll-Help.xml
Import-Counter     C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\en-us\Microsoft.PowerShell.Commands.Diagnostics.dll-Help.xml
Add-Computer      C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\en-us\Microsoft.PowerShell.Commands.Management.dll-Help.xml
Add-Content       C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\en-us\Microsoft.PowerShell.Commands.Management.dll-Help.xml
Checkpoint-Computer   C:\Windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\en-us\Microsoft.PowerShell.Commands.Management.dll-Help.xml
...

4. példa: Az XML bevitelének különböző módjai

Ez a példa két különböző módszert mutat be az XML parancsmagba való küldésére Select-Xml .

Az első parancs egy XML-t tartalmazó here-sztringet ment a $Xml változóba. Az itt szereplő sztringekről további információt a about_Quoting_Rules talál.

Select-XmlA Content paraméter használatával adja meg az XML-t a $Xml változóban.

A harmadik parancs megegyezik a második paranccsal, azzal a kivételrel, hogy a tt egy folyamatkezelőt (|) használ a változó XML-fájljának $Xml a Select-Xml parancsmagnak való elküldéséhez.

$Xml = @"
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Book>
 <projects>
  <project name="Book1" date="2009-01-20">
   <editions>
    <edition language="English">En.Book1.com</edition>
    <edition language="German">Ge.Book1.Com</edition>
    <edition language="French">Fr.Book1.com</edition>
    <edition language="Polish">Pl.Book1.com</edition>
   </editions>
  </project>
 </projects>
</Book>
"@

Select-Xml -Content $Xml -XPath "//edition" | foreach {$_.node.InnerXML}

En.Book1.com
Ge.Book1.Com
Fr.Book1.com
Pl.Book1.com

$Xml | Select-Xml -XPath "//edition" | foreach {$_.node.InnerXML}

En.Book1.com
Ge.Book1.Com
Fr.Book1.com
Pl.Book1.com

5. példa: Az alapértelmezett xmlns-névtér használata

Ez a példa bemutatja, hogyan használhatja a Select-Xml parancsmagot az alapértelmezett xmlns-névteret használó XML-dokumentumokkal. A példa lekéri a Windows PowerShell I Standard kiadás felhasználó által létrehozott kódrészletfájljainak címét. A kódrészletekről további információt a New-IseSnippet című témakörben talál.

A $SnippetNamespace változó kivonattáblát tartalmaz az XML-fájlok által használt alapértelmezett névtérhez. A kivonattábla értéke az XML kódrészlet XML-kódrészletének XMLNS-séma URI-ja. A kivonattábla kulcsának neve ( snip) tetszőleges. Bármilyen olyan nevet használhat, amely nincs lefoglalva, de xmlneket nem használhat.

A Select-Xml parancsmag az egyes kódrészletek Cím elemének tartalmát kapja meg. Az Elérési út paraméterrel adja meg a Kódrészletek könyvtárat és a Névtér paramétert a változó névterének $SnippetNamespace megadásához. Az XPath paraméter értéke a snip:Title. Az eredmények a ForEach-Object parancsmagra vannak állítva, amely a csomópont InnerXml tulajdonságának értékéből kapja meg a címet.

$SnippetNamespace = @{snip = "http://schemas.microsoft.com/PowerShell/Snippets"}

Select-Xml -Path $HOME\Documents\WindowsPowerShell\Snippets -Namespace $SnippetNamespace -XPath "//snip:Title" |
  ForEach-Object {$_.Node.Innerxml}

Paraméterek

-Content

A keresendő XML-t tartalmazó sztringet adja meg. Sztringeket is befűzhet a parancsba Select-Xml.

Type:String[]
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-LiteralPath

Megadja a keresendő XML-fájlok elérési útját és fájlneveit. A Path-tal ellentétben a LiteralPath paraméter értéke pontosan a beírt módon lesz használva. A rendszer egyetlen karaktert sem értelmez helyettesítő karakterként. Ha az elérési út tartalmaz escape karaktereket, csatolja egy idézőjelek közé. Az idézőjelek azt mondják a PowerShellnek, hogy ne értelmezzen karaktereket feloldósorozatként.

Type:String[]
Aliases:PSPath, LP
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Namespace

Az XML-ben használt névterek kivonattábláját adja meg. Használja a formátumot@{<namespaceName> = <namespaceValue>}.

Amikor az XML az alapértelmezett névteret használja, amely xmlnekkel kezdődik, használjon tetszőleges kulcsot a névtérnévhez. Xmlneket nem használhat. Az XPath utasításban minden csomópontnév előtagja a névtér nevével és egy kettősponttal, például //namespaceName:Node.

Type:Hashtable
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Path

Megadja a keresendő XML-fájlok elérési útját és fájlneveit. A helyettesítő karakterek használata engedélyezett.

Type:String[]
Position:1
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:True

-Xml

Egy vagy több XML-csomópontot határoz meg.

Az XML-dokumentumok XML-csomópontok gyűjteményeként lesznek feldolgozva. Ha egy XML-dokumentumot Select-Xmla rendszer a folyamat során külön keres, az egyes dokumentumcsomópontok külön-külön lesznek keresve.

Type:XmlNode[]
Aliases:Node
Position:1
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-XPath

XPath keresési lekérdezést ad meg. A lekérdezés nyelve megkülönbözteti a kis- és nagybetűk nyelvét. Ez a paraméter kötelező.

Type:String
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

System.String or System.Xml.XmlNode

Ehhez a parancsmaghoz elérési utat vagy XML-csomópontot is csövezhet.

Kimenetek

SelectXmlInfo

Jegyzetek

Az XPath egy szabványos nyelv, amely egy XML-dokumentum részeinek azonosítására szolgál. Az XPath nyelvről további információt az XPath-referencia és az Eseménykijelölés kiválasztási szűrők szakaszában talál.