ValidateLength attribútumdeklarációja

A ValidateLength attribútum határozza meg a karakterek minimális és maximális számát egy parancsmag-paraméter argumentumához. Ezt az attribútumot a függvények is Windows PowerShell használni.

Szintaxis

[ValidateLength(int minLength, int maxlength)]

Paraméterek

MinLength (System.Int32) Kötelező. Meghatározza az engedélyezett karakterek minimális számát.

MaxLength (System.Int32) Kötelező. Megadja az engedélyezett karakterek maximális számát.

Megjegyzések

  • Az attribútum deklarálásának további információiért lásd: Bemenet-ellenőrzési szabályok deklarálása.

  • Ha ezt az attribútumot nem használja, a megfelelő paraméter argumentuma bármilyen hosszúságú lehet.

  • A Windows PowerShell futásidejű rendszer hibát jelez a következő feltételek esetén:

    • Ha az attribútumparaméter MaxLength értéke kisebb, mint az attribútumparaméter MinLength értéke.

    • Ha az MaxLength attribútumparaméter 0-ra van állítva.

    • Ha az argumentum nem sztring.

  • A ValidateLength attribútumot a System.Management.Automation.Validatelengthattribute osztály határozza meg.

Lásd még:

System.Management.Automation.Validatelengthattribute

Windows PowerShell-parancsmag írása