New-RdsRegistrationInfo

Regisztrációs adatokat hoz létre egy gazdagépkészlethez.

Syntax

New-RdsRegistrationInfo
  [-TenantName] <String>
  [-HostPoolName] <String>
  [-ExpirationHours <Int32>]
  [<CommonParameters>]

Description

A New-RdsRegistrationInfo parancsmag új regisztrációs adatokat hoz létre a megadott gazdagépkészlethez. A regisztrációs adatokból származó jogkivonatot meg kell adni az ügynök telepítésekor, hogy sikeresen regisztrálhassa a munkamenetgazdat a gazdagépkészletben.

Egyszerre csak egy regisztrációs információkészlettel rendelkezhet egy adott gazdagépkészlethez. Ez a parancs sikertelen lesz, ha a gazdagépkészlet már rendelkezik regisztrációs információkkal. Ha el szeretné forgatni a regisztrációs adatokat, először futtassa a Remove-RdsRegistrationInfo parancsmagot.

Példák

1. példa: Új regisztrációs adatok létrehozása gazdagépkészlethez

PS C:\> New-RdsRegistrationInfo -TenantName "contoso" -HostPoolName "contosoHostPool" -ExpirationHours 48

Token      : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
         YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
         zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
         aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
         bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
         cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
         dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
         eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee88888888888888888888888888
ExpirationTime : 1/3/2018 12:00:00 PM
TenantGroupName : Default Tenant Group
TenantName   : contoso
HostPoolName  : contosoHostPool

Ez a parancs új regisztrációs adatokat hoz létre a gazdagépkészlethez. A regisztrációs adatok érvényesek, és a Get-RdsRegistrationInfo parancsmaggal lekérhetők, amíg el nem járnak.

2. példa: Hozzon létre új regisztrációs adatokat egy gazdagépkészlethez, és mentse a jogkivonatot egy szövegfájlba.

PS C:\> New-RdsRegistrationInfo -TenantName "contoso" -HostPoolName "contosoHostPool" -ExpirationHours 48 | Select-Object -ExpandProperty Token > .\registrationtoken.txt

Ez a parancs új regisztrációs adatokat hoz létre a gazdagépkészlethez, és menti a jogkivonat értékét a helyi könyvtár registrationtoken.txt fájljába.

Paraméterek

-ExpirationHours

A regisztrációs adatok lejárataként megjelölendő aktuális időponthoz hozzáadandó órák. Az alapértelmezett érték 48 óra.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-HostPoolName

A gazdagépkészlet neve.

Type:String
Position:1
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-TenantName

A bérlő neve.

Type:String
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

System.String

Kimenetek

Microsoft.RDInfra.RDManagementData.RdMgmtRegistrationInfo