Share via


Organizations - Get

Szervezet lekérése azonosító alapján

GET https://{subdomain}.{baseDomain}/api/organizations/{organizationId}?api-version=2022-07-31

URI-paraméterek

Name In Kötelező Típus Description
baseDomain
path True

string

Az összes Azure IoT Central-szolgáltatáskérés alaptartománya.

organizationId
path True

string

A szervezet egyedi azonosítója.

Regex pattern: ^(?!-)[a-z0-9-]{1,48}[a-z0-9]$

subdomain
path True

string

Az alkalmazás altartománya.

api-version
query True

string

A meghívott API verziója.

Válaszok

Name Típus Description
200 OK

Organization

Siker

Other Status Codes

Error

Hibaválasz érkezett az IoT Central szolgáltatástól.

Headers

x-ms-error-code: string

Biztonság

azure_auth

Azure Active Directory OAuth2 Flow

Type: oauth2
Flow: implicit
Authorization URL: https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize

Scopes

Name Description
user_impersonation felhasználói fiók megszemélyesítése

Példák

Get organization

Sample Request

GET https://appsubdomain.azureiotcentral.com/api/organizations/seattle?api-version=2022-07-31

Sample Response

{
  "id": "seattle",
  "displayName": "Seattle",
  "parent": "washington"
}

Definíciók

Name Description
Error

A válaszhiba definíciója.

ErrorDetails

A hiba részletes információi.

Organization

A szervezet definíciója.

Error

A válaszhiba definíciója.

Name Típus Description
error

ErrorDetails

Az aktuális kérelem hibaadatai.

ErrorDetails

A hiba részletes információi.

Name Típus Description
code

string

Hibakód.

message

string

Hibaüzenet részletei.

requestId

string

Az aktuális kérés korrelációs azonosítója.

time

string

A hibakérés sikertelen volt.

Organization

A szervezet definíciója.

Name Típus Description
displayName

string

A szervezet megjelenített neve.

id

string

A szervezet egyedi azonosítója.

parent

string

A szervezet szülőjének azonosítója.