Save-Script

Szkript mentése.

Syntax

Save-Script
  [-Name] <String[]>
  [-MinimumVersion <String>]
  [-MaximumVersion <String>]
  [-RequiredVersion <String>]
  [-Repository <String[]>]
  [-Path] <String>
  [-Proxy <Uri>]
  [-ProxyCredential <PSCredential>]
  [-Credential <PSCredential>]
  [-Force]
  [-AllowPrerelease]
  [-AcceptLicense]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
Save-Script
  [-Name] <String[]>
  [-MinimumVersion <String>]
  [-MaximumVersion <String>]
  [-RequiredVersion <String>]
  [-Repository <String[]>]
  -LiteralPath <String>
  [-Proxy <Uri>]
  [-ProxyCredential <PSCredential>]
  [-Credential <PSCredential>]
  [-Force]
  [-AllowPrerelease]
  [-AcceptLicense]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
Save-Script
  [-InputObject] <PSObject[]>
  -LiteralPath <String>
  [-Proxy <Uri>]
  [-ProxyCredential <PSCredential>]
  [-Credential <PSCredential>]
  [-Force]
  [-AcceptLicense]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]
Save-Script
  [-InputObject] <PSObject[]>
  [-Path] <String>
  [-Proxy <Uri>]
  [-ProxyCredential <PSCredential>]
  [-Credential <PSCredential>]
  [-Force]
  [-AcceptLicense]
  [-WhatIf]
  [-Confirm]
  [<CommonParameters>]

Description

A Save-Script parancsmag menti a megadott szkriptet.

Példák

1. példa: Szkript mentése és a szkript metaadatainak ellenőrzése

Ebben a példában egy adattárból származó szkriptet a rendszer a helyi számítógépre ment, és ellenőrzi a szkript metaadatait.

Save-Script -Name Install-VSCode -Repository PSGallery -Path C:\Test\Scripts
Test-ScriptFileInfo -Path C:\Test\Scripts\Install-VSCode.ps1

Version  Name       Author   Description
-------  ----       ------   -----------
1.3    Install-VSCode  Microsoft  This script can be used to easily install Visual Studio Code

Save-Script uses the Name parameter to specify the script's name. Az adattár paramétere határozza meg, hogy hol található a szkript. A szkript az Elérési út paraméter által megadott helyre lesz mentve. Test-ScriptFileInfo A megadja az elérési utat , és ellenőrzi a szkript metaadatait.

Paraméterek

-AcceptLicense

Automatikusan fogadja el a licencszerződést, ha a szkript megköveteli.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-AllowPrerelease

Lehetővé teszi az előzetesként megjelölt szkriptek mentését.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Confirm

Megerősítést kér a futtatás Save-Scriptelőtt.

Type:SwitchParameter
Aliases:cf
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Credential

Olyan felhasználói fiókot ad meg, amely engedéllyel rendelkezik egy szkript mentéséhez.

Type:PSCredential
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Force

Kényszeríti Save-Script , hogy futjon anélkül, hogy felhasználói megerősítést kérne.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-InputObject

PsRepositoryItemInfo objektumot fogad el. Például egy változó kimenete Find-Script , és ezt a változót használja InputObject argumentumként.

Type:PSObject[]
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-LiteralPath

Egy vagy több hely elérési útját adja meg. A LiteralPath paraméter értéke pontosan a megadott módon lesz felhasználva. A rendszer egyetlen karaktert sem értelmez helyettesítő karakterként. Ha az elérési út tartalmaz feloldó karaktereket, akkor az elérési utat szimpla idézőjelek közé kell tenni. A PowerShell nem értelmezi az idézőjelek közé zárt karaktereket feloldósorozatként.

Type:String
Aliases:PSPath
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-MaximumVersion

A mentendő szkript maximális vagy legújabb verzióját adja meg. A MaximumVersion és a RequiredVersion paraméterek nem használhatók ugyanabban a parancsban.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-MinimumVersion

Megadja a menteni kívánt szkript minimális verzióját. A MinimumVersion és a RequiredVersion paraméterek nem használhatók ugyanabban a parancsban.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Name

A menteni kívánt szkriptnevek tömbje.

Type:String[]
Position:0
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Path

Meghatározza a helyi számítógépen a mentett modul tárolásának helyét. Helyettesítő karaktereket fogad el.

Type:String
Position:1
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:True

-Proxy

Proxykiszolgálót ad meg a kéréshez, ahelyett, hogy közvetlenül csatlakozik egy internetes erőforráshoz.

Type:Uri
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-ProxyCredential

Olyan felhasználói fiókot ad meg, amely jogosult a proxyparaméter által megadott proxykiszolgáló használatára.

Type:PSCredential
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Repository

A futtatással Register-PSRepositoryregisztrált adattár rövid nevét adja meg. Regisztrált adattárak megjelenítésére használható Get-PSRepository .

Type:String[]
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-RequiredVersion

Megadja a menteni kívánt szkript pontos verziószámát.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-WhatIf

Megjeleníti, hogy mi történne, ha Save-Script futna. A parancsmag nem fut.

Type:SwitchParameter
Aliases:wi
Position:Named
Default value:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

String[]

PSObject[]

String

Uri

PSCredential

Kimenetek

Object

Jegyzetek

Fontos

2020 áprilisától a PowerShell-galéria már nem támogatja a Transport Layer Security (TLS) 1.0-s és 1.1-es verzióját. Ha nem TLS 1.2-t vagy újabb verziót használ, hibaüzenet jelenik meg a PowerShell-galéria elérésekor. A következő paranccsal győződjön meg arról, hogy a TLS 1.2-t használja:

[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12

További információt a PowerShell-blog közleményében talál.