ListItem elem

Meghatározza azt a tulajdonságot vagy szkriptet, amelynek értéke megjelenik a listanézet egy sorában.

Séma

 • Konfigurációs elem
 • ViewDefinitions elem
 • Elem megtekintése
 • ListControl elem
 • ListEntries elem
 • ListEntry elem
 • ListItems elem
 • ListItem elem

Syntax

<ListItem>
 <PropertyName>PropertyToDisplay</PropertyName>
 <ScriptBlock>ScriptToExecute</ScriptBlock>
 <Label>LabelToDisplay</Label>
 <FormatString>FormatPattern</FormatString>
 <ItemSelectionCondition>...</ItemSelectionCondition>
</ListItem>

Attribútumok és elemek

A következő szakaszok az elem attribútumát, gyermekelemét és szülőelemét ListItem ismertetik. Csak egy tulajdonságot vagy szkriptet lehet megadni.

Attribútumok

None

Gyermekelemek

Elem Leírás
A ListControl elemhez a ListItem FormatString eleme Nem kötelező elem.

Egy formázó sztringet ad meg, amely meghatározza a tulajdonság vagy szkript értékének megjelenítését.
A ListControl ElemSelectionCondition eleme a ListItem elemhez Nem kötelező elem.

Meghatározza a listaelem csak akkor használható, ha a feltételnek léteznie kell.
A ListControl elemhez a ListItem Címke eleme Nem kötelező elem

Megadja a sor tulajdonság- vagy szkriptértékének bal oldali feliratát.
A ListControl elemhez a ListItem PropertyName eleme Nem kötelező elem.

Megadja azt a .NET-tulajdonságot, amelynek értéke megjelenik a sorban.
A ListControl elemhez a ListItem ScriptBlock eleme Nem kötelező elem.

Megadja azt a parancsfájlt, amelynek értéke megjelenik a sorban.

Szülőelemek

Elem Leírás
A Lista vezérlő ListItems eleme Meghatározza azokat a tulajdonságokat és szkripteket, amelyeknek az értékei megjelennek a listanézetben.

Megjegyzések

A listanézetek összetevőivel kapcsolatos további információkért lásd: Listanézet létrehozása.

Példa

Ez a példa a listanézet három sorát meghatározó XML-elemeket mutatja be. Az első két sor egy .NET-tulajdonság értékét jeleníti meg, az utolsó pedig egy szkript által generált értéket.

<ListEntry>
  <ListItems>
   <ListItem>
    <Label>Property1: </Label>
    <PropertyName>DotNetProperty1</PropertyName>
   </ListItem>
   <ListItem>
    <PropertyName>DotNetProperty2</PropertyName>
   </ListItem>
   <ListItem>
    <ScriptBlock>$_.ProcessName + ":" $_.Id</ScriptBlock>
   </ListItem>
  </ListItems>
</ListEntry>

Lásd még:

ListItems elem

A ListItem FormatString eleme

A ListItem Címke eleme

A ListItem PropertyName eleme

A ListItem ScriptBlock eleme

Listanézet létrehozása

Formázási és Windows PowerShell fájl írása